Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Strzegom : niem.Striegau

gmina : Strzegom

powiat : świdnicki

województwo : dolnośląskie

 

 


 

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu (powiat świdnicki, woj. dolnośląskie), znajduje się w dekanacie strzegomskim w diecezji świdnickiej. Początkowo kościół należał do Joannitów zakonu rycerskiego, zaś parafia przy tym kościele została erygowana w XVI w.

Od 2002 r. świątynia jest bazyliką mniejszą. Jest to najcenniejszy zabytek miasta, jeden z największych kościołów na Dolnym Śląsku (długość nawy 76 metrów, wysokość do 26 metrów, szerokość korpusu 26 metrów). Stanowi przykład architektury gotyckiej w Polsce i na Śląsku. Kościół ten jest bogaty w cenne dzieła rzeźby architektonicznej oraz rzemiosła artystycznego głównie z XIV-XV w. 22 października 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników historii.

 

Widok kościoła z placu od strony ul. Kościelnej

 

Pomnik Jana Pawła II na placu przed kościołem

 

W okresie wypraw krzyżowych na terenie Królestwa Jerozolimskiego powstał rycerski zakon Templariuszy, oraz zakony szpitalne, późniejsi Joannici i Krzyżacy. Po upadku krucjat zakony te prowadziły szeroką działalność misyjną na terenie Europy. Joannici prowadzili szeroką działalność budowlaną, w przypadku ziem polskich wznieśli szereg kościołów, poczynając od kościoła w Zagości w Małopolsce z drugiej połowy XII w. Z Joannitami wiążą się też kościoły na terenie Wielkopolski – Św. Jana na Komandorii w Poznaniu z końca XII w. i Św. Bartłomieja w Objezierzu z początku XIII w., oba później przebudowane. Na terenie Śląska wznieśli kościoły w Złotoryi (XIII-XIV w.) oraz kościół w Strzegomiu. W roku 1180 Joannici otrzymali Strzegom, lokowany w 1242 r. Istniał w tej miejscowości kościół Św. Andrzeja, zniszczony przez Mongołów podczas najazdu na Śląsk w 1241 r. Zanim powstał obecny kościół, wznieśli w XIII wieku mniejszy obiekt. Ostatecznie na początku XIV stulecia zakon zdecydował wznieść nowy, wielki (długości ok. 80 m.) kościół z łamanego granitu, bazaltu oraz piaskowca użytego do elementów dekoracyjnych (portale, wsporniki). Budowa kościoła trwała długo, prace ukończono dopiero w początkach XVI w. Dnia 15 września 2002 papież Jan Paweł II wydał bullę na mocy której parafia strzegomska otrzymała godność bazyliki mniejszej.

 

Bazylika z zewnątrz...

 


 

Spacerkiem wokół kościoła... Ze względu na dość gęstą zabudowę wokół bazyliki w Strzegomiu, oraz rozmiary kościoła, jego fotografowanie nie jest łatwe. Przynajmniej nie za pomocą amatorskiego sprzętu.

 

Widok od ul. Obywatelskiej, jeszcze z poza murów kościoła

 
  

Zegar słoneczny


 

Główny portal z przepięknymi zdobieniami


 

 

Zbliżenie na detale wokół głównego wejścia 

Najbliższe otoczenie bazyliki...

 


 

Pomnik Św. Jana Nepomucena 

Dawna komandoria Zakonu Joannitów

 

W tle plebania


 

Plebania

 

 

Wnętrza

 


 

Kościół jest trójnawową bazyliką z transeptem i poligonalnie zamkniętym prezbiterium. Prezbiterium jest trójprzęsłowe, zaś korpus nawowy tworzy pięć przęseł. Nawy boczne od strony wschodniej są zamknięte trójbocznie. Fasada zachodnia dwuwieżowa (wieża południowa nigdy nie została ukończona). Wnętrze nakrywają sklepienia gwiaździste (kaplice, skrzyżowanie naw), krzyżowo-żebrowe (nawy boczne) oraz sieciowe (nawa główna) wsparte na prostokątnych filarach. Żebra sklepienne spływają na wsporniki, niektóre z nich o figuralnych formach. Taka struktura wschodniej części kościoła, z prezbiterium z nawami bocznymi, znany jest na terenie Śląska, zarówno w kościołach bazylikowych (Kościół Św. Elżbiety) jak i halowych (Kościół NMP Na Piasku). Na zewnątrz ściany nawy głównej wspierają kamienne łuki oporowe. Szczyty transeptu i fasady zachodniej ceglane, ozdobione blendami z pocz. XVI w. Charakterystyczna dla gotyckiej architektury śląskiej jest dekoracja szczytu zachodniego – tworzą go blendy w kształcie ślepych, prostokątnych okien.Ołtarz główny widziany od wejścia głównego

 

Organy


 

Organy

 

Figury podtrzymujące ambonę


Jeden z ołtarzy bocznych


Szczegóły ołtarza głównego


Sklepienia

 

 

 

 

AmbonaJeden z ołtarzy bocznych


Widok na boczną nawę

 

Główna nawa


W prezbiterium kamienne sedilia, o trzech arkadach, kamienne sakramentarium w kształcie wieży (wys. 4,5 m.), wykonane przez Wolfganga z Wiednia w pierwszej poł. XV w., kamienna późnogotycka chrzcielnica z XVI w., rzeźbiona w piaskowcu ambona z 1592 r. Na ścianach w różnych miejscach zachowały się niewielkie fragmenty polichromii z XIV i XVI w. Rzeźbę nowożytną reprezentuje zespół nagrobków i epitafiów z XVI-XVII wieku. Skromna manierystyczna ambona z 1592 r. jest dziełem Caspra Bergera z Legnicy. W wielkim neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się gotycka figura Marii z Dzieciątkiem z XV w. W wieży znajduje się cenne dzieło sztuki ludwisarskiej, dzwon kościelny pochodzący z 1318 roku. Dzwon jest fundacją ojca Przedbora z Widawy pod Wrocławiem.

 

Płyty pamiątkowe i epitafijne na wewnętrznych ścianach kościoła


 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Płyty pamiątkowe i epitafijne na zewnętrznych ścianach kościoła

 


 

 Strzegom jest co prawda blisko Żarowa, ale nie jest to nasza parafia. Bywamy tam rzadko, ale gdy już tam jesteśmy, wrażenia i emocje wciąż są takie same. Jeśli tu jeszcze nie byliście, to nie zwlekajcie ani chwili dłużej...

 

 


 

fotografował i przygotował : Matthias

źródło : pl.wikipedia.org