Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Żarów, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza (1956 - 1976)

gmina : Żarów

powiat : świdnicki

województwo : dolnośląskie

niniejszy album zawiera : 39 fotografii

 

Od roku szkolnego 1956/1957, działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 2, którą ulokowano w budynku wydzielonym ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Żarowie. Od roku szkolnego 1976/1977 w związku z wprowadzaną w życie reformą oświatową Szkoła Podstawowa nr 2 przestała istnieć - została włączona do Szkoły Podstawowej nr 1. Obie szkoły docelowo miały stać się częścią dziesięcioletniej Zbiorczej Szkoły Gminnej, do czego wtedy nie doszło.

Wybór Patrona szkoły Adama Mickiewicza nastąpił : 1 września 1956 (?)

Nadanie sztandaru szkoły : potrzebna data

Dyrektorzy szkoły : Stanisław Morawski (1956-1960), Sabina Rucińska (1960-1965), Zofia Ulatowska (1965-19??), dalej brak danych

Poniższe fotografie udostępnili m. in. : Pani Krystyna Dyduch Maciejasz, Pani Beata Sypułowicz, Pan Marek Wąsowski, Pani Iwona Nieradka, Pani Teodora Semik-Kiełb, Pan Ryszard Kozioł oraz inni. Składamy Państwu serdeczne podziękowania i prosimy o więcej...

Rok szkolny 1956/1957, rozpoczęcie w poniedziałek 3 września 1956 roku, zakończenie w sobota 22 czerwca 1957 roku.


Kierownik szkoły: Stanisław Morawski, grono nauczycielskie: Jan Biłos, Anna Boguła, Janina Kostecka, Edward Łukowicz, Wanda Mazur, Bronisława Nowicka, Kaziemiera Nowakowska, Leokadia Ściągała. Wanda Mazur odeszła z końcem września 195 r., jej miejsce zajął od 1 lutego Edward Mazur. Religii nauczał w szkole ksiądz Bolesław Trzeciak.

Rok szkolny 1956/1957, klasa I (źródło: darowizna 162)


Rok szkolny 1957/1958, rozpoczęcie w poniedziałek, 2 września 1957 roku, zakończenie w sobota 21 czewca 1958 roku.


Kierownik szkoły: Stanisław Morawski, grono nauczycielskie: Jan Biłos, Janina Kostecka, Edward Łukowicz, Nowakowska Kaziemiera, Bronisława Nowicka, mgr Sabina Rucińska, Anna Wojciechowicz, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz. Religii nauczał w szkole ksiądz Albin Horba.

Nie ma pewności, kiedy zostało wykonane to zdjęcie. Ksiądz Albin Horba którego niżej widzimy był proboszczem w latach 1957-1963 (źródło - album 8)

brak zdjecia

Rok szkolny 1958/1959, rozpoczęcie w poniedziałek 1 września 1958 roku, zakończenie w sobota 20 czerwca 1959 roku.


Kierownik szkoły: Stanisław Morawski, grono nauczycielskie: Jan Biłos, Krystyna Domańska, Janina Kostecka, Edward Łukowicz, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Kazimiera Nowakowska, mgr Sabina Rucińska, Anna Wojciechowicz, Bronisława Wesołowska, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz. Religii nauczał w szkole ksiądz Albin Horba.

Szkoła Podstawowa nr 2, Klasa B, 1957-1964, rok szkolny 1958/1959 ???

Rok szkolny 1959/1960, rozpoczęcie we wtorek 1 września 1959 roku, zakończenie w czwartek 23 czerwca 1960 roku.


Kierownik szkoły: Stanisław Morawski, grono nauczycielskie: Jan Biłos, Krystyna Domańska, Janina Kostecka, Edward Łukowicz, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Kazimiera Nowakowska, mgr Sabina Rucińska, Joanna Sykulska, Anna Wojciechowicz, Bronisława Wesołowska, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz. Religii nauczał w szkole ksiądz Albin Horba.

SP2 - Grono Pedagogiczne, rok szkolny 1959 - 1960 (źródło album nr 22

 album22 (3)

SP nr 2 rok szkolny 1959/1960 - Grono Pedagogiczne - od lewej:  Kazimiera Nieradka, Jan Biłos, Joanna Świerczyńska. (źródło album nr 22

album22 (2)

SP nr 2 rok szkolny 1959/1960 - klasa ? (źródło album nr 22

album22 (6)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Żarowie, rok szkolny 1959/1960 (źródło - album 32)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, rok szkolny 1959/60, autor zdjęcia nieznany (źródło: album 100)

album100 (1)

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, rok szkolny 1959/60, autor zdjęcia nieznany (źródło: album 179)

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, rok szkolny 1959/1960, klasa Ib, autor zdjęcia nieznany (źródło zdjęcia kronika SP2) Na zdjęciu poza uczniami klasy pierwszej możemy zobaczyć pierwszego kierownika szkoły Stanisława Morawskiego (kilka miesięcy przed śmiercią), oraz wychowawczynę klasy p. Krystynę Domańską

kronika sp2 1956 1966 (65)

W dniu 8 czerwca 1960 roku zmarł kierownik szkoły Stanisław Morawski... (fragment powyższego zdjęcia)

kronika sp2 1956 1966 (66)

Rok szkolny 1960/1961, rozpoczęcie we czwartek 1 września 1960 roku, zakończenie w , 24 czerwca 1961 roku.


Kierownik szkoły: mgr Sabina Rucińska, grono nauczycielskie: Jan Biłos, Krystyna Domańska, Janina Kostecka, Edward Łukowicz, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Kazimiera Nowakowska, Joanna Sykulska, Zofia Ulatowska, Grażyna Węgrzak, Anna Wojciechowicz, Bronisława Wesołowska, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz. Religii nauczał w szkole ksiądz Albin Horba.

Rok szkolny 1960/1961, klasa IV (źródło: darowizna 162)

Rok szkolny 1961/1962, rozpoczęcie w poniedziałek 4 września 1961 roku, zakończenie w 23 czerwca 1962 roku.


15 lipca 1961 r., Sejm PRL uchwalił ustawę, która znosiła nauczanie religii w szkołach. Decyzja ta była podyktowana ponownym zaostrzeniem polityki władz komunistycznych wobec Kościoła i jego wiernych. Odtąd księża uczyli religii wyłącznie w salach katechetycznych kościoła. Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie ośmiu klas... 

Kierownik szkoły: mgr Sabina Rucińska, grono nauczycielskie: Krystyna Domańska, Janina Kostecka, Elżbieta Koszyk, Edward Łukowicz, Maria Maćkała, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Joanna Sykulska, Zofia Ulatowska, Anna Wojciechowicz, Bronisława Wesołowska, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz. Już bez nauki religii...

brak zdjecia

Rok szkolny 1962/1963, rozpoczęcie w poniedziałek 3 września 1962 roku, zakończenie w 29 czerwca 1963 roku.


Kierownik szkoły: mgr Sabina Rucińska, grono nauczycielskie: Krystyna Domańska, Janina Kostecka, Elżbieta Koszyk, Edward Łukowicz, Maria Maćkała, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Maria Parijczuk, Joanna Świerczyńska, Józef Trzepla, Zofia Ulatowska, Bronisława Wesołowska, Elżbieta Wnęk, Anna Wojciechowicz, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz

SP nr 2 rok szkolny 1962/1963 - Grono Pedagogiczne (źródło album nr 22

 album22 (1)

SP nr 2 rok szkolny 1962/1963 - klasa Vb (źródło album nr 22

album22 (8)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, kl. III A, rok szkolny 1962/1963, autor zdjęcia nieznany (źródło: album 84)

album84 (1)


Rok szkolny 1963/1964, rozpoczęcie w poniedziałek 2 września 1963 roku, zakończenie w 25 czerwca 1964 roku.


 Kierownik szkoły: mgr Sabina Rucińska, grono nauczycielskie: Krystyna Domańska, Elżbieta Koszyk, Edward Łukowicz, Maria Maćkała, Bronisław Mąkol, Maria Parijczuk, Joanna Świerczyńska, Zofia Ulatowska, Elżbieta Wnęk, Anna Wojciechowicz, Wanda Hrycak, Wanda Huszczo, opiekunka biblioteki Janina Kostecka, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz

brak zdjecia

Rok szkolny 1964/1965, rozpoczęcie we wtorek 1 września 1964 roku, zakończenie w 24 czerwca 1965 roku.


Kierownik szkoły: mgr Sabina Rucińska, grono nauczycielskie: Krystyna Domańska, Elżbieta Fajfer, Janina Kostecka, Elżbieta Koszyk, Edward Łukowicz, Maria Maćkała, Bronisław Mąkol, Kazimiera Nieradka, Maria Parijczuk, Joanna Świerczyńska, Halina Sypniewska, Anna Wojciechowicz, Wanda Hrycak, Wanda Huszczo, opiekunka biblioteki Janina Kostecka, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz 

brak zdjecia

Rok szkolny 1965/1966, rozpoczęcie w środę 1 września 1965 roku, zakończenie w 24 czerwca 1966 roku.


Kierownik szkoły: Zofia Ulatowska, grono nauczycielskie: Stanisław/a(?) Cisek, Helena Dzikońska, Elżbieta Fajfer (czy Fejfer?), Elżbieta Koszyk, Wanda Libowicz, Maria Mańczak, Kazimiera Nieradka, opiekunka biblioteki Janina Kostecka, obowiązki woźnej pełniła Maria Ogrodowicz

brak zdjecia

Rok szkolny 1966/1967, rozpoczęcie we czwartek 1 września 1966 roku, zakończenie w 24 czerwca 1967 roku.


SP nr 2 rok szkolny 1966/1967 - klasa VII (źródło album nr 22

album22 (4)

SP nr 2 rok szkolny 1966/1967 - klasa III (źródło album nr 22)(źródło album nr 40

album22 (5)

SP2 Klasa A 1966 - 1974 rok szkolny 1966/1967

Rok szkolny 1967/1968, rozpoczęcie w poniedziałek 4 września 1967 roku, zakończenie w 22 czerwca 1968 roku.


Klasa I, rok szkolny 1967/1968 (źródło album nr 22)

 album22 (9)

Rok szkolny 1968/1969, rozpoczęcie w poniedziałek 2 wrzesnia 1968 roku, zakończenie w 21 czerwca 1969 roku.


brak zdjecia

Rok szkolny 1969/1970, rozpoczęcie w poniedziałek 1 września 1969 roku, zakończenie w 20 czerwca 1970 roku.


Pamiątka szkolna ucznia kl. IIa Szkoły Podstawowej nr 2, rok szkolny 1969/1970 (źródło - album 59)

Rok szkolny 1970/1971, rozpoczęcie we wtorek 1 września 1970 roku, zakończenie w 26 czerwca 1971 roku.


brak zdjecia

Rok szkolny 1971/1972, rozpoczęcie w środę 1 września 1971 roku, zakończenie w 24 czerwca 1972 roku.


brak zdjecia

Rok szkolny 1972/1973, rozpoczęcie w poniedziałek 4 września 1972 roku, zakończenie w 20 czerwca 1973 roku.


Szkoła Podstawowa nr 2 - Klasa I, 1972 - 1980, rok szkolny 1972/1973, (źródło: album 130)

SP nr 2 rok szkolny 1972/1973 - klasa II (źródło album nr 22

album22 (7)

SP2 Klasa III 1970 - 1978, rok szkolny 1972 - 1973 (źródło - album 41)

Fot. 1. Rok szkolny 1972/1973, klasa IV(?) Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarowie (źródło: darowizna 131 i źródło: darowizna 170)

darowizna131 (1)

Rok szkolny 1972/1973, klasa V - (źródło - album 59

 

 

Rok szkolny 1972/1973, klasa VIII (źródło: darowizna 131 i źródło: darowizna 170)

darowizna131 (3)

 

 

 

 

Rok szkolny 1973/1974, rozpoczęcie w poniedziałek 3 września 1973 roku, zakończenie w 22 czerwca 1974 roku.


brak zdjecia

Rok szkolny 1974/1975, rozpoczęcie w poniedziałek 2 września 1974 roku, zakończenie w 20 czerwca 1975 roku.


brak zdjecia

Od roku szkolnego 1975/76 do roku szkolnego 1980/81 początek roku następował po 20 sierpnia,

choć uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce około 1 września.

Rok szkolny 1975/1976, rozpoczęcie w poniedziałek 1 września 1975 roku, zakończenie w 19 czerwca 1976 roku.


brak zdjecia 

  

 Poniżej fotografie, których nie potrafimy zakwalifikować w/g roku szkolnego - prosimy o pomoc...


Zdjęcie wykonane na wyciecze szkolnej w latach 70. XX wieku w Gdyni przy statku pasażerskim MS „Batory”. (źródło: darowizna 131)

darowizna131 (2)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, rok szkolny nieznany, klasa nieznana  (źródło: album 130)

album130 (1)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, uczniowie w latach 1966-1970  (źródło: album 130)

album130 (1)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, uczniowie w latach 1966-1970  (źródło: album 130)

album130 (1)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie, uczniowie w latach 1966-1970  (źródło: album 130)

album130 (1)

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie,  uczniowie na pochodzie 1 Majowym(?) w latach 1966-1970  (źródło: album 130)

album130 (1)

Sklepik szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 (źródło album nr 22)

 album22 (11)

Szkoła Podstawowa nr 2 (?), rok nieznany, klasa nieznana (źródło - album 9)

z prywatnych albumow (15)

Szkoła Podstawowa nr 2, zdjęcie klasowe, rok nieznany (źródło - album 8)

 z prywatnych albumow (11)

Uczniowie wraz z nauczycielem przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarowie przy ul. Szkolnej, lata 60-te XX wieku. (źródło - album 24)

album 24 (2)

Uczniowie wraz z nauczycielką na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żarowie, ul. Szkolna, lata 60-te XX wieku. W tle, ponad murem widac fragment żarowskiego szpitala przy ul. Wojska Polskiego (źródło - album 24)

 album 24 (3)

Lata 50-te XX wieku, nauczyciele, ksiądz (nazwiska?) i klasa, pozują do zdjęcia na tyłach Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarowie przy ul. Szkolnej (źródło - album 39)

SP2 Klasa 1970 - 1978, wymaga wyjaśnień

SP2, rok nieznany, klasa nieznana

 z prywatnych albumow (15)a

SP2 Klasa B 1977-1985 (prawdopodobnie szkoła nr 1), wymaga wyjaśnień

 uczniowie zarow nasza klasa (53) (Custom)

Opis : Szkoła Podstawowa nr 2 - Klasa B 1978-1979 (prawdopodonie szkoła nr 1), wymaga wyjaśnień

Szkoła Podstawowa nr 2, Klasa A 1947 - 1953, rok szkolny 1951/1952? (prawdopodobnie szkoła nr 1), wymaga wyjaśnień

Grono pedagogiczne - spis nazwisk nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarowie :


Jan Biłos
Anna Boguła
Stanisław/a(?) Cisek
Krystyna Domańska
Elżbieta Fajfer (czy Fejfer?)
Wanda Hrycak
Wanda Huszczo
Janina Kostecka
Elżbieta Koszyk
Wanda Libowicz
Edward Łukowicz
Maria Maćkała
Maria Mańczak
Edward Mazur.
Wanda Mazur
Bronisław Mąkol
Stanisław Morawski
Kazimiera Nieradka
Kaziemiera Nowakowska
Bronisława Nowicka
Maria Parijczuk
Sabina Rucińska
Joanna Sykulska
Halina Sypniewska
Leokadia Ściągała
Joanna Świerczyńska
Józef Trzepla
Zofia Ulatowska
Bronisława Wesołowska
Grażyna Węgrzak
Elżbieta Wnęk
Anna Wojciechowicz

Kroniki szkolne, klasowe i kółek zainteresowań w Cyfrowym Archiwum Ziemi Żarowskiej:


1. Kronika szkoły w latach 1956 - 1966 (zobacz TUTAJ)

2. Kronika klasy VI-VIII C w latach 1975 - 1977 (zobacz TUTAJ)

3. Kronika Kółka Recytatorskiego w latach 1973 - 1978 (zobacz TUTAJ)

4. Kronika Kółka PCK w latach 1972 - 1974 (zobacz TUTAJ)

Wciąż poszukujemy materiałów dotyczących Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarowie, jej uczniów i nauczycieli. Jeśli dysponujesz materiałami, które pomogą rozwinąć ten temat, prosimy o kontakt z nami bezpośrednio na mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przygotował : Matthias