Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W części IV monografii Tomasza Ciesielskiego "Żarów. Histoia miasta i gminy" - Dzieje Żarowa, Rozdział III -  Zarys dziejów miasta 1945-2004, w podrozdziale Oświata, o przedszkolach żarowskich możemy przeczytać :

 


"W 1947 r. powstało przedszkole przy zakładach chemicznych, a w 1948 r. przy zakładach materiałów ogniotrwałych. W 1958 r. Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych wybudowały nowy budynek dla potrzeb przedszkola przyzakładowego. Dzięki temu liczba miejsc w przedszkolach wzrosła ze 150 w 1960 r. do 204 w 1965 r. i 190 w 1972 r. W 1985 r. w obu przedszkolach było 175 miejsc, a uczęszczało do nich aż 227 dzieci. Sytuacja uległa zmianie na początku lat 90-tych. W nowych realiach ekonomicznych zakłady przemysłowe zaczęły rezygnować z prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, a za sprawą wzrastającego poziomu bezrobocia, sukcesywnie malała liczba uczęszczających do nich dzieci. Latem 1993 r. ŻZMO przekazało gminie przedszkole, która przeniosła placówkę na Osiedle „Piastów” do wyremontowanego budynku po żłobku. Jak się wkrótce okazało, nie rozwiązana została sprawa własności budynku po przedszkolu ŻZMO. Dopiero w maju 1998 r. gmina odkupiła go za 70 tys.
zł. Wcześniej, bo do 1995 r. ograniczono wydatki związane z tego typu placówkami, gdyż zamiast trzech utworzono jedno, dobrze wyposażone i dysponujące odpowiednią bazą lokalową przedszkole gminne."

 

Jak widać wiedza o przedszkolach w Żarowie jest bardzo ogólna. Chcielibyśmy rozszerzyć ją o szczegóły. Wiemy, że przedszkole przy DZCh Organika powstało w 1947 roku i istniało do początku lat 90-tych (przydałyby się daty dokładne). Czy czały czas znajdowało się ono w budynku przy Zamkowej 1? Kto w nim szefował, a kto pracował w charakterze wychowawców przez te wszystkie lata? Liczymy na Państwa pamięć i zachowane pamiątki : zdjęcia, dyplomy (tam znajdują się nazwiska kadry), dokumenty przyjęcia do przedszkola itp... 

 

 

Fotografie udostępnili do skopiowania : Pani Iwona Cholewa, Państwo Anna i Mariusz Łuczyk, oraz Pan Piotr Zadrożny, za co serdecznie dziękujemy!

To dzięki Wam rozrasta się Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej, więc bardzo prosimy o więcej takich pamiątek. Wszystkie zdjęcia zostaną skopiowane i zwrócone właścicielom bez żadnego dla nich uszczerbku. Jest to kolejny zestaw fotografii który trafił w nasze ręce, pozostałe można zobaczyć w dziale Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w serii "Fotografie Żarowa i okolic z prywatnych albumów", oraz w tematycznych publikacjach TUTAJ. Proszę zwrócić uwagę, ilu ciekawostek możemy dowiedzieć się z takiej dokumentacji zalegającej w Waszych domowych archiwach...

 

 

 

Fotografie z albumu udostępnionego przez Państwa Annę i Mariusza Łuczyk (album TUTAJ)


 

 

Przedszkole (DZCh Organika) przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie, rok ok. 1983

zestaw37 (1)

 

 

 

Przedszkole (DZCh Organika) przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie, rok ok. 1984

zestaw37 (1)

 

 

 

Fotografie z albumu udostępnionego przez Pana Piotra Zadrożnego (album TUTAJ)


 

 

 

Grono pedagogiczne i mamy dzieci z przedszkola DZCh, w Dniu Matki. Najniższa Pani w środku, to prawdopodobnie ówczesna dyrektor o nazwisku Grzanka. Prosimy o uzupełnianie wiedzy o działalności przedszkola, o jego pracownikach itp...

przedszkole dzch (1)

 

 

 

Akademia z okazji Dnia Matki. Dzieci samodzielnie przygotowały tulipany z wydmuszek

przedszkole dzch (4)

 

 

 

Dzieci na placu zabaw przed budynkiem, na ul. Zamkowej 1 

przedszkole dzch (2)

 

 

 

 Dzieci na placu zabaw przed budynkiem, na ul. Zamkowej 1. W tle widoczne budynki przy ul. Armii Krajowej

przedszkole dzch (3)

Fotografie z albumu udostępnionego przez Panią Iwonę Cholewę (album TUTAJ)


 

 

 

Prace społeczne przy przedszkolu zakładowym przy ul. Zamkowej w Żarowie

 

 

Prace społeczne przy przedszkolu zakładowym przy ul. Zamkowej w Żarowie

 

 

 


Przygotował : Matthias