Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kreis-Blatt nr 14 z 4 kwietnia 1902 roku, to wydawany przez powiat świdnicki (Kreis Schweidnitz) tygodnik. Gazeta trafiła w nasze ręce za pośrednictwem aukcji internetowej. Znaleźć w niej można wiele informacji dotyczących miejscowości powiatu świdnickiego w tym miejscowości należących do obecnej Gminy Żarów.


Okładka gazety Kreis-Blatt nr 14 z dnia 4 kwietnia 1902 roku


W artykule nr 193 pisma Kreis-Blatt z 4 kwietnia 1902 roku (strona 1 (52)) zamieszczono listę zmian personalnych w różnych instytucjach powiatu świdnickiego. W punkcie "a" wymieniono Inspektora Gospodarczego (Wirthschafts-Inspektor) o nazwisku Hugo Püschel, który awansował na stanowisko arbitra do spraw rozjemczych - Schidsmann (ławnik?).  Przy każdym sądzie obwodowym (Amstgericht - sądy I instancji) działał sąd ławniczy (Schöffengericht), któremu przewodniczył sędzia sądu obwodowego oraz dwaj ławnicy. Sądy ławnicze były właściwe do rozpatrywania spraw cywilnych : spornych o podłożu majątkowym, którego wartość nie przekraczała 300 marek, poza skargami przeciwko organom i urzędnikom państwowym, którymi zajmował się Landesgericht, bez względu na wartość sporu w przypadku najmu, przekazania i korzystania z pomieszczeń i rzeczy w nich pozostawionych, jak również spory między służbą a panem, pracodawcą a pracobiorcą odnośnie stosunków służbowych i pracowniczych, oraz dotyczących kwestii użytkowania, przewozu itp. o ile nie wchodziły one w kompetencje sądu sprawującego nadzór nad działalnością gospodarczą (Gewerbegerichtu). W kwestiach niespornych do kompetencji tych sądów należało m.in. prowadzenie spraw rozjemczych w których uczestniczył arbiter (Schiedsmann).


powiększony fragment artykułu nr 193 dotyczący awansu Inspektora Gospodarczego na na stanowisko arbitra do spraw rozjemczych (Schidsmann) w Krukowie (Raaben).

 

Strona 3 (54) z informacją o planowaniu oceny przydatności bydła do hodowli (również na terenie dzisiejszej Gminy Żarów).


W artykule nr 201 zawarto informację o planach przeprowadzenia w maju i czerwcu 1902 roku na terenie powiatu świdnickiego oceny przydatności bydła do hodowli. W punkcie "d" wymieniono m. in. miejscowości z terenu dzisiejszej Gminy Żarów : Würben (Wierzbna), Gohlitsch (Gołaszyce), Schönfeld (Siedlimowice), Hohen-Poseriz (Pożarzysko), Ingramsdorf (Imbramowice), Klein-Merzdorf (Marcinowiczki), Raaben (Kruków), Tarnau (Tarnawa), Conradswaldau (Mrowiny), Saarau (Żarów), Kallendorf (Klano) i Eckersdorf (Bożanów).


Powiększony fragment artykułu nr 201 punkt d, w którym wymieniono m. in. miejscowości z terenu dzisiejszej Gminy Żarów

 

Artykuł nr 205 strona 4 (55) dotyczy wezwania drużyn z powiatu świdnickiego na ćwiczenia z musztry.


Powiększony fragment wstępu do artykułu nr 205


Strona 5 (56)  wymienione miejscowości w których zapowiedziano spotkania drużyn. W punkcie 4 opisano terminy spotkań w Żarowie.


Strona 5 (56) powiększony fragment dotyczący spotkań drużyn w Saarau (Żarowie) w trzech terminach :

- we czwartek 17 kwietnia 1902 roku o godzinie 11.00 w gospodzie - Gasthof "Zur Hütte" drużyny z Konigszelt (Jaworzyny Śląskiej), Neudorf (Nowic), Peterwitz (Piotrowic) i Puschkau (Pastuchowa)

- w piątek 18 kwietnia 1902 roku o godzinie 11.00 w gospodzie - Gasthof "Zur Hütte" drużyny z Tschechien (Czech), Würben (Wierzbnej), Zedliz (Pasiecznej), Eckersdorf (Bożanów), Neu Jauernick (Nowy Jawornik), Conradswaldau (Mrowiny), oraz Roth Kirschdorf (Wiśniowa),

- w piątek 18 kwietnia 1902 roku o godzinie 12.30 w gospodzie - Gasthof "Zur Hütte" drużyny z Saarau (Żarów) i Teichenau (Bagieniec).

Gasthof "Zur Hütte" znajdował się w Żarowie przy ulicy Armii Krajowej 60 ( w latach po 1945 roku mieścił się tam m.in internat)


Na końcu wezwania drużyn znajdują się wytyczne odnośnie stawiennictwa na spotkaniach drużyn. Poza tym, że wszyscy zobowiązani są do przyniesienia stosownych dokumentów, ekwipunku i ubrania, zastrzega się, że wszyscy powinni mieć czyste nogi...


Na ostatniej stronie możemy przejrzeć lokalne reklamy okolicznych przedsiębiorstw, głównie ze Świdnicy.

 Przygotowali : Christophorus & Matthias