Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mosty, pod red. J. Biliszczuka i S. Januszewskiego, wyd. 2, 2007

FOMT - Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

 


 

Na obszarze Polski wybudowano na przestrzeni wieków wiele mostów, stanowiących kolejne ogniwa w rozwoju inżynierii. Niektórym z nich, tym już nie istniejącym, i tym, które zachowały się do dzisiaj bądź przebudowane, bądź w pierwotnej konstrukcji poświęcono siódmy tom Zabytków przemysłu i techniki w Polsce, Podobnie jak wcześniej, tak i teraz poszerzając wydanie pierwsze książki z 2001 r., zwrócono uwagę na wybrane problemy i dzieła, a w szczególności:

Podjęto próbę inwentaryzacji mostów murowanych na Śląsku, opisano najstarszy istniejący most kamienny w Polsce, zbudowany przed 1390 r. i zwrócono uwagę na estetyczne aspekty tego typu obiektów.

Omówiono początki rozwoju mostów żelaznych i stalowych i opisano dzieje najstarszego w Europie mostu żelaznego w Łażanach z 1796 r., żeliwnego mostu parkowego w Opatówku z 1824 r. i mostu w Ozimku, eksploatowanego od 1827 roku.

Przedstawiono kilka dużych, starych mostów stalowych o ciekawej historii i architekturze, takich jak most Carla Lentza w Tczewie, most Zwierzyniecki we Wrocławiu, most Piastowski w Brzegu i most w Ścinawie.

Przybliżono specyfikę obiektów mostowych usytuowanych na linii kolejowej Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój na Dolnym Śląsku, mostów z przęsłami ruchomymi na Żuławach, nad rzeką Bóbr i mostów fortyfikacji sprzed II wojny światowej zbudowanej w okolicach Międzyrzecza.

Opisano najstarsze w Polsce mosty betonowe i żelbetowe i przedstawiono historię rozwoju mostów z betonu sprężonego.

Nieco miejsca poświęcono przemianom mostów w przestrzeni i czasie i zwrócono uwagę na ich miejsce w krajobrazie kulturowym.

Tom ten to efekt wspólnej pracy, studiów i badań nad dziejami zabytkowych mostów w Polsce, którą podjęli pracownicy Zakładu Mostów Politechniki Wrocławskiej, Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki oraz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki.