Cieszy nas, że tak blisko Żarowa powstaje wspaniała inicjatywa pod nazwą "Towarzystwo Historyczne Jaworzyny Śląskiej". Komitet Założycielski działa już od początku 2015 roku, natomiast jutro, t.j. w piątek 13-go marca 2015 roku, o godzinie 17.00, w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. przy ulicy Towarowej 4, odbędzie się spotkanie organizacyjne i informacyjne. Celem Towarzystwa jest, jak można dowiedzieć się z plakatu, propagowanie wiedzy na temat historycznego dziedzictwa Jaworzyny Śląskiej. Mamy nadzieję, że Towarzystwo zajmie się również historią miejscowości należących do gminy. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu mieszkańców miasta i nie tylko, bo myślę, że podobnie jak nam, historia sąsiedniego miasta nie jest obojętna.


Oficjalny plakat


 Przygotował : Matthias za www.muzeumtechniki.pl