Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 W pamięci starszych Żarowian zapisało się z pewnością głęboko, miejscowe Kino "Świt", które mieściło się w budynku dawnego Żarowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Armii Krajowej 40. Sala kinowa istnieje do dziś, ale jej stan jest tragiczny. 

 

 

Uprzejmie prosimy o wsparcie Cyfrowego Archiwum Lokalnego w temacie żarowskiego kina. Cenne będą wszelkie dokumenty, zdjęcia i informacje zapisane w Waszej pamięci.

 

 

 Fotografie udostępnili : Pan Wojciech Drańka, Pani Danuta Szkudniewska, dokumenty : Odra Film (dzięki staraniom Fundacji Inicjatywa B) - serdecznie dziękujemy za wsparcie!

 

Kino "Świt", szyld nad wejściem od strony ul Armii Krajowej (wtedy Armii Czerwonej)

 

 

Historia ODRA-FILM ze strony www.odrafilm.pl. Kino Świt do roku 1990 podlegało tej instytucji.


ODRA-FILM istnieje od 1951 roku, powołana do życia jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Okręgowy Zarząd Kin we Wrocławiu. Przedmiotem działania ówczesnego przedsiębiorstwa było między innymi „prowadzenie kin i punktów wyświetlania”.

W styczniu 1976 roku, Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu, które przejęło zadania i obowiązki Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu oraz Oddziału Centrali Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu. Obszar działania OPRF obejmował województwa wrocławskie, jeleniogórskie i wałbrzyskie, a do jego zadań należało rozpowszechnianie filmów i upowszechnianie kultury filmowej, eksploatacja sieci kin, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kinowych i zaplecza technicznego oraz remonty i produkcja sprzętu kinotechnicznego.

W kwietniu 1990 roku nastąpiła fuzja dwóch instytucji filmowych – OIRF we Wrocławiu z OIRF w Zielonej Górze. W wyniku połączenia tych instytucji powstała Instytucja Filmowa Dystrybucji Filmów „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu, przekształcona w 1994 roku w Państwową Instytucję Filmową „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu. Do jej zadań należało między innymi: upowszechnianie kultury filmowej, dystrybucja filmów, rozpowszechnianie filmów, opracowywanie filmów, produkcja filmów.

W 2005 roku „Odra-Film” otrzymała ostatecznie statut Instytucji Kultury Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Kurs kinooperatorów organizowany przez Okręgowy Zarząd Kin we Wrocławiu na początku lat 70-tych XX wieku. Wśród uczestników Żarowianin Zbigniew Szkudniewski (siedzi w górnym rzędzie, pierwszy od lewej), który był operatorem kina Świt do roku 1977.

kino swit (8)

 

 

Pan Zbigniew Szkudniewski rozpoczął pracę w Kinie "Świt" w roku 1973. Początkowo był pomocnikiem operatora, operatorem zaś  Pan Czeredarek (imię?). Na przełomie lat 1974/1975, Pan Szkudniewski był słuchaczem 3-stopniowego kursu operatorów, oraz dodatkowego dla operatorów elektrycznych. Po ich zakończeniu w 1975 roku był już samodzielnym operatorem kinowym. Kierownikiem kina był wówczas Pan Adamowicz (imię ?). Pozostałymi pracownicami kina były wówczas : Pani Hamoń (imię?) jako bileterka i Pani Teresa Kaspura jako kasjerka. Pan Zbigniew Szkudniewski pracował w Kinie "Świt" do 1977 roku, po czym z powodu zbyt niskich zarobków przeniósł się do DZCh "Organika". Przez długi czas po tym Pan Szkudniewski dorywczo, lub w zastępstwie wyświetlał filmy podczas głównie niedzielnych poranków, lub filmów dla szkół. Zdarzało się też, że proszony był o zastępstwa w innych miastach ówczesnych województw wrocławskiego, wałbrzyskiego czy jeleniogórskiego.

Ponadto pracownikami Kina "Świt" byli : Jerzy Ciupiński jako pomocnik kinooperatora,  Małgorzata Michalczyk jako kierownik kina, oraz Wacław Drańka jako kierownik kina. Nie znamy jeszcze okresu czasu w jakich państwo w kinie pracowali, ale liczymy na podpowiedzi z Waszej strony.

 

 

 

 

Operator Zbigniew Szkudniewski przy projektorze w kabinie projekcyjnej Kina "Świt" w Żarowie, rok 1975

 kino swit (4)

 

 

 

 

Operator Zbigniew Szkudniewski przewija ręcznie taśmę filmową w kabinie projekcyjnej Kina "Świt" w Żarowie, rok 1975

kino swit (6)

 

 

 

 

 

Operator Zbigniew Szkudniewski zakłada taśmę filmową do projektora w kabinie projekcyjnej Kina "Świt" w Żarowie, rok 1975

kino swit (7)

 

 

 

 

Poza obsługą projektora, naprawą i zmianom taśm filmowych, operator musiał operować główną, elektryczną tablcą rozdzielczą, odpowiedzialną za światło nie tylko w kabinie projekcyjnej, ale w całym kinie 

kino swit (5)

 

 

Dokument 1 : notatka służbowa dotycząca przekazania kina "Świt" w Żarowie Urzędowi Miasta i Gminy w Żarowie

kino swit (1)

 

Dokument 2 : faktura wystawiona przejmującemu kino Urzędowi Miasta i Gminy Żarów za wyposażenie kina

kino swit (1)

 

Dokument 3 : dokument dotyczący przekazania numeru telefonu w związku ze zmianą użytkownika Kina "Świt"

kino swit (1)

 

 

 Od 1990 roku kino podlegało Gminie Żarów, a dokładniej Żarowskiemu Ośrodkowi Kultury (ŻOK).

 


Przygotował : Matthias