Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie to obecna nazwa tutejszej szkoły średniej, której bogata historia sięga 1946 roku. Na przestrzeni ostatnich 75 lat, szkoła zmieniała wielokrotnie swoje siedziby i profie nauczania. Szkoła powstała z potrzeby pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników do żarowskich fabryk: chemicznej i szamotowej. Inicjatorem jej powstania był ówczesny dyrektor Zakładów Chemicznych "Silesia" (później "Organika"), inż. Władysław Starkel, na którego wniosek Zjednoczenie Przemysłu w Gliwicach w lipcu 1946 r. skierowało do Żarowa Ludwika Kolnego, którego zadaniem było zorganizowanie szkoły przemysłowej dla młodzieży pracującej. Ludwik Kolny potrzebował na to tylko dwóch miesięcy i już 3 września 1946 roku szkołę uroczyście otwarto pod nazwą: "Państwowa Szkoła Przysposobienia Przemysłowego w Żarowie". 

 

 

 

Siedziby szkoły na przestrzeni lat


Obecna i jednocześnie czwarta w kolejności siedziba szkoły. Budynek przy ul. Zamkowej 10 w Żarowie oddano do użytku w 1954 roku

zspol szkol w zarowie

 

 

Dzięki fotografii z Albumu rodzinnego 82 na której w tle rozpoczynającego się na żarowskim stadionie meczu widzimy drugą część szkoły w budowie. Fotografia datowana jest na czerwiec 1955 r. Dowodzi to, że budynek główny oddano w 1954 r. podczas gdy pozostała cześć była jeszcze w budowie... Kiedy zatem ukończono cały kompleks?

album 82 (1)

 

 

 

 

Pierwsza siedziba Szkoły Przysposobienia Przemysłowego przy obecnej ul. Armii Krajowej 15 (wtedy Armii Czerwonej), budynek pełnił tę funckję od września 1946 roku do grudnia 1949 roku, kiedy to przekazano go Szkole Podstawowej nr 1

zspol szkol w zarowie 1

 

 

 

 

Druga siedziba szkoły przy ul. Sportowej 8 od grudnia 1949 roku do grudnia 1950 roku. Po tym czasie w tym budynku utworzono laboratorium szkolne, które funkcjonowało tutaj bodaj do końca lat 90-tych

zspol szkol w zarowie 2

 

 

 

Trzecia siedziba szkoły od grudnia 1950 roku. Dzięki inicjatywie Komitetu Gminnego PZPR, który zapewne rozumiał jak ważne jest kształcenie wykwalifikowanych robotników i techników do żarowskich fabryk, przekazano szkole przemysłowej budynek przy dzisiejszej Armii Krajowej 58 (niegdyś Armii Czerwonej). Szkoła średnia funkcjonowała tutaj do końca roku szkolnego 1953/1954, po czym przeniosła się do nowowybudowanego budynku przy ul. Zamkowej 10, w którym istnieje do dziś. Poniższy budynek przekazano w 1954 roku Szkole Podstawowej nr 1

zspol szkol w zarowie 3

 

 

 

 

Internaty szkoły chemicznej


 

Szkoła średnia w Żarowie w swojej historii miała do dyspozycji trzy internaty: jeden w Łażanach i dwa w Żarowie, przy ul. Mickiewicza 2 i Armii Krajowej 60. Dwa pierwsze służyły szkole stosunkowo krótko, natomiast obiekt przy ul. Armii Krajowej 60 aż do roku 1996 (?) 

 

Budynek przy ul. Mickiewicza 2 funkcjonował przed wojną jako hotel. Prawdopodobnie z tego powodu nie nadawał się do zamieszkania przez napływające do Żarowa po 1945 roku polskie rodziny, ale był idealny do roli internatu szkolnego. Utworzono go pod koniec 1947 roku. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w grudniu 1947 r., czyli tuż po otwarciu internatu na mocy porozumienia pomiędzy rządem polskim i jugosłowiańskim do szkoły chemicznej skierowano grupę 22 mieszkańców Jugosławii, którzy mieszkali właśnie tutaj. Na ten moment nie wiemy, kiedy internat przestał istnieć w tym miejscu

 internaty (1)

 

 

 

 

Budynek dawnej szkoły ewangelickiej w Łażanach stał opuszczony od 1945 roku a lokalne władze nie planowały utworzyć w nim szkoły podstawowej. Z tego powodu budynek przekazano (prawdopodobnie na przełomie 1946 i 1947 roku, lub w 1947 roku(?)) żarowskiej szkole średniej, która utworzyła w nim internat. Panujące w nim warunki bytowe były bardzo złe więc około 1954 roku Zasadnicza Szkoła Chemiczna z powodu braku funduszy na remont zrezygnowała z obiektu. W 1955 roku budynek gruntownie wyremontowano z środków gminnych i otwarto Szkołę Podstawową w Łażanach

internaty (3)

 

 

 

 

 Budynek przy Armii Krajowej 60 pełnił przed wojną funkcję gospody z pokojami do wynajęcia. Po utworzeniu Szkoły Przemysłowej utworzono w nim internat wraz ze stołówką. Obiekt w tej roli funkcjonował prawdopodobne do roku 1996 (potrzebne informacje)

internaty (2)

 

 

 

 

Obiekty szkolne dodatkowe


 Od 1948 r. przy Zasadniczej Szkole Zawodowej istniały warsztaty szkolne, które na początku lat 90-tych przekształcono w pracownię
zajęç praktycznych. Wciąż nie znamy dokładnej daty, kiedy przestały pełnić funkcje szkolne.

warsztaty szkolne

 

 

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Żarowie od 1946 roku... 

 

 

 

Lata 1946-1949


 

Pierwszą siedzibą Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Żarowie był opuszczony od 1945 roku budynek dawnej niemieckiej szkoły katolickiej przy obecnej ulicy Armii Krajowej 15 (wówczas Armii Czerwonej). W październiku 1947 roku utworzono drugą szkołę - "Gimnazjum Przemysłowe Fabryk Chemicznych i Ceramicznych w Żarowie". Obie szkoły podlegały dyrektorowi Ludwikowi Kolnemu. 

Dnia 6 października 1949 r.stanowisko dyrektora objął Władysław Skulski. Za jego kadencji, trwającej 2 lata, szkoła wyraźnie zmieniła swoje oblicze organizacyjne - wprowadzono nowe kierunki kształcenia i typy szkół, a liczba uczniów wzrosła do 490.

 W grudniu 1949 r. szkoła przeniosła swoją siedzibę do budynku przy ulicy Sportowej 8, a od września 1950 r. do budynku przy ul. Armii Czerwonej 58 zmieniając przy tym nazwę na: Zespół Szkół Chemicznych w Żarowie . Jednocześnie budynek przy ul. Sportowej 8 został przeznaczony na szkolne laboratorium, które mieściło się tam do końca lat 90-tych(?).

 

 

 

 

 

 

Lata 1950-1959


 

3 czerwca 1951 r. funkcję dyrektora szkoły powierzono Józefowi Popiołkowi. W związku z reorganizacją placówki uległa zmianie nazwa szkoły - nazwę Zespół Szkół Chemicznych zmieniono na Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Chemiczna w ŻarowieRok 1951/52 zaznaczył się ponadto tym, że odbył się pierwszy egzamin maturalny dla absolwentów kl. IV Technikum Chemicznego. Niestety w roku 1951/52 nie otwarto I Technikum, co było przyczyną wygaśnięcia Technikum w 1954 r. Z dniem 1 sierpnia 1952 r. stanowisko dyrektora objął Stanisław Ruciński. W roku 1953/54 do szkoły uczęszczało tylko 192 uczniów. W czerwcu 1954 r. zdawali maturę ostatni uczniowie Technikum Chemicznego, które tym samym przestało istnieć aż do roku 1965. W czasie wakacji 1954 r. szkoła przeżyła kolejną w swojej historii przeprowadzkę, jej siedzibę przeniesiono, tym razem na stałe, do nowo wybudowanego budynku przy ul. Zamkowej 10.

 

 

 

Pierwsza matura w Żarowie po 1945 roku miała miejsce w Technikum Chemicznym w Żarowie w 1952 roku

 

 

 

 

Uczniowie żarowskiej szkoły chemicznej piszą drugą maturę w Żarowie w 1954 roku. W tym roku egzamin pisemny z j. polskiego odbył się 14 czerwca, z matematyki 15 czerwca, natomiast egzaminy ustne odbyły się 18-24 czerwca. Zdjęcie zatem wykonano 14 lub 15 czerwca 1954 roku. Prosimy o podpowiedź odnośnie sali w której znajduja się maturzyści. Autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Pamiątka II Matury w Żarowie z 1954 r. Na tablicy umieszczono zdjęcia uczniów, grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły. Autor zdjęć nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Fotografie z pamiątki matury 1954 z podobizną od lewej dyrektora S. Rucińskiego i prawdopodobnie jego zastępcy profesora K. Kosowskiego (zdjęcia są umieszczone centralnie i osobno od reszty grona (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)      album86 (1)

 

 

 

 

 Grono pedagogiczne od lewej: S. Rucińska, F. Chmielewska, T. Trebaczkiewicz i J. Nowak (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Grono pedagogiczne od lewej: Zbigniew Leśniewski(?), J. Kabała, wychowawczyni J. Pliszewska i J. Pliszewski (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Jedna z uczennic zdających maturę w Żarowie w 1954 roku (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

Jedna z uczennic zdających maturę w Żarowie w 1954 roku (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Jedna z uczennic zdających maturę w Żarowie w 1954 roku (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Jedna z uczennic zdających maturę w Żarowie w 1954 roku (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Pierwsza klasa Technikum Chemicznego w Żarowie w plenerze, rok 1951. Autor zdjęcia nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem Laboratorium w Żarowie przy ul. Sportowej. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem Laboratorium w Żarowie przy ul. Sportowej. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem Laboratorium w Żarowie przy ul. Sportowej. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem Laboratorium w Żarowie przy ul. Sportowej. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie przy budynku swojej szkoły przy Armii Czerwonej 58 (dziś Armii Krajowej). W tle budynki przy ul. Cichej. Należy zaznaczyć, że klasa o której piszemy uczyła się w tym budynku służącymo szkole chemicznej jako ostatnia, bowiem w 1954 roku budynek przejęła Szkoła Podstawowa nr 1. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie w nierozpoznanym miejscu. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

album86 (1)

 

 

 

 

 Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie w plenerze. Fotografię wykonano pomiędzy rokiem 1951 a 1954, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 86)

 album86 (1)

 

 

 

Lata 1960-1969


 

Od roku 1960 do 1977 r. szkoła nosiła nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żarowie. W roku szkolnym 1961/62 utworzono 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W sumie szkoła liczyła 10 oddziałów o łącznej liczbie 354 uczniów. Staraniem dyrekcji, miejscowych zakładów oraz lokalnych władz otwarto ponownie w 1965 roku po 11 latach przerwy Technikum Chemiczne o specjalności technologia procesów chemicznych. Szkoła powiększyła się do 17 oddziałów, osiągając rekordową liczbę 646 uczniów. W 1967 r. powołano do życia Technikum Chemiczne dla Pracujących.

 

 

 

Lata 60-te, uczniowie szkoły chemicznej w Żarowie przed budynkiem laboratorium na ulicy Szkolnej, w tle po prawej zbiornik gazowy, po lewej budynek późniejszej sali sportowej (źródło: Album rodzinny 12)

 

 

 

Lata 1970-1979


 

W roku 1970 przeprowadzono pierwszy po wielu latach przerwy egzamin maturalny, który z wynikiem pomyślnym złożyło 42 uczniów Techników. Dnia 19 listopada 1971 r. spada na szkołę wielki zaszczyt. odbyła się podniosła uroczystość nadania Technikum Chemicznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żarowie sztandaru oraz imienia Jędrzeja Śniadeckiego - wybitnego polskiego chemika. W roku 1972/73 w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej wprowadzono nowy kierunek kształcenia - zdobnik ceramik. Od 1 września 1974 r. dyrektorem szkoły został Norbert Wichary. Od 1977 do czerwca 2002 roku szkoła nosiła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im . J. Śniadeckiego w Żarowie.

 

 

Uroczystość nadania Technikum Chemicznemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żarowie Sztandaru Szkoły jesienią 1971 roku. Na scenie młodzież należąca do Szkolnego Koła Tanecznego. Autor zdjęcia nieznany (źródło: Album rodzinny 85)

album85 (1)

 

 

 

 

 Fotografia pamiątkowa przy gablocie ze Sztandarem Szkoły Chemicznej w Żarowie, lata 70-te, autor zdjecia nieznany (źródło: Album rodzinny 85)

album85 (1)

 

 

 

 

Po długiej przerwie (trwającej od 1954 r.) po raz trzeci w powojennej historii odbyły się w 1970 roku matury w Żarowie

 

 

 

 

Po zakończeiu szkoły podstawowej przyszedł czas na średnią, poniżej uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Nie brakowało poczucia humoru mimo trudów nauki, klasa w Technikum Chemicznym w Żarowie, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie przy laboratoeium mieszczacym się przy ul. Sportowej w Żarowie, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Uczniowie Technikum Chemicznego w Żarowie na przerwie w pobliskim parku na skałce, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem szkoły przy ul. Zamkowej, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie na przerwie w pobliskim parku na skałce, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

 

 Uczennice Technikum Chemicznego w Żarowie przed budynkiem szkoły przy ul. Zamkowej, rok ok. 1970, autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

Formujący się pochód 1 Majowy na Placu Wolności w Żarowie. Tu uczniowie Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarowie (źródło: Album rodzinny 80)

album80 (1)

 

 

 

 

Uczennice klasy IIa szkoły chemicznej w Żarowie, rok 1978/79, autor nieznany (źródło: Album rodzinny 72)

album72 (1)

 

 

 

 

 Rewers powyższego zdjecia z podpisami koleżanek (źródło: Album rodzinny 72)

album72 (1)

 

 

 

 

Uczniowie Technikum Chemicznego przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wojska Polskiego w Żarowie. W tle ówczesny internat i stołówka przy Armii Krajowej 60 (źródło: Album rodzinny 9)

 

 

 

 

Uczniowie przy skwerze obok budynku Urzędu Miasta w Żarowie. Warto zwrócić uwagę na budynek w tle po środku, dziś w tym miejscu znajduje się niewielki parking przy sklepie "Rogatek 2" (źródło: Album rodzinny 9)

 

 

 

 

Uczniowie maszerujący ze Szkoły Chemicznej ulicą Zamkową. Proszę zwrócić uwagę na prawą część zdjęcia, trwa wyburzanie jednego z budynków (?) (źródło: Album rodzinny 9)

 

 

 Lata 1980-1989


 

Dnia 1 września 1985 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych objął Tadeusz Niedzielski. Cztery lata później, dokładnie 28 września 1989 r., dyrektorem szkoły została Kazimiera Mossoń. Szkoła liczyła wtedy 12 oddziałów, do których uczęszczało 312 uczniów.

 

 

 

 

 

 

Po roku 1990...


 

W roku 1990/91 adoptowano aulę szkolną na salę gimnastyczną, co w oczywisty sposób poprawiło bazę szkoły, jeśli chodzi o zaplecze sportowe. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły szereg istotnych zmian w szkole, dotyczących profili nauczania. W roku 1991/92 powstało 4-letnie Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie elektromechanika urządzeń przemysłowych. W tym samym roku otwarto także 2-letnie Policealne Studium Zawodowe o specjalności ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. W roku 1992/93 utworzono 4-letnie Technikum Zawodowe o specjalności analiza środków spożywczych oraz 4-letnie Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie sprzedawcy magazyniera. Wspomniany rok zaznaczył się również tym, że w szkole urządzone nowoczesną pracownię komputerową.
Ciąg dalszy zmian nastąpił w roku 1994/1995; powołano do życia Liceum Ogólnokształcące (profil biologiczno-chemiczny) oraz otwarto 5-letnie Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technika ochrony środowiska. W roku szkolnym 1995/96 szkoła liczyła 27 oddziałów, a uczęszczało do niej w sumie 688 uczniów.

 

 

Fot.1. Uczniowie Zespołu Szkół w Żarowie, fotografię wykonano 10 grudnia 1996 roku, która klasa, jaki profil i kto wychowawcą - do uzupełnienia. Autor fotografii nieznany (źródło: Album rodzinny 87)

album87 (1)

 

 

 

Dyrektorzy szkoły


od lipca 1946 r. tworzył szkołę i był pierwszym jej dyrektorem Ludwik Kolny

od 6 października 1949 r. stanowisko dyrektora objął Władysław Skulski

od 3 czerwca 1951 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił Józef Popiołek

od 1 sierpnia 1952 r. stanowisko dyrektora objął Stanisław Ruciński.

od 1 września 1974 r. dyrektorem szkoły został Norbert Wichary

od 1 września 1985 r. stanowisko dyrektora objął Tadeusz Niedzielski

od 28 września 1989 r., dyrektorem szkoły została Kazimiera Mossoń

 

 

 

W celu rozbudowania tematu, chętnie przyjmiemy od Państwa kopie cyfrowe zdjęć klasowych, zdjęć z uroczystości i szczególnych wydarzeń szkoły średniej chemicznej w Żarowie, oraz inne pamiątki - dokumenty, dyplomy itp. związane ze szkołą (oczywiście również jako skany). Bez wątpienia bardzo cenne będą wszelkie uwagi, wspomnienia nawiązujące do zamieszczonych już zdjęć jak i zupełnie nowych tematów...

 

 


Przygotował : Matthias

źródła : Historia szkoły na stronie www.zs-zarow.powiat.swidnica.pl/history.html, "Żarów. Historia miasta i gminy." Tomasz Ciesielski, 2006 r.