Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś kolejna, czwarta i ostatnia część Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie. W niniejszej publikacji zaprezentujemy skany poszczególnych stron, ale także przepisaną - dla ułatwienia odczytania jej treści – wersję. Na końcu opracowania znajduje się specjalny dodatek z bardzo ciekawymi dokumentami. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do powiadamiania wszystkich, którym mogą nie być obojętne losy mieszkańców Kalna po wojnie. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy mogliby wzbogacić niniejszą publikację prywatnymi dokumentami, zdjęciami itp. o dzielenie się nimi...

Na końcu niniejszego opracowania, znajdują się linki do wszystkich poprzednich części Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie.

 

Okładka zeszytu wykonana z grubej kartki z bloku technicznego lub podobnej, z ręcznie wykonanym napisem KRONIKA, oraz szkicem szkoły w Kalnie

 

 

Część czwarta - okres od 1970 - 1975


Ze względu na dość obszerny zakres informacji zawartych w niniejszej kronice, podzieliliśmy jej publikację na cztery części. Bieżąca, czwarta i ostatnia część, zawiera zapiski z lat 1970 - 1975, kończąc niestety dalsze jej prowadzenie. Początkowo kronika posługuje się jedynie słowem pisanym. Z czasem jednak pojawia się coraz więcej obrazów, zdjęć i wycinków z gazet. Dla wielu osób będzie to niesamowita podróż do przeszłości, ale gwarantujemy, że znajdzie się dużo takich osób, którym wrócą wspomnienia z dzieciństwa. Kronika założona została przez Stefanię Czerską, pierwszą nauczycielkę i pierwszą kierowniczkę szkoły w Kalnie.

 

strona 195

 

(str. 195)

Rok szkolny 1970/71

2 września (1970)

Dnia 2 września uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 141 dzieci. Do pracy zgłosiły się nowe siły nauczycielki Irena Cader, Aleksandra Krygowska i Władysława Olszewska.

23 października (1970)

Za pieniądze uzyskane za pracę w PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne - przyp. red.) Sulisławice kl. VII i VIII pojechały na wycieczkę w Kotlinę Jeleniogórską a kl. V i IV w Kotlinę Kłodzką.

 

strona 196

 

(str. 196)

30 stycznia (1971)

Komitet Rodzicielski zorganizował choinkę noworoczną. Po występach artystycznych odbyła się zabawa taneczna. Komitet obdarował dzieci słodyczami.

(pod tekstem przyklejono zdjęcie grupowe z podpisem)

Kl. VII ze swoją wychowawczynią na wycieczce.

 

strona 197

 

(str. 197)

(Na całej stronie, poprzecznie, wklejono fotografię z podpisem.)

Grono nauczycielskie

 

strona 198

 

(str. 198)

(Na całej stronie, poprzecznie, wklejono fotografię z podpisem.)

Grono nauczycielskie

 

strona 199

 

(str. 199)

(Na stronie wklejono dwa zdjęcia z podpisami)

1 - Kaziemierz Misiurka

2 - Kl. I i II na wycieczce we Wrocławiu zwiedza Ogród Botaniczny.

 

strona 200

 

(str. 200)

(Na stronie wklejono grupowe zdjęcie z podpisem.)

W maju 1971 roku uczniowie klas starszych zwiedzili Kraków i Wieliczkę.

 

strona 201

 

(str. 201)

(Na stronę wklejono poprzecznie duże zdjęcie grupowe z podpisem.)

Kl. VIII na tle budynku szkolnego

 

strona 202

 

(str. 202)

(Na stronę wklejono wycinek prasowy.)

17 sierpień (1971)

O postawie społecznej młodzieży z Kalna świadczy czyn członków koła ZMW. Skosili oni i zwieźli do stodoły zboże u wdowy Janiny Kicy. Udział w akcji "Kazdy kłos na wagę złota" jest czynem napawającym do dumy.

 

strona 203

 

(str. 203)

Rok szkolny 1971/72

1 wrzesień (1971)

Rozpoczął się nowy rok szkolny 1971/72. Pracę w szkole podjęły nowe siły : nauczycielka języka polskiego Irena przybyła i nauczycielka matematyki Jadwiga Mielcarek. Całe grono posiada dodatkowe kwalifikacje.

5 grudzień (1971)

We wszystkich klasach podjęło pracę w zakresie preorientacji zawodowej. Szczególnie nasilono ją w kl. V-Viii. Ucznioowie kl. VII wzięli udział w konkursie zawodoznawczym, w którym wykazali się znajomoscią zawodów budowlanych i mechanicznych.

 

strona 204

 

(str. 204)

Pierwsze miejsce uzyskał Zbigniew Żygadło, drugie Zofia Jarosz a trzecie Józef Kiett i Andrzej Żak. Komitet Rodzicielski ufundował nagrody książkowe, które wręczono na uroczystym apelu.

15 styczeń (1972)

Komitet Rodzicielski zorganizował zabawę noworoczną przy choince. Uczniowie otrzymali słodycze i owoce.

10 luty (1972)

Realizując plan pracy w zakresie preorientacji zawodowej i program nauczania z wychowania obywatelskiego zorganizowano wycieczkę do SZAT (Świdnickie Zakłady Artykułów Technicznych - "Iglotech".przyp. red.). Uczniowie zwiedzili poszczególne działy produkcyjne poznali urządzenia mechaniczne

 

strona 205

 

(str. 205)

a także pracę samorządu robotniczego.

27 kwietnia (1972)

Polska Rzeczpospolita Ludowa szczególną troską otacza stan nauczycielski, w którego rękach spoczywa wychowanie narodu. Nauczyciel urzeczywistnia socjalistyczne ideały programowe kierowniczej siły narodu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dziedzinie kształtowania świadomości młodego pokolenia, jego patriotycznej i internacjonalistycznej postawy. W uznaniu wysokiej rangi społecznej stanu nauczycielskiego oraz doniosłej roli nauczania i wychowania młodego pokolenia

 

strona 206

 

(str. 206)

dla narodu i państwa socjalistycznego Sejm uchwalił ustawę - Kartę praw i obowiązków nauczyciela.

(Poniżej tekstu wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Jasia Plewniak, Danusia Jarosz, Bogusia Nocoń oraz Jadzia Zięba wśród kolonistów z powiatu świdnickiego.

 

strona 207

 

(str. 207)

Rok szkolny 1972/73

1 wrzesień (1972)

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Szkoła uzyskała jedna izbę lekcyjna i pomieszczenia na pracownię zajęć technicznych.

12 październik (1972)

Zorganizowano wieczornicę dla uczczenia rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.

7 listopada (1972)

Odbył się uroczysty poranek z okazji 55 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.

20 styczeń (1973)

Nowy Rok powitano zabawą przy choince. Poszczególne klasy popisywały się występami artystycznymi.

 

strona 208

 

(str. 208)

Komitet Rodzicielski obdarował dzieci słodyczami.

Rok 1973 ogłoszono Rokiem Nauki Polskiej. Łączy on tradycję z perspektywą nauki polskiej, jej historię i przyszłość. W 1973 roku przypada 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, wielkiego uczonego, astronoma lekarza i ekonomisty, twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata. Jego teoria zrewolucjonizowała panujące dotąd poglądy i zapoczątkowała nową erę w nauce. Uczony polski utorował drogę, prowadzącą do wyników niezwykle owocnych. Ludzkość długo jeszcze będzie korzystała z owoców

 

 

strona 209

 

(str. 209)

jego nieśmiertelnego dzieła.

(Pod tekstem wklejono wycinki prasowe dotyczące Mikołaja Kopernika)

 

 

strona 210

 

(str. 210)

(Wklejono zdjęcie pomnika Mikołaja Kopernika)

 

strona 211

 

(str. 211)

Dla uczczenia 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika młodzież wykonała hasła i gazetki o wielkim Polaku. Komenda Hufca ZHP zorganizowała Turniej Wiedzy obywatelskiej "Kopernik Nauka Przyszłość". W eliminacjach szkolnych wyłoniona została reprezentacja w składzie : Halina Kica uczennica kl VII, Stanisław Jarosz uczeń kl. VII

Bogdan Żygadło uczeń kl. VI. Wzajemnie uczniowie wzięli udział

strony : 210 i 211

 

 

strona 212

 

(str. 212)

w eliminacjach środowiskowych, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdnicy 28 marca 1973 roku. Reprezentacja ta uzyskała dyplom za zajęcie II miejsca i zakwalifikowała się do udziału w finale IV Turnieju Wiedzy Obywatelskiej "Kopernik Nauka Przyszłość" organizowanym przez Komendę Hufca ZHP i Dyrekcję Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Świdnicy.

10 kwiecień (1973)

Młodzież naszej szkoły brała także udział w konkursie znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

 

strona 213

 

(str. 213)

1 czerwiec (1973)

Dobrą pracą wykazało się SKO, które współpracuje z SOP w Żarowie. Wzięło ono udział w ogólnokrajowym konkursie oszczędzania, w którym zostało wyróżnione i nagrodzone. Nagrody indywidualne i zbiorowe wręczone zostały zwycięzcom dnia 1 czerwca 1973 roku przez kierowniczkę banku panią Danutę Michałowską podczas imprezy zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Członkowie SKO wystąpili z programem artystycznym na walnym zjeździe SOP w Żarowie.

 

strona 214

 

(str. 214)

3 czerwiec 1973 rok

(Wklejono wycinek prasowy)

Z okazji Dnia Sportowca zorganizowano liczne imprezy sportowe, wśród których największy sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalnie w lekkiej atletyce zdobywając II miejsce w Gminnej Spartakiadzie Sportowej.

 

strona 215

 

(str. 215)

(Na całej stronie wklejono wycinek prasowy, dotyczący utworzenia w Kalnie kopalni kaolinu.)

 

Więcej informacji na temat Kopalni "Antoni" znajdziesz TUTAJ

 

strona 216

 

(str. 216)

(Na stronie wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Uczniowie z Kalna na wycieczce w Chorzowie pod opieką nauczycieli ; Czesławy Waliszek, Wiesławy Ziemkiewicz.

 

strona 217

 

(str. 217)

ROK SZKOLNY

1973/74

3 wrzesień (1973)

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Liczba dzieci zmniejszyła się do 101. Do klasy I chodzą dwa roczniki 1966 i 1967 po przygotowaniu w ognisku przedszkolnym. Szkoła przystąpiła do pracy według planu opartego na systemie wychowawczym Heliodora Myszyńskiego.

 

strona 218

 

(str. 218)

19 września (1973)

odbyła się wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej. Po drodze uczniowie zwiedzili zamek obronny książąt świdnickich w Bolkowie.

(Poniżej wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Uczestnicy wycieczki na dziedzińcu zamku w Bolkowie.

 

strona 219

 

(str. 219)

Następnie uczniowie pojechali do Jeleniej Góry i Karpacza. Wielką atrakcją był przejazd wyciągiem krzesełkowym z Białego Jaru na Śnieżkę.

(Pod tekstem wklejono zdjęcie grupowe.)

 

strona 220

 

(str. 220)

(Na stronie wklejono dwa zdjęcia z podpisami : grupowe i legitymacyjne.)

1. Wycieczka w drodze na Śnieżkę

2. Roman Grudzień

 

strona 221

 

(str. 221)

1974 (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku napisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

6 październik (1973)

OSZCZĘDNOŚCIĄ I PRACĄ LUDZIE SIĘ BOGACĄ

Pod takim hasłem odbył sie apel z okazji Miesiąca Oszczędności. SKO w Kalnie współpracuje z SOP w Żarowie. Opiekun SKO Jan Barański podał warunki konkursu oszczędnościowego i zachęcił do mądrego i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi.

 

strona 222

 

(str. 222)

30 LAT

LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

(poniżej wklejono wycinki prasowe.)

 

strona 223

 

(str. 223)

1974 (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku napisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

(Wklejono wycinki prasowe, na jednym z wycinków napisany jest tekst " DROGA DO WOLNEJ POLSKI", reszta została dopisana ręcznie.)

...była długa i krwawa. W ciągu długich lat wojny rozpętanej przez Niemcy hitlerowskie żołnierz

 

strona 224

 

(str. 224)

polski walczył na wszystkich frontach. Bił się nad Bzura, bronił Warszawy, Modlina i Helu, bronił później Anglii i Londynu, włączył pod Narwikiem, Tobrukiem i Monte Casino, przebijał się do Polski przez Lenino, łamał linie niemieckie nad Wisłą i Odrą, forsował Wał Pomorski, zdobywał Berlin. Dzisiaj pola walki porosły trawą, ale pamięć o bohaterstwie żołnierza, o jego trudzie wojennym przetrwała lata. Tam gdzie walczyli i ginęli Polacy, wznoszą się pomniki, obeliski, wmurowane tablice pamiątkowe lub budynki noszące imiona bohaterów.

 

strona 225

 

(str. 225)

-1974 (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku pisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

30 rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego stała się okazją do odświeżenia w pamięci młodych bohaterskich zmagań żołnierza polskiego i uczczenia tych, którzy polegli w bojach. Do obchodów 30 lecia LWP włączyła się młodzież naszej szkoły. Zebrano materiały o Wojsku Polskim, wykonano albumy i gazetki. Punktem kulminacyjnym obchodów było otwarcie Izby Pamięci. Impreza odbła się dnia 9 X 1973 o godzinie 16.00. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Żarowie pan Zdzisław Kołacz, zastępca dyrektora pan Józef Żywicki

 

 

strona 226

 

(str. 226)

przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury pani wizytator mgr Irena Szuba oraz pan wizytator Jan Traczyński przedstawiciel Urzędu gminy pan Hajduk w. sekretarz koła ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - przyp. red.) pan Wacław Rzeczycki, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego pan Marian Synówka, kombatanci II wojny światowej, grono pedagogiczne oraz delegacje poszczególnych klas. Po powitaniu gości i wręczeniu kwiatów odbyła się część artystyczna. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych. Wzruszające były recytacje na tle melodii pieśni żołnierskich

 

strona 227

 

(str. 227)

1974 (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku wpisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

(Wklejono zdjęcie grupowe.)

Zespół artystyczny na uroczystym otwarciu Izby pamięci.

Przecięcia wstęgi i otwarcia Izby Pamięci dokonał dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej p. Zdzisław Kołacz. W Izbie na ścianie głównej pokrytej czerwonym płótnem

 

strona 228

 

(str. 228)

wisiał biały orzeł a pod nim hasło " Pamięci, tych co padli bądźcie godni". Na bocznej ścianie umieszczono obrazy przedstawiające okrucieństwa wojny i hasło " Mieszkańcy ziemi ! Zabijcie wojnę, przeklnijcie wojnę! Dalej znajdowały się plansze ukazujące szlak bojowy LWP od Lenino do Berlina. Na osobnej ścianie znajdowały się fotosy ukazujące zasługi LWP dla gospodarki narodowej i hasło "Wiernie służą Ludowej Ojczyźnie. Wzdłuż ścian ustawione były gabloty a w nich pamiątki naszych bohaterów uczestników II wojny światowej. Eksponatów dostarczyli : Kiett Józef,

 

strona 229

 

(str. 229)

1974 (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku wpisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

Legiejew Stefan, Szydło Stefan, Osiak Aleksander, Czerniachowicz Kazimierz, Borysionek Zofia, Piputa Józef i inni. Wśród pamiątek znalazły się medale i odznaczenia : odznaka Grunwaldzka, medal za Zwycięstwo i Wolność, za wyzwolenie Warszawy, za Odrę Nysę Bałtyk, za zdobycie Berlina, Virtuti Militari, legitymacje, Dyplom Krajowej Rady Narodowej, zdjęcia podziękowania dowództwa wojskowego itp.

Dnia 14 października (1973) zespół artystyczny wykonał raz jeszcze montaż słowno - muzyczny o LWP dla rodziców. Mieszkańcom Kalna i Bożanowa udostępniono zwiedzanie Izby Pamięci.

 

strona 230

 

(str. 230 i 231)

(Na dwie strony wklejono dokument : "Krótka charakterystyka Koła ZBOWiD".)

 

strona 231 (pusta strona)

 

strona 232

 

(str. 232)

12 październik (1973)

W nagrodę za aktywne włączenie się do obchodów 30 rocznicy LWP młodzież naszej szkoły pojechała do Jednostki Wojskowej w Świdnicy na dzień otwartych koszar. Plutonowy zapoznał z warunkami życia żołnierzy. W koszarach panował świąteczny nastrój. Uczniowie naszej szkoły wręczyli żołnierzom kwiaty i własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami z okazji Dnia Wojska Polskiego.

 

strona 233

 

(str. 233)

1974  (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku wpisano rok 1974, gdy wpis dotyczył roku 1973)

13 październik (1973)

Z okazji 200 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela odbył się uroczysty apel. Młodzież wręczyła kwiaty i złożyła życzenia swoim wychowawcom.

listopad (1973)

Andrzejki - spotkanie młodzieży poszczególnych klas przy wspólnej herbatce z ciastkami. Lanie wosku, muzyka z płyt i występy artystyczne złożyły się na program imprezy.

 

strona 234

 

(str. 234)

styczeń (1974)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Wychowawczyni Zofia Barańska wśród uczniów.

 

strona 235

 

(str. 235)

-1974-

(Na stronę wsklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Uroczysty występ uczniów z okazji otwarcia Izby Pamięci.

 

strona 236

 

(str. 236)

(Można przyjąć, że poniższy wpis sporządzono w czerwcu 1974 roku, na zakończenie roku szkolnego)

Rok szkolny 1973/74 był ostatnim rokiem pełnej, ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kalnie. W Żarowie w Szkole Podstawowej nr 3 powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. I Dyrektorem Gminnym mianowano mgr Zdzisława Kołacza. W Kalnie powstał Punkt Filialny z czterema klasami. Prowadziła je nauczycielka Zofia Barańska.

 

strona 237

 

(str. 237)

-1974-

Nauczyciele zostali przeniesieni do pracy w innych szkołach: Jan Barański - na stanowisko dyrektora w Wierzbnej. Władysława Spisak - jako nauczycielka w Wierzbnej, Czesława Waliszek i Wiesława Ziemkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarowie Ryszard Suchowiński - do Świdnicy.

Dzieci klas V-VIII dojeżdżają do Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie, dopełniając poszczególne klasy. Dojeżdżają autobusem kursowym PKS, relacji Świdnica - Żarów.

 

strona 238

 

(str. 238)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Nauczycielka Władysława Spisak wśród wychowawców.

 

strona 239

 

(str. 239)

-1975- (nie mam pojęcia, dlaczego w nagłówku pisano rok 1975, gdy wpis dotyczył roku 1974)

1 wrzesień (1974)

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Po reorganizacje w oświacie, zlikwidowano wiele wiejskich szkół. Zamieniono je w Punkty Filialne dla najmłodszych dzieci, przeważnie klas I-III, lub I-IV. W Kalnie pozostały IV klasy. Prowadzi je nauczycielka Zofia Barańska, która jednocześnie jest Kierownikiem Punktu Filialnego. Punkt Filialny w Kalnie oraz w Mrowinach podlegają Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie. Szkoła ta jest jednocześnie Zbiorczą Szkołą

 

strona 240

 

(str. 240)

(Na stronie wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Dh (druhna) Wiesława Ziemkiewicz wśród zuchów kl. I-IV

 

strona 241

 

(str. 241)

-1975-

Gminną na tren gminy Żarów.

18 styczeń (1975)

Rodzice zorganizowali zabawę choinkową dla swych dzieci. "Mikołaj" rozdawał słodkie upominki. Uczniowie zrewanżowali się pięknymi występami artystycznymi.

5 marzec (1975)

dzieci uczą się w systemie klas łączonych; kl. I-II kl. III-IV. Muszą zgodnie pracować, by nie przeszkadzać kolegom z młodszej klasy.

 

strona 242

 

(str. 242)

(Na stronę wklejono dwa zdjęcia z podpisami.)

1. Dorotka i Agnieszka Adamskie

2. Uff!! Jak wysoko! Dorotka Zdanowska coraz wyżej.

 

strona 243

 

(str. 243)

(Na stronę wklejono dwa zdjęcia z podpisami.)

1. Uczestnicy wycieczki na Śnieżkę

2. Zwiedzamy wyciąg krzesełkowy.

 

CIEKAWE DODATKI


Powyższa strona z wpisem z 5 marca 1975 roku, okazuje się być ostatnią notatką w kronice. Na dalszych stronach znaleźć można kilka ciekawych, wklejonych dokumentów. Zachowana jest kolejność ich wklejenia, choć niekoniecznie zgodne jest to z datami...

Pierwszą, bardzo ciekawą pamiątką wklejoną do kroniki, jest oficjalne podziękowanie i potwierdzenie dla Szkoły Podstawowej w Kalnie, od Komitetu Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, za przyczynienie się do budowy, wpłatą 150 zł. Widnieje tam data : 7 czerwca 1975 roku.

Dziś Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (w skrócie IPCZD) to instytut naukowy i jednostka badawczo-rozwojowa Ministerstwa Zdrowia, prowadzący również działalność szpitalną, będący jednocześnie pomnikiem poświęconym dzieciom – ofiarom II wojny światowej. 7 lutego 1968 roku Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa powołała do życia liczący 100 osób Społeczny Komitet Budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Społeczny Komitet Budowy wystąpił z apelem wzywającym polskie społeczeństwo, Polonię zagraniczną i wszystkich ludzi dobrej woli do ofiarności w realizacji budowy i wyposażenia Pomnika – Szpitala. Z apelem takim wystąpiła do Polonii na całym świecie o materialne wspieranie budowy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, również Szwedzka Polonia. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, odbyła się 3 czerwca 1973. Pierwszy etap budowy Centrum Zdrowia Dziecka ukończono 31 maja 1977, oddając do użytku Pawilon A, B i C, 30 grudnia 1979 zakończono drugi etap budowy, oddając do użytku 5 pawilonów w tym liczący 11 pięter budynek, w którym ulokowano oddziały szpitalne. Trzeci etap budowy został ukończony w 1991 roku.

 

Wklejone do kroniki potwierdzenie wpłaty na rzecz budowy Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka

 

 

Mimo, że nie posiadamy treści listu wysłanego przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kalnie do redakcji "Płomyczka", z odpowiedzi wynika, że były to życzenia z okazji 60-lecia istnienia pisma. Jak zauważycie poniżej, wskutek tych życzeń wywiązała się mała wzajemna wymiana korespondencji.

"Płomyczek" to popularne czasopismo dla starszych dzieci i młodzieży młodszej, ukazujące się od 1917 roku. Początkowo ukazywał się jako „młodszy brat” nieistniejącego już „Płomyka”, który zlikwidowany został w 75-tym roku swego istnienia, w 1991 roku. Od 1 września 1927 wydawany jako samodzielne czasopismo. W latach 1917-1952 ukazywał się jako tygodnik, dalej do 1989 jako dwutygodnik, a od 1990 – miesięcznik. Nie był drukowany w czasie wojny. Z dniem 1 marca 2013 roku wydawca zawiesił wydawanie „Płomyczka”.

 

Korespondencja z redakcją dwutygodnika dla dzieci "Płomyczek"

 

Korespondencja z redakcją dwutygodnika dla dzieci "Płomyczek"

 

 

Kolejną bardzo ciekawą pamiątką wklejoną do kroniki, jest oficjalne podziękowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kalnie, od Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, za wpłatę datku w wysokości 110 zł w dniu 25 stycznia 1973 roku. Zamek Królewski w Warszawie był do 1971 roku w ruinie. W 1965 roku ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków. Następnie zainicjowano odbudowę zamku. Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971–1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, który zbierał środki wśród od Polaków w kraju i za granicą. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie wystosował apel:

„Rodacy! Polki i Polacy w kraju i na obczyźnie! Warszawiacy żyjący w odrodzonej stolicy! Warszawiacy rozsiani po całej Polsce! Warszawiacy mieszkający w różnych krajach świata! Zamek Królewski będzie odbudowany. Podniesiemy go z ruin wspólnym, narodowym wysiłkiem. W tym wielkim dziele nie może zabraknąć nikogo, kto czuje i myśli po polsku...".

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalnie na apel odpowiedzieli, co potwierdzone jest poniższym dokumentem...

 

Wklejone do kroniki potwierdzenie wpłaty na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Koniec części czwartej i ostatniej

Gorące podziękowania dla Michała Kozaka z Kalna, za udostępnienie kroniki, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w tak wspaniałej podróży w przeszłość naszych bliskich, sąsiadów i znajomych. Uprzejmie prosimy wszystkich czytelników o udostępnianie wszelkich dokumentów, zdjęć, i innych pamiątek, które mają związek z historią naszego regionu.

 

Artykuły powiązane :

Kronika Szkoły Podstawowej w Kalnie w latach 1946-1975 (cz.1)

Kronika Szkoły Podstawowej w Kalnie w latach 1946-1975 (cz.2)

Kronika Szkoły Podstawowej w Kalnie w latach 1946-1975 (cz.3)

 


Opracował : Matthias

Pierwszą autorką kroniki była Pani Stefania Czerska. Jeśli ktokolwiek zna nazwiska kolejnych osób prowadzących kronikę po odejściu Pani Stefanii Czerskiej na emeryturę, uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzupełnienia tej informacji...