Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś w naszym Cyfrowym Archiwum Ziemi Żarowskiej pragniemy zaprezentować Księgę 40-lecia Mrowin w Polsce Ludowej (kronikę wsi Mrowiny) obejmującą lata 1985-2000. Kronikę założono w roku 1985, z okazji właśnie 40-lecia PRL, w celu rejestracji ważnych dla wsi wydarzeń w tym kolejnych Świąt Plonów (dożynek), turniejów między wsiami, zawodów strażackich i innych wydarzeń które na przestrzeni lat cementowały lokalną społeczność. Całość okraszona jest sporą ilością fotografii... Całość zawiera całe mnóstwo zapisków, wycinków prasowych i fotografii odnoszących się do współczesności, ale my postanowiliśmy pokazać materiały odnoszące się do wydarzeń z lat 1985 do 2000, czyli do końca XX wieku.

 

Jeśli ktokolwiek posiada wiedzę, która mogłaby uzupełnić niniejsze wpisy, serdecznie prosimy o podzielenie się nią....

 

 

 

Jak zwykle prosimy o komentarze do fotografii i nie tylko...

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie do skopiowania Kroniki wsi Mrowiny Panom:  Stanisławowi Wójcikowi, Romanowi Koniecznemu, oraz Tomaszowi Nyczowi za wstawiennictwo

 

 

 

To dzięki Wam rozrasta się Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej, więc bardzo prosimy o więcej takich pamiątek. Wszystkie zdjęcia i inne archiwalia zostaną skopiowane i zwrócone właścicielom bez żadnego dla nich uszczerbku. Jest to kolejna kronika z dużą ilością fotografii, który trafi w nasze ręce, pozostałe można zobaczyć w dziale Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w serii "Fotografie Żarowa i okolic z prywatnych albumów", oraz w tematycznych publikacjach TUTAJ. Proszę zwrócić uwagę, ilu ciekawostek możemy dowiedzieć się z takiej dokumentacji zalegającej w Waszych domowych archiwach...

 

 

 

 

Stanisław Wójcik (ówczesny Prezes OSP Mrowiny) w korowodzie dożynkowym, w roli Księcia Bolka Świdnickiego podczas dożynek w Mrowinach 8 września 1985 roku

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Okładka kroniki wsi Mrowiny. Jest to do tej pory największa wymiarami zewnętrzynmi księga pełniąca rolę kroniki... Kolejny raz zmuszeni byliśmy do wykonywania zdjęć kolejnych stron, przez co jakość nie odbiega od skanów...

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Nieoficjalny herb wsi: na lewej połówce tarczy herbowej pół orła białego na czerwonym tle, na prawej połówce pół mrówki na żółto zielonym tle

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 40-lecie Mrowin w PRL 1945-1985

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Regulamin listy honorowej księgi 40-lecia Mrowin w Polsce Ludowej. Na niniejszej stronie zawarto datę 31 maja 1985 roku, którą można uznać za datę powstania kroniki. W celu powiększenia strony kliknij na grafikę prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu "Otwórz grafikę w nowej karcie"

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zespół redakcyjny: Redaktor Jan Kalina, opracowanie graficzne i plastyczne Czesław Grochowina, przygotowanie materiałów Jadwiga Koszeluk, Władysława Kalandyk, Jan Kalina, Stanisława Łomańska, Stanisław Wójcik, zdjęcia Zygmunt Worsa, Jerzy Mączka, konsultacja Zbigniew Owczarski, Marian Piotrowski

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Strona zawiera trzy zdjęcia z opisami...

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zabytkowa wieża kościelna

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Pałac

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 SKR (Spółdzielnia Kółek Rolniczych) w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Z kart historii Mrowin

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

 

Największą liczbą mieszkańców odznacza się wieś Mrowiny w gminie Żarów, położona około 2 km na wschód od miasta, przy drodze lokalnej prowadzącej do Imbramowic i przy linii kolejowej Jelenia Góra-Wrocław. Komunikację bezpośrednią zapewnia PKS. Najbliższa stacja kolejowa w Żarowie. Do sołectwa Mrowiny należy także Tarnawa położona ok. 4 km na wschód od Żarowa przy trasie do Imbramowic. Obie wsie leżą na wysokości względnej ok 200 m n.p.m. wśród niewysokich wzgórz Imbramowickich. Wzgórza te o wysokości do 100 m zbudowane są z wychodni granitów i staropaleozoicznych skał metamorficznych. Jest to obszar w zasadzie bezleśny, z małą ilością łąk, z uprawami pszenno-buraczanymi na glebach pylastych. Mrowiny i Tarnawa leżą nad potokiem wpadajacym do Strzegomki. Potok ten zwiemy tu Tarnawką. Wzdłuż cieku, niewielkie zagajniki. Najbliższe miejscowości to Żarów, Łażany, Kalno, Pożarzysko i Imbramowice. Mrowiny w tej typowo rolniczej (ale także i przemysłowej) gminie spełniają funkcję ośrodka produkcji rolniczej a jednocześnie jako bezpośrednie zaplecze Żarowa spełniają też funkcję mieszkaniową wobec tego przemysłowego miasteczka. Wieś ma bardzo dobre warunki klimatyczno-glebowe dla rozwoju rolnictwa. We wsi znajdują się państwowe gospodarstwo rolne, spółdzielnia kółek rolniczych, szkoła, ośrodek wychowawczy dla młodzieży, sklep, biblioteka wiejska i klub "Ruch". Z obiektów zabytkowych zachowały sięwieża pokościelna kościoła barokowego z XVIII w. dziewiętnastowieczny pałac i spichlerz kaplica i budynki szkolne sprzed roku 1900. Wspomniany pałac otacza park z zabytkowym drzewostanem. Park przecina strumyk Tarnawka. Obecnie w roku 1985 sama wieś Mrowiny liczy około 1400 mieszkańców z których już niewielu pracuje w rolnictwie indywidualnym. Więcej w państwowym, ale większa część mieszkańców pracuje w żarowskich zakładach przemysłowych. Obecna nazwa Mrowiny posiadają od 1947 roku. Przedtem wieś Konradowo. Fragmenty z historii 40-lecia przedstawiamy w dalszej części księgi.


źródło: Encyklopedia Województwa 242/273 zam. Trybuna Wałbrzyska nr 20/1451/z dnia 17-23 V 1983 r.

 

 

 

 

 Strona zawiera trzy zdjęcia z opisami

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Budynek szkoły w Mrowinach przystrojony na okoliczność 1 Maja, na pierwszym planie Jan Kalina

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Budynek szkoły w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Nauczycielki Danuta Kalina i Maria Brzezicka

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Z dziejów Szkoły Podstawowej w Mrowinach w 40-Leciu

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

"Historia tej szkoły nie została przez nikogo spisana. Nie ma na terenie jej pierwszych pracowników. Z opowiadań byłych uczniów, dziś zaawansowanych wiekiem mieszkańców Mrowin wynika, iż została zorganizowana w 1946 roku. Jednym z pierwszych jej nauczycieli i kierowników był Pan Dełhy. Mieszkańcy pamiętają go jako pierwszego kierownika. Potem kolejno funkcję tę pełnili: Roman Waczków, Mieczysław Skarbek, Helena Chweyka, Romuald Worsa, Edmund Waczków, Edmund Smagieł, Jan Kalina, Zdzisław Kołacz. Pierwsi nauczyciele: Wanda Łątkowska, Maria Matuszkiewicz, Jan Statuch, Marek Ziętek, Eugeniusz Iwan, Józef Masełko. W pierwszych latach po wojnie była to szkoła rozwojowa, najpierw niepwłna, potem siedmioklasowa. W kadencji kierownika Jana Kaliny była już szkołą ośmioklasową o ponad 330 uczniach i w pewnym okresie czasu 15 nauczycieli. Od 1974 r. ówczesny kierownik szkoły Zdzisław Kołacz dokonał reorganizacji przenosząc starsze oddziały szkoły do Żarowa. W wyniku tego obecnie funkcjonują tu 3 oddziały i ogniska przedszkolne. Ten nowy twór jest filią Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie i kolejnymi kierownikami filii były nauczycielki: Danuta Kalina, Helena Konieczna, Maria Parijczuk. Decyzja o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły ma swoje negatywne skutki do dnia dzisiejszego i mieć będzie w przyszłości. Upadł bowiem czynnik kulturotwórczy jakim były: pełna ośmioklasowa szkoła, liczna Rada Pedagogiczna i prężny podówczas Komitet Rodzicielski. Rozwijało się życie sportowe, koła zainteresowań, nauczyciele zasiali aktyw społeczny wsi. Obecnie jest to w zaniku, a dzieci z Mrowin są tymi dojeżdżającymi lub często dochodzącymi do Żarowa i z tego tytułu jakby uczniami drugiej kategorii. Upadła też troska o rozwój oświaty wiejskiej o budynki itp.

 


Jan Kalina

 

 

 

 

 Strona zawiera dwa zdjęcia z opisami

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Aleksander Osiak - zasłużony działacz społeczny, działacz ZBOWID, założyciel a zarazem pierwszy Prezes OSP Mrowiny w 1970 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Stanisław Wójcik - obecny Prezes OSP Mrowiny (stan na 1985 r. przyp. redakcji)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinach, wklejono zdjęcie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

"W pierwszych latach powojennych ochronę przeciwpożarową wsi stanowiły kilkuosobowe brygady wyznaczone w PGR i Spółdzilni Produkcyjnej w Mrowinach oraz DZCH i ŻZMO. Jednostka OSP zawiązała się w 1970 r z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego GRN (Gminnej Rady Narodowej) Aleksandra Osiaka, który zostaje jej pierwszym prezesem, a komendantem Zygmunt Staruszkiewicz. Pośród pierwszych członków byli: Kazimierz Mazur, Edward Strachota, Piotr Zygadło, Józef Duda, Józef Dziedzic, Bronisław Stachowiak, Stanisław Piasecki, Władysław Fudali, Kazimierz Piasecki, Czesław Paluch, Marek Gibki, Tadeusz Konieczny.
W 1971 r. stanowisko komendanta obejmuje Stanisław Dziedzic a prezesa w 1972 r. Stanisław Wójcik. Pełni je do dziś (czyli do 1985 r - przyp. redakcji), a kolejnym komendantem został w b.r. Czesław Paluch. Obecnie jednostka powiększyła swoje szeregi i odmłodziła je. Stan osobowy liczy 46 w tym 32 młodych reprezentujących wiele zawodów. Były w organizacji lata chude i tłuste. W dobrych latach organizacja brała udział w licznych zawodach plasując się zawsze na czołowych miejscach. Uświetniała też swoimi zawodami liczne festyny, a szczególnie turnieje wsi i turnieje gmin. Były to dla nas turnieje zwycięskie. Potem członkowie trochę się postarzeli i w roku bieżącym w 40 rocznicę powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy ednostka OSP zreformowała się i ponownie tętni życiem organizacyjnym."

 

 

 

 

Czesław Paluch - Komendant OSP Mrowiny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wklejono wycinek prasowy i cztery zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 fot. 1. Wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na obozie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dawna remiza OSP Mrowiny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dawna remiza OSP Mrowiny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 LKS Zieloni Mrowiny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Historia Zakładu Poprawczego

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

 

Kierownik Schroniska dla nieletnich w Świdnicy Stanisław Michałkiewicz, mój przełożony z okresu pracy przed pójściem do wojska wiedząc,
iż Oficerska Szkoła Polityczna zostanie niebawem rozwiązana w wyniku Biura Politycznego z 1956 roku napisał do mnie do Łodzi mniej więcej
następującej treści: "Stary, odkryłem w odległości 15 km od Świdnicy piękny, wolny pałac, gdzie chciałbym zorganizować na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości - Departamentu
Spraw Nieletnich nowy zakład poprawczy. Miejsowość położona blisko Żarowa, we wsi dwa ładne stawy rybne i potok także z rybami. Wracaj do pracy. Należny urlop weźmiesz później, a teraz
będziemy organizować zakłąd. Zobaczysz, że ci się spodoba. Czekam."
Uczyniłem jak szef zasugerował. Przez dwa poprzednie lata pałac stał wolny po zlikwidowanej Szkole Przysposobienia Zawodowego. Opiekę nad pałacem sprawował wówczas późniejszy
magazynier pan Szewczyk z Żarowa. Wiadomo mi, że we wspomnianej szkole pracowali przed jej likwidacją tacy mieszkańcy Mrowin i Żarowa jak Aleksander Osiak, Stanisław Capała, Jan Chodyniecki, Teofil Podolski, Zygmunt Grodzicki i Inni.
Początki zakładu poprawczego były trudne. Powstał na bazie wyposażenia zlikwidowanego zakładu w Wojanowie k/Jeleniej Góry. Pierwsi wychowankowie to 9-ciu
chłopców "pożyczonych" ze Schroniska w Świdnicy. Wykonywali prace porządkowe i gospodarcze w pałacu, w ogrodzie. Potem jauż napływali inni kierowani przez sądy.
Zakład miał limit miejsc 125 wychowanków, ale niekiedy ich liczba dochodziła do 180. Pierwsi pracownicy to: Henryk Pluciński, Czesław Durkalec, Józef Rosiński
, Tadeusz Grzechnik, Gustaw Grzechnik, Janina Michałkiewicz, Czesław Potępa, Michał Michałkiewicz, Janina Potępa, Jan Kalina i oczywiście pierwszy dyrektor Stanisław Michałkiewicz. Pierwszy
uruchomiony warsztat typu chałupniczego to kaletniczy, w któym chłopcy wykonywali: czapki-pilotki, rękawice, paski do zegarków itp., z odpadów skórzanych. Drugim działem było ogrodnictwo
, przejściowo hodowla świń a potem i do dziś tapicerstwo i krawiectwo. Koleje losu zakładu były różne. Najpierw kierowana była młodzież normalna, a od roku1965 o ograniczonej sprawności umysłowej w stopniu lekkim
/debilizm/ i tak jest do dziś (do dziś czyli do 1985 r., kiedy założono i opisywano temat w księdze, przyp. redakcji). Kolejni dyrektorzy: Włodzimierz Hawryś, Kazimierz Stawiński, Alojzy Bonczek
Jan Kalina, Józef Sochacki, Kohut, Stanisław Poślad, Bogdan Sławuta, Marian Krzeszowski. W roku ???? (nie wpisano, przyp. redakcji) zakład przemianowany został
na Zakład Wychowawczy z podległością Kuratorium Oświaty i Wychowania, a obecnie nie zmieniając resortowej podległości na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Nabór wychowanków
pozostał nie zmieniony i jest tu kierowana młodzież po wyrokach sądowych i upośledzona w stopniu lekkim. Podobnie jak poprzednio Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
prowadzi szkołę zawodową specjalną z nauką zawodu o kierunkach rzeczonych wyżej. Aktualnym dyrektorem ośrodka jest Zdzisław Łataś.

Jan Kalina

 

 

 

 

Na stronę wklejono dwa zdjęcia 

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Jan Kalina m.in. były dyrektor PMOW, obecnie (1985 r.) działacz społeczny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Budynek warsztatów Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dokończenie treści o historii zakładu poprawczego, z pięknym rysunkiem pałacu w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wklejono zdjęcie i wycinek prasowy (znacznie później) o fakcie sprzedaży w 2003 r. pałacu w Mrowinach przez Żaroszamot, fundacji Państwa Kochanowskich z Warszawy...

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Franciszek Krzymiński, działacz Kółka Rolniczego

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR) w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

 

Obecnie obiekty SKR-u zostały oddane do użytku jako typowa filia Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM) w Świdnicy w 1967 r. Po utworzeniu 1 stycznia 1974 roku Spółdzielni Kółek Rolniczych filia została przekształcona w siedzibę Spółdzielni z jednoczesnym prowadzeniem warsztatu naprawczego sprzętu rolniczego dla rolników i instytucji rolniczych. Pierwszym pracownikiem jeszcze w trakcie budowy była Obywatelka Michalina Chodyniecka - stróż pracująca do emerytury w 1978 roku. Zasłużonym pracownikiem SKR-u pracującym od 1972 r. jest obecny Wiceprezes d/s// technicznych Henryk Lubaczewski, który wiele lat przepracował na stanowisku kierownika warsztatu. Długoletnim pracownikiem warsztatu jest Wacław Bożek pracujący od 1968 r. jako mechanik do chwili obecnej (1985 r.) Dziesięć lat temu od powstania w 1974 r. do 1984 r. Prezesem Spółdzielni był Obywatel Michał Faściszewski, podczas kadencji którego obiekty siedziby Spółdzielni zostały zmodernizowane. Celem działalności Spółdzielni jest świadczenie usług rolniczych gospodarstwom indywidualnym. Spółdzielnia, której terenem działania jest gmina Żarów posiada 3 filie: w Łażanach, Wierzbnej i Pożarzysku. Spółdzielnia zatrudnia 70 pracowników i posiada na stanie 37 ciągników, 11 kombajnów i cały zestaw maszyn rolniczych. Spółdzielnia w 1979 r. zajęła III miejsce w konkursie krajowym "Najlepszy Żniwiarz" w kategorii zespołowej pras zbierających. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Obywatel Stanisław Orzechowski, rolnik indywidualny ze wsi Mielęcin. W skład Rady Nadzorczej ze wsi Mrowiny wchodzą: Obywatelka Stanisława Łomańska i Obywatel Franciszek Krzymiński. Obecnie prezesem Spółdzielni jest mgr. inż. Stanisław Wachowiak były wieloletni Naczelnik Miasta i Gminy Żarów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wklejono osiem zdjęć, działaczy społecznych z Mrowin

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Stanisława Łomańska

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Działaczka Ludowego Zespołu Sportowego (LZS) i Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Władysława Kalandyk

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Członkini Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Zofia Śmigielska

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Członkini Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Janina Ryś

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Członkini Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Emilia Konieczna

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Korowód Dożynkowy Koła Gospodyń Wiejskich w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich z Mrowin podczas występów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich z Mrowin podczas występów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mrowinach założono w 1950 r. Założycielką Koła Gospodyń Wiejskich była ob. Jałosz(e)ska (nieczytelne nazwisko, prosimy o podpowiedź czytelników). Wówczas koło liczyło 10 członkiń. W r. 1952 przewodniczącą koła została Jadwiga Siniawska. Koło się powiększyło. Koło Gospodyń Wiejskich zajmowało się sprowadzeniem nasion warzywnych, drzewek owocowych, piskląt. Preprowadzony został kurs gotowania i pieczenia. W r. 1969 Koło Gospodyń Wiejskich objęła Aleksandra Chrobot, była założycielką wypożyczalni sprzętu domowego, a do r. 1969 przez 11 lat funkcję przewodniczącej prowadziła ob. Władysława Kalandyk.
Następnie ob. Antonina Szczepaniak do r. 1979. W roku 1979 przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich została ob. Łomańska Stanisława gdzie prowadzi do chwili obecnej (czyli 1985, rok założenia księgi). Przy Kole Gospodyń Wiejskich wypożyczalnia została powiększona w naczynia i sprzęt domowy. Działa sekcja drobiarska, która zajmuje się sprowadzeniem piskląt i paszy. Sekcję drobiarską prowadzi ob. Irena Mazur. Wypożyczalnie naczyń prowadzi ob. Zofia Śmigielska i ob. Irena Mazur. Ponadto działa sekcja kulturalno-oświatowa, którą prowadzi ob. Jadwiga Koszeluk. Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział w konkursach i uroczystościach okolicznościowych. Co roku Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział w Dożynkach Gminnych. Przy Kole Gospodyń Wiejskich działa zespół amatorski - artystyczny gdzie występuje na dożynkach. Przy Kole Gospodyń Wiejskich był przeprowadzony kurs kroju i szycia.

Stanisława Łomańska 

 

 

 

 

 Kultura i Oświata - Biblioteka, opis i zdjęcie kierowniczki biblioteki Jadwigi Koszeluk

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Tekst z powyższej strony:

 

 

Na terenie gromady Żarów we wsi Mrowiny w roku 1957 powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna - ryczałtowa przy Szkole Podstawowej w Mrowinach. W roku 1961 bibbliotekę przeniesiono do Żarowa gdzie utworzono 1 etatową bibliotekę. Kierowniczką biblioteki była obywatelka Barbara Kil. Na terenie gromady zostało założonych pięć aktywnych punktów bibliotecznych. Następnie bibliotekę przeniesiono do wsi Mrowiny. W roku 1962 nastapiła zmiana Kierowniczki. Kierowniczką została Jadwiga Konikowska gdzie pracuje do chwili obecnej (czyli do roku założenia kroniki 1985), obecne nazwisko Jadwiga Koszeluk (po mężu - przyp. red.). Biblioteka obecnie posiada 11 punktów bibliotecznych na terenie gminy. Biblioteka na terenie wsi spełnia rolę jako placówka Kulturalno-Oświatowa. Prowadzi dużą działalność na rzecz środowiska.

 

 

 

 

Obywatelka Jadwiga Koszeluk, kierowniczka biblioteki w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zasłużeni dla Mrowin

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Nazwiska zasłużonych dla wsi Mrowiny z powyższej strony:

 

 

Aleksander Osiak, Antoni Pytel, Jan Kalina, Stanisława Łomańska, Jadwiga Koszeluk, Władysława Kalandyk, Bronisław Stachowiak, Bogdan Klimala, Czesław Paluch, Stanisław Wójcik, Stanisław Dziedzic, Józef Dziedzic, Irena Mazur, Janina Ryś, Danuta Kalina, Emil Kulej, Stanisław Trestka, Antonina Szczepaniak, Franciszek Krzymiński, Zofia Śmigielska, Pelagia Laskowska, Władysława Gorzycka, Kazimiera Łataś, Kazimierz Zawada, Kazimierz Piasecki, Wincenty Borowski...

 

 

 

 

Wklejono 6 zdjęć

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Alozjy Pietraga - weteran wojenny członek ZBOWiD

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Antoni Pytel - zasłużony działacz Ziemi Żarowskiej

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wincenty Borowski - przodujący rolnik

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Członkini Koła Gospodyń Wiejskich - obywatelka Stachowiak (potrzebne imię)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Członkini Koła Gospodyń Wiejskich, obywatelka Irena Mazur

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Członkini Koła Gospodyń Wiejskich Cecylia Krzak z synem Zbigniewem

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wklejono 8 zdjęć

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Trestka Stanisław

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Bogdan Klimala

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Czesław Brzezicki

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dziedzic Józef

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Tadeusz Konieczny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Bronisław Stachowiak

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Gradyś Marian

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Kazimierz Plasecki

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wklejono 5 zdjęć i doklejono reprodukcję (wydruk) dawnego zdjęcia ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Działacze wsi Mrowiny w tym m.in. od prawej Jan Kalina i Aleksander Osiak

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Jeden z najstarszych rolników wsi - Michał Wiącek

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wieloletni sołtys Kazimierz Mazur

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Młody rolnik Jerzy Dziedzic

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrowinach z nauczycielką Danutą Kalina

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Turniej wsi 1978

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Rycerz turnieju

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Goście Turnieju Wsi

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Komisja Sędziowska

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Podczas występów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wklejono 6 zdjęć związanych z Turniejem Wsi 1978

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Defilada Turnieju 1978

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Mecz piłki nożnej...

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 W czasie występów...

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Od lewej: Zb. Łataś, M. Kobzdej, J. Czocher, J. Kalina, Wł. Orłowski, St. Wachowiak, Z Piotrowicz

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 W czasie zawodów

Wkronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Występy Koła Gospodyń Wiejskich

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wieś w obiektywie - wklejono 9 zdjęć

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Pawilon sklepowy GS

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zabudowania wiejskie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Zabudowania wiejskie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Budynek szkoły Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Zabudowania wiejskie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Zabudowania wiejskie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Stadion sportowy LZS

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Stadion sportowy LZS

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dom St. i K. Dziedziców

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Księgę tę udostępniono społeczeństwu Mrowin w dniu 8 września 1985 roku z okazji dożynek wiejskich, a jej otwarcia dokonano w obecności władz polityczno-administracyjnych Miasta i Gminy Żarów i aktywu wiejskiego co podpisami tych osób niniejszym potwierdzone zostaje. Do aktywu, który funkcje we wsi obejmuje po nas, dziś tu obecnych kierujemy apel, by rozpoczęte dzieło kontynuowali i księgę tę o dziejach wsi i życiu jej mieszkańców na bieżąco pisali. Na stronie wiele podpisów głównie nieczytelnych

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - wklejono 3 zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - ruszył korowód, na czele: Bronisław Stachowiak - Sołtys wsi, Jan Kalina - Przewodniczący Rady Sołeckiej i Antoni Pytel - działacz społeczny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - członkienie Koła Gospodyń Wiejskich w korowodzie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - Starostowie Dożynek: Helena Brzezicka, Wincenty Borowski i Sołtys Bronisław Stachowiak

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - wklejono 6 zdjęć

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - Starostowie Dożynek na bryczce

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - kapela Mrowin "Retro-BIS"

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - "reżyser" całości dożynek Jan Kalina przy pracy

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - korowód w marszu

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrowinach pod kierunkiej nauczycielki Danuty Kalinowej

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - trybuna widzów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - wklejono 4 zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985, Stanisław Wójcik w roli Księcia Bolka Świdnickiego

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - członkowie OSP Mrowiny w pochodzie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - pojazd Starosów w korowodzie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki 40-lecia Mrowiny 1985 - grupa korowodowa

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Rok 1986. Uchwałą Rady Sołeckiej z dnia  8 stycznia 1987 postanowiono wpisać do Księgi Honorowej najaktywniejszych mieszkańców wsi w roku 1986

kronika mrowiny (1)

Nazwiska zasłużonych dla Mrowin wymienione na powyższej stronie:

Jan Kalina, Anna Czoch, Kaziwemierz Piasecki, Stanisław Wójcik, Wincenty Borowski, Irena Mazur, Ryszard Kmiecik, Mieczysław Michałowski, Danuta Kalina, Zofia Śmigielska, Kazimierz Łataś, Bronisław Stachowiak, Bronisław Kawałek, Józef Czoch, Wiesław Baranowski, Jan Durma, Jadwiga Koszeluk, Stanisław Piasecki

 

 

 Rok 1987, przez pół roku trwały intensywne prace przy budowie szatni sportowej. 19 lipca nastąpiło otwarcie obiektu z okazji święta państwowego i 30 lecia powstania LSZ "Zieloni" Mrowiny, wklejono 4 zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Szatnia LZS

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Szatnia LZS

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Płyta boiska

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Płyta boiska

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Stadion w Mrowinach, wklejono 2 zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Stadion w Mrowinach, płyta taneczna

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zwycięska drużyna miniturnieju SP Pastuchów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wpis do Księgi Honorowej Uchwałą Rady Sołeckiej obywateli spoza Mrowin w tym: Michała Kołodko, Wiktora Mikołajczyka i Juranda Bociana za szczegóne zasługi dla wsi

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki w Żarowie w 1989 r., wklejono dwa zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Dożynki w Żarowie w 1989 r., członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z wieńcem dożynkowym

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki w Żarowie w 1989 r., członkowie grupy dożynkowej z księżmi parafii Żarów

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki - Mrowiny 1990 - wklejono cztery zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki - Mrowiny 1990, Koło Gospodyń Wijski w drodze na stadion

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki - Mrowiny 1990, otwarcie dożynek

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki - Mrowiny 1990, występ Koła Gospodyń Wiejskich w Mrowinach na stadionie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki - Mrowiny 1990, występ Koła Gospodyń Wiejskich w Mrowinach na stadionie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dzień Strażaka, Miejsko-Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Imbramowicach 22 maja 1994

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Kalno 1994 - wklejono jedno zdjęcie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Dożynki Kalno 1994 - reprezentacja Mrowin z wieńcem dożynkowym

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Strona rocznika 1995

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 25 lecie OSP Mrowiny, wręczenie sztandaru i zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Żarów 25 czerwca 1995 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  25 lecie OSP Mrowiny, wręczenie sztandaru i zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Żarów 25 czerwca 1995 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 25 lecie OSP Mrowiny, wręczenie sztandaru i zawody sportowo-pożarnicze Miasta i Gminy Żarów 25 czerwca 1995 r. - wklejono dwa zdjęcia

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Koło Gospodyń Wiejskich - przedstawicielki

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Strażacy OSP Mrowiny

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zdjęcia pamiątkowe z wręczenia sztandaru dla OSP Mrowiny w dniu 26 czerwca 1995 r. (rozkładówka)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zdjęcia pamiątkowe z wręczenia sztandaru dla OSP Mrowiny w dniu 26 czerwca 1995 r. (strona lewa)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zdjęcia pamiątkowe z wręczenia sztandaru dla OSP Mrowiny w dniu 26 czerwca 1995 r. (strona prawa)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zdjęcia pamiątkowe z wręczenia sztandaru dla OSP Mrowiny w dniu 26 czerwca 1995 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Zdjęcia pamiątkowe z wręczenia sztandaru dla OSP Mrowiny w dniu 26 czerwca 1995 r. (rozkładówka)

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne w Wierzbnej, wrzesień 1995 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Gayfikacja i telefonizacja wsi Mrowiny w 1995 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Dożynki Gminne w Żarowie, 7 września 1996 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

  Dożynki Gminne w Mrowinach, 13 września 1998 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne w Mrowinach, 13 września 1998 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wybory do Samorządu Wiejskiego wsi Mrowiny, 14 grudnia 1998 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Wybory do Samorządu Wiejskiego wsi Mrowiny, 14 grudnia 1998 r. Wybrano Wybrano Kazimierza Dziedzica na kadencję 1998-2002.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Bal Sołtysa w Mrowinach, prawdopodobnie luty 1999 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Regulacja rzeki Tarnawka, sierpień 1999 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Remont mostu w Mrowinach, sierpień/wrzesień 1999

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Remont ulicy Myśliwskiej w Mrowinach we wrześniu 1999 r.

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne, 5 września 1999 r. w Bukowie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne, 5 września 1999 r. w Bukowie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne, 9 września 2000 r. w Przyłęgowie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne, 9 września 2000 r. w Przyłęgowie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

 Dożynki Gminne, 9 września 2000 r. w Przyłęgowie

kronika mrowiny (1)

 

 

 

 

Dodatek


 

 

Postanowiliśmy, żeby jako dodatek wstawić tutaj współczesne zdjęcia z Kroniki Mrowin, wykonane już w XXI wieku, dotyczące bardzo ważnych wydarzeń dla społeczności wsi: budowa kościoła, budowa sali przy szkole podstawowej czy remont świetlicy wiejskiej...

 

 

 

 W kwietniu 2012 roku na dawnym cmentarzu ewangelickim w Mrowinach rozpoczęła się budowa kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Prace poprzedziły ekshumacje szczątków dawnych poniemieckich pochówków

dodatek (1)

 

 

 

 

 Tablica pamiątkowa przy dawnym grobowcu rodziny Kulmiz

dodatek (1)

 

 

 

 

 Tablica pamiątkowa przy dawnym grobowcu rodziny Kulmiz

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 rok, teren cmentarza po wykarczowaniu drzew przygotowany pod budowę kościoła

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 rok, teren cmentarza po wykarczowaniu drzew przygotowany pod budowę kościoła

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 rok, teren cmentarza po wykarczowaniu drzew przygotowany pod budowę kościoła 

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 rok, teren cmentarza po wykarczowaniu drzew przygotowany pod budowę kościoła

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego, w tle widoczna dawna kaplica grobowa rodziny Kulmiz, zaadoptowana na tymczasowy kościół

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Kwiecień 2012 r., rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 

2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

  23 czerwca 2012 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z biskupem Ignacym Decem

dodatek (1)

 

 

 

 

 

 2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  2012 r., budowa kościoła i domu parafialnego w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 

 Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa kościoła w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 

Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa Domu Parafialnego

dodatek (1)

 

 

 

 

 Budowa sali przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

  Budowa sali przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Remont świetlicy w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Remont świetlicy w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Remont świetlicy w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 Remont świetlicy w Mrowinach

dodatek (1)

 

 

 

 

 


 Przygotował : Matthias