Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Żarów, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego

gmina : Żarów

powiat : świdnicki

województwo : dolnośląskie

Na temat szkolnictwa podstawowego w Żarowie po 1945 roku, szerzej przeczytać można w monografii Tomasza Ciesielskiego "Żarów. Historia miasta i Gminy" z 2006 roku, w części IV - Dzieje Żarowa, w dziale Oświata na stronie 175 :

"Najistotniejszymi problemami z jakimi borykała się żarowska oświata w latach powojennych był brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz złe warunki lokalowe. Obie kwestie były ściśle ze sobą powiązane. Brak mieszkań powodował, że brakowało chętnych do podjęcia pracy w żarowskiej oświacie, a także ciężko było zatrzymać wykwalifikowanych nauczycieli. W rezultacie często zmieniała się kadra nauczycielska, np. w roku szkolnym 1960/61 przez SP 1 „przewinęło się 17 nauczycieli, z których dziewięciu pozostało na dłuższy czas”, a to niekorzystnie wpływało na proces nauczania. Do 1967 r. szkolnictwo podstawowe dysponowało 3 budynkami szkolnymi, z tego dwoma wybudowanymi przed 1901 r. Gwałtowny wzrost liczby uczniów w drugiej połowie lat 50-tych spowodował, że baza lokalowa szkolnictwa żarowskiego coraz mniej odpowiadała potrzebom. Brakowało sal lekcyjnych, zajęcia często odbywały się w klasach liczących powyżej 40 uczniów. Warunki lokalowe poprawiły się w 1967 r., gdy podjęła działalność trzecia szkoła podstawowa. Jednak część dzieci żarowskich dalej uczyła się w zdekapitalizowanych budynkach szkół podstawowych nr 1 i 2.

Liczba szkół :

1946-1956 : 1

1956-1967 : 2

1967-1976 : 3

po 1976 : 2

Liczba uczniów rok szkolny :

1945/46 : 105

1955/56 : 692

1960/61 : 1174

1965/66 : 1277

1975/76 : 1041

1985/86 : 1081

Kadra nauczycielska :

1945/46 : 4

1949/50 : 11

1960/61 : 30

1965/66 : 35

1971/72 : 75

Szkoły Podstawowe nr 1 i 2.

SP nr 1 podjęła działalność w budynku przy ul.Szkolnej 1 jesienią 1945 r. Organizatorem szkoły i jej pierwszym kierownikiem był Wojciech Pacuł. W 1947 r. zastąpił go Jan Laska, który administrował placówką aż do 1972 r. W pierwszych latach szkoła borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi, brakiem sprzętu i pomocy naukowej. Sytuację lokalową najpierw poprawił remont obiektu przy ul.Szkolnej latem 1946 r., a następnie przejęcie budynków zwolnionych przez Szkołę Przemysłową: w 1949 r. przy ul. Armii Krajowej 15, a w latem 1954 r. przy ul. Armii Krajowej 58. Ten ostatni budynek został przekazany szkolnictwu podstawowemu dopiero po stanowczej interwencji GRN Żarów, gdyż dyrekcja Zespołu Szkół Chemicznych zamierzała zaadoptować go na internat. Poprawiło się też wyposażenie szkoły: sukcesywnie przybywało książek do biblioteki szkolnej, a w 1949 r. szkoła otrzymała radio. W 1949 r. patronem szkoły został Henryk Sienkiewicz. W roku szkolnym 1956/57 wydzielono ze SP nr 1, SP nr 2, która przejęła najstarszy budynek przy ul. Szkolnej 1. W 1964 r. liczba uczniów w SP 1 osiągnęła rekordowy poziom 758. W 1967 r. placówka otrzymała sztandar. W roku szkolnym 1976/77 w związku z wprowadzaną w życie reformą oświatową zostały połączone SP nr 1 i SP nr 2, które docelowo miały stać się częścią dziesięcioletniej Zbiorczej Szkoły Gminnej. RNMiG Żarów podjęła też wtedy decyzję o stopniowym wyremontowaniu w ciągu kilku lat wszystkich budynków szkolnych. W przypadku obiektu przy ul. Armii Krajowej 58 o jego remont dyrekcja szkoły zabiegała już od 1965 r. Szybko okazało się, że plany to jedno, a możliwości drugie. Remont budynku rozpoczął się dopiero pod koniec lat 80-tych i zakończył w 1990 r. W 1999 r. część pomieszczeń SP nr 1 przekazano Gimnazjum Gminnemu. 10 II 2002 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji SP nr 1 i SP nr 3 oraz utworzeniu w ich miejsce jednej szkoły podstawowej. Całą baza lokalowa SP nr 1 została przekazana gimnazjum. Było to rozwiązanie tymczasowe, gdyż dla potrzeb gimnazjum budowano już nowy obiekt oświatowy na Osiedlu „Piastów” budynku. Szkoła Podstawowa nr 3 - Zbiorcza Szkoła Gminna. Sprawa budowy nowej szkoły podstawowej w Żarowie przewijała się na sesjach MRN już od połowy lat 50-tych. W 1958 r. rada miejska podjęła nawet w tej sprawie specjalną uchwałę, ale bez wskazania sposobów jej realizacji. Pod koniec 1959 r. władze państwowe ogłosiły program obchodów rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, którego jednym z punktów była budowa w kraju przynajmniej tysiąca nowych szkół. Władze miejskie skorzystały z tego. MRN podjęła 29 I 1960 r. uchwałę o udziale społeczeństwa Żarowa w obchodach rocznicy - budowa szkoły była na dobrą sprawę jedynym konkretnym zadeklarowanym przedsięwzięciem. Inwestycje sfinansowano z dotacji państwowych i środków społecznych. Te ostatnie gromadzone były przez kilku lat. W 1961 r. zlecono wykonanie dokumentacji, a prace budowlane rozpoczęły się w 1963 r. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 21 VII 1967 r. W roku szkolnym 1967/68 do nowej SP nr 3 uczęszczała prawie połowa dzieci w wieku szkolnym z Żarowa i sąsiednich wsi: 630 na 1300. Wyposażenie szkoły zajęło kilkanaście lat. Teren przyszkolny uporządkowano dopiero w 1972 r. (jednym z powodów była budowa w jej pobliżu domów dla nauczycieli), a sala sportowa została przekazana szkole dopiero jesienią 1980 r. Na dodatek z braku opału nie była użytkowana do wiosny 1981 r. W 1973 r. szkoła została przekształcona na Zbiorczą Szkołę Gminną."

Poniższe fotografie udostępnili : Pani Stanisława, Pani Joanna Szymczyk-Wabik, Pan Piotr Kozłowski, Pan Rafał Okruta, oraz inni.

Składamy Państwu serdeczne podziękowania i prosimy o więcej...

SP3 Klasa B 1973 - 1981

SP3 Klasa A 1987 - 1995

Klasa B 1972 - 1980

SP3 Klasa A 1974 - 1982

Klasa A 1981 - 1989

Klasa B 1981 - 1989

Klasa A 1972 - 1980

SP3 Klasa A 1975 - 1983

Klasa B 1980 - 1988

SP3 Klasa A 1979 - 1987

 

SP3 Klasa A 1978 - 1986

SP3 "chyba 1981r"


SP3 Klasa A 1971 - 1979

SP3 Klasa B 1985 - 1993

SP3 Klasa B 1970 - 1979 rok szkolny 72/73

SP3 Klasa B 1976 - 1984

SP 3 Klasa B 1985 - 1993

SP3 Klasa B 1978 - 1986

SP3 Klasa A 1985 - 1993

SP3 Klasa A 1980 - 1988

SP3 Klasa B 1974 - 1982 p. Maćkała (Grzegorzewska).

SP3 Klasa VIII B, rok szkolny 1972 - 1973 

 sp3 zarow (1)

SP3 Klasa I A

sp3 zarow (1)

SP3 Klasa II A 

sp3 zarow (1)

SP3 uczniowie na wycieczce w Twierdzy Kłodzkiej

sp3 zarow (1)

SP3 uczniowie na wycieczce

sp3 zarow (1)

Podpisy na odwrocie powyższej fotografii

sp3 zarow (1)

 

 SP3 Klasa B 1981 -1990, tu klasa II rok szkolny 1982/1983

 sp3 zarow (1)

 

 

 SP3 Klasa B 1981 -1990, tu klasa IV rok szkolny 1984/1985

sp3 zarow (1)

Podpisy na odwrocie powyższej fotografii

sp3 zarow (1)

 SP3 Klasa B 1981 -1990, tu klasa V rok szkolny 1985/1986

sp3 zarow (1)

Podpisy na odwrocie powyższej fotografii

sp3 zarow (1)

 SP3 Klasa B 1981 -1990, tu klasa VI rok szkolny 1986/1987

sp3 zarow (1)

SP3 Półkolonie w (ok.1977-1979)

SP3 wycieczka do Krakowa w 1984 roku

SP3 Wycieczka Duszniki Zdrój (rok, klasa?)

Wciąż poszukujemy materiałów dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie, jej uczniów i nauczycieli. Jeśli dysponujesz materiałami, które pomogą rozwinąć ten temat, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie (TUTAJ), lub bezpośrednio na mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przygotował : Matthias