Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny zakup w ramach projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów to pięć dokumentów : karta pracy z lat 1945/1946, zwolnienie z 1925 roku, zaświadczenie z 1925 roku, zaswiadczenie z  1937 roku, oraz notka na papierze firmowym Didier-Werke (dawnej Szamotowni) z 1919 roku, które pozyskaliśmy od prywatnego kolekcjonera za kwotę 50,00 zł

 

Zakup był możliwy dzięki datkom : Tomasz Nycz 40,00 zł, Maciej Wabik 10 zł - Dziękujemy za wsparcie!

 

Tłumaczenie dokumentów : Zbigniew Malicki

 

Dokument 1 - Arbeitskarte (karta pracy) für Albert Beisler.


 

Strona 1 - Arbeitskarte (karta pracy) für Albert Beisler.

Karta pracy wystawiona na nazwisko Albert Beisler, urodzonego 11.12.1877 roku w Eckersdorf (Bożanów k./Żarowa (?), przez kopalnię Victor, należącą do spółki akcyjnej Górnictwa Dolnośląskiego.

 

Strona 2 - informacja o zatrudnieniu i zwolnieniu z pracy

1. Przyjęcie (Anlegung)

Właściciel tego dokumentu jest przyjęty z dniem 29.11.1945, jako robotnik leśny na poniżej podaną kopalnię i podlega obowiązującemu tu regulaminowi pracy. Obopólne wypowiedzenie umowy bez uszczerbku dla paragrafów 82, 83 i 83a powszechnego prawa górniczego z 24.6.65/24.6.92 następuje 14 dni przed odejściem z pracy. / Podpisano: Kopalnia Victor, 11 grudnia 1945. Kierownik (nieczytelny podpis)

 

2. Zwolnienie (Abkehr)

Właściciel tego dokumentu, pozostawał w stosunku pracy w podanej poniżej kopalni do 24 kwietnia 1946 roku. Należny urlop za bieżący rok – zero dni. Roczny przydział węgla …… ton. / Podpisano: Kopalnia Victor, 24 kwietnia 1946. Kierownik (nieczytelny podpis)

 

 

 

Dokument 2 - Entlassung (zwolnienie)


Robotnik August Wilde z Łażan powiat Strzegom pracował u nas od 20.7.1925 do 1.8.1925 i w tym czasie był członkiem miejscowej powszechnej kasy chorych w Strzegomiu. Zwolniony z powodu braku pracy. Strzegom, 12.12.1925, Krug & Schulz. Mistrz brukarski i przedsiębiorca budownictwa podziemnego podpis : Speer

 

Entlassung (zwolnienie)

 

 

Dokument 3 - Bescheinigung (zaświadczenie) z 12.10.1925 roku


Robotnik August Wilde z Łażan powiat Strzegom pracował u nas od 8.8.1925 do 17.8.1925 i w tym czasie był członkiem miejscowej powszechnej kasy chorych w Strzegomiu. Strzegom, 12.10.1925, Bauhutte Striegau, podpis : nieczytelny

 

 

 

Dokument 4 - Bescheinigung (zaświadczenie) z 1937 roku

 


 

Zaświadczenie z dolnośląskiego gwarectwa węglowego, że Robert Rei.... (nazwisko pisane ręcznie trudne do odczytania) ur. 1.3.1911 roku w Zastrużu (Sasterhausen) był ubezpieczony w gwarectwie i posiadał kartę nr 7 i następujące znaczki składkowe (w tabeli ilość w kolejnych m-cach).

 

Bescheinigung (zaświadczenie)

 

 

Dokument 5 - Fragment arkusza firmowego Didier-Werke AG Saarau (Szamotownia w Żarowie) z 1919 roku


 

Strona 1 - Fragment papieru firmowego Didier-Werke AG Saarau (Szamotownia w Żarowie)

Właściwie jest to druga strona, bowiem napisany maszynowo dokument znajduje się na odwrocie, na czystej stronie.

 

 

Notatka pochodząca z 16 sierpnia 1919(?) roku, to nic innego jak zaświadczenie o zatrudnieniu Reinhorda Scholza, jako robotnika w koksowni Glückhilf.

 

 


Przygotował : Matthias