Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 11 listopada 2021 roku, na cmentarzu komunalnym w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 1 o godz. 10:00, w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na cmentarzu komunalnym w Żarowie, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika (nagrobka) chorążego Bolesława Kosteckiego – byłego mieszkańca Żarowa, uczestnika walk o niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1921, żołnierza Armii Hallera oraz II Korpusu Polskiego gen. Andersa, bohatera walk o klasztor Monte Cassino, Anconę i Bolonię. 

Wspomnieć należy, że realizacja projektu pn. „Upamiętnienie miejsca pochówku st. sierż. (chor.) Bolesława Kosteckiego – żołnierza II Korpusu Polskiego gen. W. Andersa”, była możliwa dzięki dofinansowaniu, które Żarowska Izba Historyczna otrzymała w ramach programu Fundacji ORLEN pn. „Czuwamy! Pamiętamy!”. W tym roku złożono aż 203 wnioski na renowację Miejsc Pamięci w całej Polsce. Spośród tej liczby zostały wyłonione jedynie 34 organizacje i instytucje, które zaplanowały działania związane z przywracaniem pamięci miejscom zlokalizowanym w swojej najbliższej okolicy. W gronie tegorocznych laureatów Programu znalazła się Żarowska Izba Historyczna z w/w projektem który został dofinansowany w kwocie o wysokości 4,900 zł. Dotychczas pamięć o chorążym Bolesławie Kosteckim pielęgnowały oraz składały znicze na Jego grobie członkinie Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Żarowie. Jako żołnierz II Korpusu Polskiego i uczestnik walk o Monte Cassino, Anconę i Bolonię, chorąży Bolesław Kostecki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą za wojnę 1939-45, Gwiazdą Italii, Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Pamiątkową Odznaką II Korpusu Polskiego, brytyjskim Medalem za Wojnę 1939-1945 (War Medal 1939-45).

Wojskową asystę uroczystości pełniła kompania honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez Akademię Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zgromadzonych mieszkańców Żarowa przywitał prowadzący spotkanie Jerzy Rudnicki z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, natomiast hymn państwowy odegrała Żarowska Orkiestra Dęta.

"... Chorąży Bolesław Kostecki zasłużył się niewątpliwie w odzyskanie przez Polskę niepodległości ponieważ był weteranem walk o niepodległość z lat 1918-1921. Urodził się w Kałuszu w powiecie stanisławowskim na naszych Kresach Wschodnich, tam ukończył szkołę, następnie gimnazjum w Stanisławowie. W wieku 20 lat został powołany do wojska austriackiego i tam walczył na froncie południowym, gdzie był trzykrotnie ranny i trafił do niewoli włoskiej. Po wyjściu z niewoli trafił do wojsko generała Hallera, walczył u Jego boku w Jego Armii. Następnie po powrocie do Polski brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Swój udział w walkach zakończył 31 stycznia 1921 roku. Następnie skończył seminarium nauczycielskie i podjął pracę w szkole powszechnej – męskiej w rodzinnym Kałuszu. Na początku II wojny światowej został aresztowany przez Sowietów w Stanisławowie i skazany na 5 miesięcy więzienia. Stamtąd wysłano do w głąb Rosji, następnie na Syberię, gdzie po podpisaniu układu Sikorski-Majski wraz z Armią gen. Andersa wyruszył w długą podróż poprzez Rosję, Irak, Palestynę, Egipt. Trafił do Włoch, gdzie walczył pod Monte Cassino... "

dr Katarzyna Pawlak-Weiss.

 

 

 

 Uroczystość odsłonięcia pomnika chorążego Bolesława Kosteckiego w Żarowie

boleslaw kostecki (1)

 

Poczty sztandarowe 

boleslaw kostecki (2)

 

 

 Żarowska Orkiestra Dęta

boleslaw kostecki (1)

 

Sylwetkę chorążego Bolesława Kosteckiego przybliżyła zebranym na cmentarzu w Żarowie dr Katarzyna Pawlak-Weiss – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

boleslaw kostecki (4)

 

 

 Jako kolejny, głos zabrał burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak

boleslaw kostecki (1)

 

 oraz Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej

boleslaw kostecki (2)

 

 

 Po przemówieniach okolicznościowych, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika (nagrobka) chorążego Bolesława Kosteckiego, którego dokonali wspólnie dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Burmistrz Leszek Michalak oraz Bogdan Mucha. Pomnik został następnie oznaczony specjalnym insygnium „OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY”, a jego poświęcenia dokonał ks. dziekan Piotr Ważydrąg z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie.Ksiądz kanonik Piotr Ważydrąg - Proboszcz żarowskiej parafii odprawił modlitwę i poświęcił nowy nagrobek rodziny Kosteckich 

boleslaw kostecki (1)

Insygnium „OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY”

boleslaw kostecki (2)

 

Grób Bolesława Kosteckiego i jego rodziny z wartą honorową WP

boleslaw kostecki (2)

 

 

 Kwiaty oraz znicze na pomniku chorążego Bolesława Kosteckiego złożyli: Burmistrz Leszek Michalak, Radni Rady Miejskiej w Żarowie, Instytut Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu, Komendant garnizonu Wrocław, Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Żarowie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Sybiraków w Żarowie, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie razem z Żarowską Izbą Historyczną, Stowarzyszenie „Labiryntarium” oraz mieszkańcy Żarowa. Na zakończenie uroczystości sygnalista z garnizonu Wrocław odegrał sygnał „Śpij kolego w ciemnym grobie”

boleslaw kostecki (1)

 

 

 Przy grobie zamontowano na stałe tabliczkę informacyjną zawierającą zdjęcie Bolesława Kosteckiego,oraz krótką notę biograficzną

boleslaw kostecki (1)

 

 

Nieopodal grobu Bolesława Kosteckiego ustawiono mini wystawę zawierającą notę biograficzną, oraz zdjęcia i dokumenty poświadczające przebyty przez wspomnianego szlak bojowy

boleslaw kostecki (2)

 

 

 

boleslaw kostecki (2)

 

 

 Bolesław Kostecki

boleslaw kostecki (2)

Grób Bolesława Kosteckiego przedtem... (Żródło: Wyszukiwarka grobów https://e-spdp.pl/)

1

 

 

 


Przygotował : Matthias w oparciu o tekst Żarowskiej Izby Hiostorycznej (źródło)