Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W Dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku, Józef Tomasz Juros

 


 

Staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, ukazała się książka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana “W Dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku”. Jej wydanie stało sie możliwe dzięki realizacji projektu “Szerzenie wiedzy na temat historii lokalnej wśród mieszkańców Gminy Ozimek”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizując projekt, przeprowadzono dziesięć wykładów, a książka jest ich podsumowaniem i uzupełnieniem. Wydanie książki o historii huty i osady w Ozimku, jest efektem wieloletnich poszukiwań, badań i gromadzenia dokumentów, nie tylko przez autora, ale także obecnych i byłych mieszkańców, którym leży na sercu uchronienie historii lokalnej od zapomnienia. W liczącej 330 stron, ilustrowanej 318 rycinami publikacji, czytelnik znajdzie nie tylko całościowy, chronologiczny opis historii, ale także wiele zupełnie dotychczas nieznanych opisów, wydarzeń i epizodów, potwierdzonych często niepublikowanymi dotychczas dokumentami. Obok historycznych faktów, w książce znalazły się także opisy codziennego życia mieszkańców, dzieje parafii ewangelickiej i katolickiej oraz życiorysy postaci, które odegrały kluczową rolę dla huty i osady, a często były dotychczas zupełnie nieznane. Końcowy rozdział jest swego rodzaju spacerem po Ozimku początku XX wieku, wspominającym restauracje, sklepy, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa oraz mieszkańców osady z tamtego okresu. Książkę zamyka alfabetyczny indeks nazwisk oraz bibliografia związana z tematem.