Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Żarów, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza

gmina : Żarów

powiat : świdnicki

województwo : dolnośląskie

 

 Na temat szkolnictwa podstawowego w Żarowie po 1945 roku, szerzej przeczytać można w monografii Tomasza Ciesielskiego "Żarów. Historia miasta i Gminy" z 2006 roku, w części IV - Dzieje Żarowa, w dziale Oświata na stronie 175 :

"Najistotniejszymi problemami z jakimi borykała się żarowska oświata w latach powojennych był brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz złe warunki lokalowe. Obie kwestie były ściśle ze sobą powiązane. Brak mieszkań powodował, że brakowało chętnych do podjęcia pracy w żarowskiej oświacie, a także ciężko było zatrzymać wykwalifikowanych nauczycieli. W rezultacie często zmieniała się kadra nauczycielska, np. w roku szkolnym 1960/61 przez SP 1 „przewinęło się 17 nauczycieli, z których dziewięciu pozostało na dłuższy czas”, a to niekorzystnie wpływało na proces nauczania. Do 1967 r. szkolnictwo podstawowe dysponowało 3 budynkami szkolnymi, z tego dwoma wybudowanymi przed 1901 r. Gwałtowny wzrost liczby uczniów w drugiej połowie lat 50-tych spowodował, że baza lokalowa szkolnictwa żarowskiego coraz mniej odpowiadała potrzebom. Brakowało sal lekcyjnych, zajęcia często odbywały się w klasach liczących powyżej 40 uczniów. Warunki lokalowe poprawiły się w 1967 r., gdy podjęła działalność trzecia szkoła podstawowa. Jednak część dzieci żarowskich dalej uczyła się w zdekapitalizowanych budynkach szkół podstawowych nr 1 i 2.

Liczba szkół :

1946-1956 : 1

1956-1967 : 2

1967-1976 : 3

po 1976 : 2

Liczba uczniów rok szkolny :

1945/46 : 105

1955/56 : 692

1960/61 : 1174

1965/66 : 1277

1975/76 : 1041

1985/86 : 1081

Kadra nauczycielska :

1945/46 : 4

1949/50 : 11

1960/61 : 30

1965/66 : 35

1971/72 : 75

Szkoły Podstawowe nr 1 i 2.

SP nr 1 podjęła działalność w budynku przy ul.Szkolnej 1 jesienią 1945 r. Organizatorem szkoły i jej pierwszym kierownikiem był Wojciech Pacuł. W 1947 r. zastąpił go Jan Laska, który administrował placówką aż do 1972 r. W pierwszych latach szkoła borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, brakiem sprzętu i pomocy naukowej. Sytuację lokalową najpierw poprawił remont obiektu przy ul.Szkolnej latem 1946 r., a następnie przejęcie budynków zwolnionych przez Szkołę Przemysłową: w 1949 r. przy ul. Armii Krajowej 15, a w latem 1954 r. przy ul. Armii Krajowej 58. Ten ostatni budynek został przekazany szkolnictwu podstawowemu dopiero po stanowczej interwencji GRN Żarów, gdyż dyrekcja Zespołu Szkół Chemicznych zamierzała zaadoptować go na internat. Poprawiło się też wyposażenie szkoły: sukcesywnie przybywało książek do biblioteki szkolnej, a w 1949 r. szkoła otrzymała radio. W 1949 r. patronem szkoły został Henryk Sienkiewicz. W roku szkolnym 1956/57 wydzielono ze SP nr 1, SP nr 2, która przejęła najstarszy budynek przy ul. Szkolnej 1. W 1964 r. liczba uczniów w SP 1 osiągnęła rekordowy poziom 758. W 1967 r. placówka otrzymała sztandar. W roku szkolnym 1976/77 w związku z wprowadzaną w życie reformą oświatową zostały połączone SP nr 1 i SP nr 2, które docelowo miały stać się częścią dziesięcioletniej Zbiorczej Szkoły Gminnej. RNMiG Żarów podjęła też wtedy decyzję o stopniowym wyremontowaniu w ciągu kilku lat wszystkich budynków szkolnych. W przypadku obiektu przy ul. Armii Krajowej 58 o jego remont dyrekcja szkoły zabiegała już od 1965 r. Szybko okazało się, że plany to jedno, a możliwości drugie. Remont budynku rozpoczął się dopiero pod koniec lat 80-tych i zakończył w 1990 r. W 1999 r. część pomieszczeń SP nr 1 przekazano Gimnazjum Gminnemu. 10 II 2002 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji SP nr 1 i SP nr 3 oraz utworzeniu w ich miejsce jednej szkoły podstawowej. Całą baza lokalowa SP nr 1 została przekazana gimnazjum. Było to rozwiązanie tymczasowe, gdyż dla potrzeb gimnazjum budowano już nowy obiekt oświatowy na Osiedlu „Piastów” budynku. Szkoła Podstawowa nr 3 - Zbiorcza Szkoła Gminna. Sprawa budowy nowej szkoły podstawowej w Żarowie przewijała się na sesjach MRN już od połowy lat 50-tych. W 1958 r. rada miejska podjęła nawet w tej sprawie specjalną uchwałę, ale bez wskazania sposobów jej realizacji. Pod koniec 1959 r. władze państwowe ogłosiły program obchodów rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, którego jednym z punktów była budowa w kraju przynajmniej tysiąca nowych szkół. Władze miejskie skorzystały z tego. MRN podjęła 29 I 1960 r. uchwałę o udziale społeczeństwa Żarowa w obchodach rocznicy - budowa szkoły była na dobrą sprawę jedynym konkretnym zadeklarowanym przedsięwzięciem. Inwestycje sfinansowano z dotacji państwowych i środków społecznych. Te ostatnie gromadzone były przez kilku lat. W 1961 r. zlecono wykonanie dokumentacji, a prace budowlane rozpoczęły się w 1963 r. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 21 VII 1967 r. W roku szkolnym 1967/68 do nowej SP nr 3 uczęszczała prawie połowa dzieci w wieku szkolnym z Żarowa i sąsiednich wsi: 630 na 1300. Wyposażenie szkoły zajęło kilkanaście lat. Teren przyszkolny uporządkowano dopiero w 1972 r. (jednym z powodów była budowa w jej pobliżu domów dla nauczycieli), a sala sportowa została przekazana szkole dopiero jesienią 1980 r. Na dodatek z braku opału nie była użytkowana do wiosny 1981 r. W 1973 r. szkoła została przekształcona na Zbiorczą Szkołę Gminną."

Poniższe fotografie udostępnili : Pani Krystyna Dyduch Maciejasz, Pani Beata Sypułowicz, Pan Marek Wąsowski, Pani Iwona Nieradka, Teodora Semik-Kiełb, oraz inni.

Składamy Państwu serdeczne podziękowania i prosimy o więcej...

 

SP2 - Grono Pedagogiczne, rok szkolny 1959 - 1960

 

 

 

 

 

SP nr 2 rok szkolny 1962/1963 - Grono Pedagogiczne 

 

 

 

SP nr 2 rok szkolny 1959/1960 - Grono Pedagogiczne 

SP nr 2 rok szkolny 1966/1967 - klasa VII

SP nr 2 rok szkolny 1966/1967 - klasa III

SP nr 2 rok szkolny 1959/1960 - klasa ?  

SP nr 2 rok szkolny 1972/1973 - klasa II

SP nr 2 rok szkolny 1962/1963 - klasa Vb

Klasa I, rok szkolny 1967/1968

 

SP2 - Klasa I, 1972 - 1980, rok szkolny 1972 - 1973,

SP2 - Klasa B 1978 - 1979

SP2 Klasa B 1977-1985

 uczniowie zarow nasza klasa (53) (Custom)

 

SP2 Klasa A 1966 - 1974

 

SP2 Klasa B 1957 - 1964

 

SP2 Klasa III 1970 - 1978, rok szkolny 1972 - 1973

 

SP2 Klasa 1970 - 1978,

 

SP2, rok nieznany, klasa nieznana

 

 

 

 

SP2, rok nieznany, klasa nieznana

 z prywatnych albumow (15)a

 

 

 

SP2, zdjęcie klasowe, rok nieznany

 

SP2 Klasa A 1947 - 1953

 

Sklepik szkolny

 

I Komunia Święta

 

SP2 komunia Klasa A 1966 - 1974

Wciąż poszukujemy materiałów dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie, jej uczniów i nauczycieli. Jeśli dysponujesz materiałami, które pomogą rozwinąć ten temat, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie (TUTAJ), lub bezpośrednio na mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Przygotował : Matthias