Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pamięć Świata (ang. Memory of the World International Register) – międzynarodowy projekt sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany w 1992 roku, którego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów: rękopisów, druków, inskrypcji, dokumentów audiowizualnych (nagrań i filmów), itp. o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym. W ramach programu prowadzona jest międzynarodowa Lista najbardziej wartościowych obiektów. Pierwsze obiekty zostały wpisane na Listę w 1997. Lista uzupełniana jest na dedykowanych sesjach Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu co 2 lata. Obecnie na liście znajduje się 300 dokumentów, w tym 13 z Polski. Oprócz Listy międzynarodowej prowadzone są listy narodowe i regionalne, a także opracowania i bazy danych gromadzące informacje o dziedzictwie zagrożonym i utraconym.

 

 

Właśnie w bieżącym roku, 2015, na Listę Pamięci Świata wpisana została Księga Henrykowska, której oryginał przechowywany jest we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym. Moment ten, znamienity szczególnie dla Dolnego Śląska, bo to pierwszy obiekt tego typu na liście UNESCO z tego regionu, jest dobrym powodem do przypomnienia wszystkich poprzednich pozycji zaliczonych do tej wyjątkowej listy.Lista polskich obiektów na liście Pamięć Świata UNESCO

 


 

- Autograf dzieła Mikołaja Kopernika, De revolutionibus, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 1999

- Podziemne archiwum getta warszawskiego (Archiwum Ringelbluma), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1999

- Kolekcja dzieł Chopina, Biblioteka Narodowa, Towarzystwo Fryderyka Chopina, Warszawa 1999

- Akt konfederacji warszawskiej, 2003

- 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 2003

- Kodeks supraski – wpis wraz z Rosją i Słowenią Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Biblioteka Narodowa, Warszawa; Rosyjska Biblioteka Narodowa w Sankt

Petersburgu; Słoweńska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Lubljanie, 2007

- Archiwa Komisji Edukacji Narodowej, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteka PAN w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich w

Krakowie oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2007

- Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski – wpis wraz z Białorusią, Finlandią, Litwą, Rosją i Ukrainą, 2009

- Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (1946–2000), 2009

- Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, Archiwum Państwe m.st. Warszawy, 2011

- Zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu: Biblioteka Polska i Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, 2013

- Traktaty pokojowe (ahdnames), zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim, Archiwum Główne Akt

Dawnych (AGAD) w Warszawie, 2013


 


Przygotował : Matthias