Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wszystkich Świętych to rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. Dla lepszego zobrazowania można powiedzieć, że dzień ten poświęcony jest wszystkim świętym, dla których nie wystarczyło miejsca w ograniczonym do 365 dni kalendarzu. Należy pamiętać też, że jest to święto radosne. Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja. Dopiero Papież Grzegorz III w roku 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzeszy pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W roku 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. Można przyjąć zatem, że tradycja uroczystości w dzisiejszej formie i dacie ma już 1178 lat !!! Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV wieku.


Morze zniczy na cmentarzach w dniu 1 listopada świadczy o wyjątkowo silnej tradycji (foto : bi.gazeta.pl)Warto podkreślić, że tak naprawdę, naszym bliskim i dalekim zmarłym poświęcony jest dopiero następny po 1 listopada dzień zwany Dniem Zadusznym. Wtedy to właśnie obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze. Troszkę jak widać mylimy pojęcia obu świąt, ale jest to skutek wieloletniej propagandy PRL, która starała się nadać świętom charakter świecki, nazywając je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. 

Przygotował : Matthias