Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Bolesławiec : niem. Bunzlau, Buntzlau

gmina : Bolesławiec

powiat : bolesławiecki

województwo : dolnośląskie

współrzędne geo. : 51°15'46.7"N 15°33'53.4"E

 

Bolesławiec znalazł się na naszej drodze w trakcie podróży do Mużakowa i tamtejszego Parku Mużakowskiego wpisanego na listę światowego dziedzctwa UNESCO (zobacz TUTAJ). Bolesławiec nazywa się Miastem Ceramiki i bez wątpienia nim jest. Większość z nas kojarzy jak wyglądają wyroby pochodzące z tego miasta. Jednak nie tak wiele osób zna miasto od strony walorów turystycznych. Postaramy się to iniejszym wpisem nadrobić.

 

 

 

 

Bolesławiec - Plac Piłsudskiego z wielkim parkingiem i gmach Urzędu Miasta

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

Herb Bolesławca

Wikipedia, Poznaniak, praca własna

https://pl.wikipedia.org...

 

 

 

 

 

 Urząd Miasta, nie jest może osiągnięciem architektonicznym, ale to w końcu ważne dla miasta miejsce

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

Historia miasta : X–XIII wiek

 
"Sytuacja dotycząca osadnictwa na Śląsku w X–XI w. staje się nieco jaśniejsza po sięgnięciu do źródeł pisanych. W ich świetle na zachód od Trzebowian i Dziadoszan, w dorzeczu środkowego Bobru, rozsiadło się plemię Bobrzan. Ich obecność tutaj poświadcza jedynie tak zwany dokument praski z 1086 roku, wprawdzie podejrzany, ale dane w nim zawarte są przyjmowane powszechnie jako odpowiadające sytuacji z 973 roku. Stwierdza się w nim, iż północne granice biskupstwa praskiego wyznaczają plemiona Trebouane (Trzebowianie), Pobrane (Bobrzanie), Dedosize (Dziadoszanie), które graniczą przez las z Miliczanami. Z nich faktycznie graniczyć mogli z Miliczanami tylko Bobrzanie. Nazwa tego plemienia wyraźnie wskazuje, że ich siedzib należy szukać nad Bobrem. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie większego skupiska osadniczego między Szprotawą a Nowogrodem Bobrzańskim, zajmowało ono obszar 350–400 km2. W tym rejonie większość badaczy sytuuje właśnie siedziby Bobrzan. Zatem Ilua (Iława) wspomniana w kronice Thietmara byłaby stołecznym grodem Bobrzan i wokół niego koncentrowałoby się osadnictwo tego plemienia. Byliby więc Bobrzanie jakąś małą jednostką terytorialną, jakie spotkać można m.in. na Łużycach i u Serbów połabskich. Ich plemię mogło się wydzielić podczas rozwoju terytorialnego Dziadoszan, przez których zostali ponownie wchłonięci. w rozumieniu politycznym Bobrzanie nie byli więc plemieniem, ale częścią rozleglejszej jednostki. Obszar okolic Bolesławca pokrywa rozległa, dobrze poświadczona źródłowo, puszcza. Badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że osadnictwo w tym rejonie w okresie wczesnośredniowiecznym było słabo rozwinięte. W zasadzie poświadczone zostało funkcjonowanie grodu jedynie w Otoku, mniej prawdopodobne wydaje się istnienie grodziska w Łagowie nad Kwisą. W niektórych pracach dopuszcza się istnienie grodu w Bolesławicach. Były to prawdopodobnie jedne z najdalej na południe wysuniętych grodów Bobrzańskich (Dziadoszańskich), którym łączność z głównym ośrodkiem osadnictwa zapewniały Bóbr i Kwisa. Gród na lewym brzegu na terenie Bolesławic datowany na okres przed połową X wieku, zlokalizowany został przez archeologów niemieckich w okresie przedwojennym w ramach badań powierzchniowych. Podczas nowych badań prowadzonych w 1960 roku nie udało się zlokalizować grodziska. Stąd wysunięto przypuszczenie, iż w tym czasie zostało ono całkowicie zniszczone. Nowsze prace nie zajmują się już tym grodem, uznając go i chyba słusznie, za byt nieistniejący, wytwór przedwojennej historiografii niemieckiej. Słabo poświadczone w tym rejonie osadnictwo w okresie wczesnośredniowiecznym spowodowane było początkowo istnieniem tak zwanej granicy strefowej biegnącej pasmem puszcz między Nysą Łużycką a Bobrem. Wraz z rozwojem osadnictwa – z jednej strony śląskiego, a z drugiej łużycko-milczańskiego – w związku z rozgraniczaniem posiadłości dominialnych, granica strefowa przechodzić zaczęła w granicę linearną na Kwisie i Bobrze, ukształtowaną ostatecznie na przełomie XII i XIII wieku. Granicą zachodnią Śląska stała się wtedy Kwisa." za Wikipedią...

 

 

 

 

 

 

 BOK - Bolesławiecki Ośrodek Kultury znajduje się tuż przu Urędzie Miasta przy tym samym placu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kino Forum

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Przy Placu Piłsudskiego znajduje się duży parking a wokół niego kilka ważnych dla społeczności miejsc : Kino Forum, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe i  Urząd Miasta

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Starostwa Powiatowego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wejście do Starostwa Powiatowego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wejście do Starostwa Powiatowego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec w czasach średniowiecznych.

"W połowie XIII wieku na prawym brzegu Bobru powstał gród, będący zalążkiem późniejszego miasta.. W pobliżu grodu, znanego na początku XIII wieku jako ''Bolezlauech'' powstawały wtedy grody we Lwówku Śląskim i Nowogrodźcu, a także warownia w Warcie Bolesławieckiej. Wały tego grodziska, zwane ''Szwedzkimi Szańcami'' zachowały się do dziś i znajdują się we wschodniej części Osiedla Staszica. Mimo to już na przełomie XII i XIII wieku na południe od grodu, w miejscu obecnego Starego Miasta, powstał kościół św. Doroty, w pobliżu którego powstał wkrótce kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, istniejący do dzisiaj. Na terenie obecnego Rynku miała znajdować się podobno karczma ''Pod Trzema Wieńcami'', po której pamiątką są trzy wieńce, wmurowane w jedną z kamienic przy pierzei wschodniej, gdzie znajduje się restauracja ''Starówka''. Bolesławiec został lokowany w 1251 roku właśnie w rejonie obecnego Starego Miasta, co spowodowało z czasem upadek grodu Bolezlauech. W 1392 roku Bolesławiec, należący wtedy do księstwa jaworsko-świdnickiego, dostał się pod panowanie czeskie, podobnie jak całe księstwo. W 1427 i 1429 roku miasto padło ofiarą niszczycielskich najazdów husytów, podczas których wymordowano znaczną ilość mieszkańców oraz spalono kościół św. Doroty i pierwszy miejski ratusz. Bolesławiec czekała po tych wydarzeniach wieloletnia odbudowa." Za Wikipedią...

 

 

 

 

 

 

 Ulica Sierpnia 80 prowadząca do Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Banku PKO

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Sierpnia 80, w tle wieża ratuszowa

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

Ulica Sierpnia 80, widok na kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna (po lewej) i Ratusz na wprost

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec w Koronie Czeskiej.

"Bolesławiec do Korony Czeskiej należał aż do 1741 roku. Pod koniec XV wieku miała miejsce rozbudowa kościoła Mariackiego, co zaowocowało rozbiórką kościoła św. Doroty. Część tej świątyni włączono do poszerzającej się świątyni. Pamiątki po jej przebudowie zachowały się do dziś w postaci inskrypcji, umieszczonych w jego murach. Od 1525 roku w Bolesławcu działał wybitny architekt Wendel Rosskopf, który brał udział w pracach nad wnętrzem kościoła Mariackiego i stworzył ''Pałac Ślubów'', znajdujący się do dziś w miejskim ratuszu. W dolnej części wieży ratusza zachowało się do dzisiaj renesansowe sgraffita, wokół których wykonano nawiązującą do nich kopię. XVI wiek to czas Reformacji, która nie ominęła Bolesławca. W odróżnieniu od pobliskiego Nowogrodźca, który zachował swój katolicki charakter, Bolesławiec stał się miastem w większości protestanckim. Zlikwidowano wtedy klasztor Dominikanów, a kościół parafialny zamieniono w świątynię luterańską, który to stan rzeczy odmienił się dopiero w następnym stuleciu, kiedy kościół wrócił w ręce katolików. W Bolesławcu urodził się jeden z najwybitniejszych niemieckich poetów barokowych, Martin Opitz, którego niewielki pomnik znajduje się od niedawna przy ulicy Komuny Paryskiej. Miasto poważnie ucierpiało podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy to przez miasto niejednokrotnie przetoczyły się wojska szwedzkie, pozostawiając za sobą zgliszcza. Mimo wielkich zniszczeń, Bolesławiec zdołał się podźwignąć ze strat, jakie poniósł, na co dowodem może być kolejna przebudowa kościoła Mariackiego, podczas której przybrał on obecny wygląd." Za Wikipedia.

 

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wieża Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Przed wejściem do Rynku skręcimy w ulicę Mickiewicza w kierumku Muzeum Ceramiki

boleslawiec (1)

 

 

Bolesławiec w czasach pruskich i niemieckich.

"W czasie wojen śląskich miasto, znane wtedy pod nazwą Buntzlau, w miarę upływu czasu zamienioną na Bunzlau, dostało się pod panowanie pruskie. W 1745 roku powstała grafika, przedstawiająca ze szczegółami ówczesne Buntzlau, wykonana przez F.B.Wernera. Widać na niej, że miasto zajmowało tylko niewielką część swojej obecnej powierzchni, ograniczone przez średniowieczne mury obronne. W centrum miasta znajdował się rynek z ratuszem, na prawo od którego znajdował się kościół parafialny, obecna Bazylika. Miasto posiadało trzy bramy- Górną (rejony obecnego placu Piłsudskiego), Dolną (okolice obecnych Term przy ulicy Zgorzeleckiej) i Mikołajską (znajdowała się w pobliżu miejsca, gdzie teraz znajduje się skrzyżowanie ulic Kutuzowa, Kubika i Komuny Paryskiej). Miasto posiadało także niewielkie przedmieścia w rejonach obecnych ulic Asnyka i Komuny Paryskiej, a w miejscu obecnego Parku Obrońców Helu znajdował się cmentarz ewangelicki (przetrwał aż do II połowy XX wieku). W rejonach obecnego placu Zamkowego widać jeszcze pozostałości po średniowiecznym zamku, spalonym jeszcze podczas wojny trzydziestoletniej, a w których miejscu dziesięć lat później powstał kościół ewangelicki. W II połowie XVIII wieku w Bolesławcu otwarto sierociniec, którego zabudowania zachowały się do dzisiaj i można je podziwiać przy ulicy Bankowej. Bolesławiec zapisał się na kartach wielkiej historii w czasie wojen napoleońskich- w mieście aż sześciokrotnie gościł Napoleon, a 28 kwietnia 1813 roku w mieście zmarł Michaił Kutuzow, sławny rosyjski feldmarszałek. Dom, w którym dokonał żywota, zachował się do dziś i mieści się w nim obecnie Dział Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Kilka miesięcy po jego śmierci, w sierpniu 1813 roku, doszło do bitwy rosyjsko-francuskiej o Bolesławiec, zakończonej wyparciem Francuzów z miasta. Po zakończonej wojnie Bolesławiec, którego mury obronne zostały częściowo zniszczone przez wojska francuskie, zaczął się dynamicznie rozwijać. 1 października 1845 roku w mieście otwarto dworzec kolejowy, a rok później otwarto wielki wiadukt kolejowy, jeden z najdłuższych w skali europejskiej. Wkrótce potem powstał zabytkowy kompleks szpitala psychiatrycznego, w którym obecnie funkcjonuje Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Znajduje się on pomiędzy obecnymi ulicami Piastów i Tysiąclecia. Wielu bolesławian brało udział w wojnie francusko-pruskiej i w walkach I Wojny Światowej. Ci drudzy zostali upamiętnieni poprzez odsłonięcie pomników w kościele ewangelickim i w lesie miejskim przy obecnej ulicy Jeleniogórskiej (oba nie zachowały się). Mimo tych wojen miasto intensywnie się rozwijało- powstawały nowe ulice, otwarto kolej podmiejską, a także otwarto teatr miejski. W 1913 roku w Bolesławcu otwarto kino ''Metropol''. Zmiany w Bolesławcu zaszły po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera w Rzeszy. Obecna ulica Bolesława Chrobrego została nazwana Adolf Hitler Strasse, ponadto w mieście zainstalowało się NSDAP i Gestapo. W czasie wojny w bolesławieckim teatrze przez pewien czas wystawiano nazistowskie sztuki propagandowe, a bolesławianie walczyli między innymi podczas kampanii wrześniowej[6]. W okolicach miasta pracowali polscy robotnicy przymusowi. Warto zaznaczyć, że podczas wojny przeciwko postępowaniu nazistów występował proboszcz kościoła Mariackiego, ks. Paul Sauer. W lutym 1945 roku do nietkniętego dotychczas wojną Bolesławca zaczęła się zbliżać Armia Czerwona. Wielu mieszkańców uciekło wtedy z miasta, które zostało zajęte przez Sowietów 12 lutego 1945 roku bez większych walk." Za Wikipedia.

 

 

 Kamienica przy ul. Mickiewicza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Mickiewicza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich przy budynku Muzeum Ceramiki

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich, których w Bolesławcu nie brakuje

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

Otoczenie Muzeum Ceramiki i charakterystyczne dla bolesławieckiej ceramiki wzory i kolory

 boleslawiec (1)

 

 

 

 Budynek Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Skwery przy ulicy Sądowej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Skwery przy ulicy Sądowej, w tle Muzeum Ceramiki

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widok z ulicy Sądowej na Daszyńskiego i dalej Ratusz w Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Skwer przy ul. Sądowej i w tle dwa ważne budynki, po lewej Teatr Stary, po prawej przepiękny gmach Sądu Rejonowego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Bolesławcu. Dawniej budynek gimnazjum przy ul. Sądowej 1, pochodzi z lat 1861–1864, wybudowany w stylu neogotyckim, obecnie w budynku mieści się Sąd Rejonowy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Gmach Teatru Starego widziany od wejścia do Sądu Rejonowego, dawniej gmach arsenału miejskiego wybudowany w 1822 roku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wieża Sądu Rejonowego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Teatr Stary w Bolesławcu przy ul. Teatralnej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tablica przy wejściu głównym do teatru

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Gmach Teatru Starego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Gmach Teatru Starego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul. Teatralnej, niegdyś klasztor oo. dominikanów z drugiej poł. XVIII wieku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Gminy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Gminy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Gminy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Gminy, ulica Teatralna i w tle Teatr Stary

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynki na tyłach Rynku, przy ulicach Armii Krajowej i Braci Śniadeckich

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Braci Śniadeckich

boleslawiec (1)

 

 

 

 

Wchodzimy do Rynku

boleslawiec (1)

 

 

Ratusz miejski, z 1525 r., przebudowany w 1781 r.; obecny kształt budowli uzyskany został po wielu przebudowach w 1776 r. Wcześniej, w 1522 r., Wendel Roskopf odbudował go ze zniszczeń. Obecnie ratusz spełnia funkcję urzędu miasta. Najpiękniejszą częścią jest Pałac Ślubów. Budowla posiada jedną wieżę. W latach 2012-2013 ratusz przeszedł gruntowną renowację i odzyskał dawny blask.
 

Z kamienic wokół Rynku Starego Miasta warto zwrócić uwagę na :

  1. dom Rynek 6, XVIII wiek
  2. dom „Brama Piastowska”, Rynek 7a, z końca XVII wieku, przebudowany w XIX/XX wieku
  3. kamienica Rynek 28, z 1900 roku, obecnie księgarnia „Agora”, barokowa kamienica, w której urodził się znany badacz i  podróżnik K. F. Appun
  4. dom Rynek 29/30 (d. 28/29), z końca XV wieku, przebudowany w XVIII i XIX wieku, mieści się tu kawiarnia „Pod Złotym Aniołem”; renesansową elewację zdobi rokokowa płaskorzeźba przedstawiająca anioła, z wykutą datą 1776
  5. dom Rynek 32, z XVIII wieku, przebudowany w XIX–XX wieku
  6. dom Rynek 35, z XVIII wieku, przebudowany w XIX–XX wieku
  7. dom Rynek 38, z XVIII wieku, przebudowany w XX wieku

 

 

Ratusz miejski

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kamienice pierzei zachodniej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Zachodnia część Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Pierzeja północna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Daszyńskiego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ratusz

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Pierzeja północna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Pierzeja północna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Restauracja przy pierzei północnej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kamienice pierzei północnej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kamienice pierzei północnej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kamienice pierzei wschodniej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Publiczne ujęcie wody

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ratusz

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Północna pierzeja Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ratusz

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Południowa pierzeja Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

boleslawiec (1)

 

 

 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, pochodzi z drugiej połowy XV-XVI wieku - Sanktuarium Maryjne. Wnętrze barokowe wykonane przez Giulio Simonetiego. Szczególną uwagę zwracają: chrzcielnica i ambona z II połowy XVIII wieku. W środku znajduje się obraz „Chrystusa cierpiącego na krzyżu” z 1736 namalowany przez J. W. Neunhertza. Wokoło kościoła znajdują się barokowe rzeźby wykonane przez konstruktora ołtarza głównego Jerzego Leonarda Webera. Na początku XX wieku dobudowano hełm do najwyższej wieży kościoła. Od 7.10.2012 Bazylika Mniejsza. Nie udało się zobaczyć wnętrz kościoła (w sobotę), trwały prace remontowe i drzwi zamknięte były na cztery spusty...

 

 

 

 Ratusz, tablice pamiątkowe

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widok na wschodnią część Rynku i kościół

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół i ulica Kościelna wpadająca do Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wschodnia pierzeja Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ratusz widziany z południowej strony Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Jeden z portali kamienicy w południowej pierzei Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widok z Bramy Piastowskiej na Ratusz

boleslawiec (1)

 

 

 

 

Widok z Bramy Piastowskiej na Ratusz 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska i ulica Kutuzowa w tle

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Brama Piastowska i ulica Kutuzowa w tle

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ratusz

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Rynek

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wejście główne do Ratusza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tablice pamiatkowe na elewacji Ratusza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Rynek

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Bolesława Prusa

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Bolesława Prusa

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Karpecka

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Szkolna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Zgorzelecka

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Zabytkowy budynek na rogu Magistrackiej i Zgorzeleckiej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Piękna, ceramiczna tabliczka z nazwą ulicy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Magistracka i dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Kościół stoi przy Placu Zamkowym, skąd taki adres? Niegdyś, na miejscu kościoła stał zamek książęcy, a w XVIII wieku, po rozebraniu budowli powstał kościół i dom pastora...

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Plac Zamkowy i widok na kościół

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kamienica przy Placu Zamkowym, na przeciw kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

Budynki przylegające do kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Pomnik z 1902 roku autorstwa P. Breuera przedstawiający Jezusa z dziećmi. Stał on przez wiele lat na cmentarzu bolesławieckim. Niedawno powrócił na swoje pierwotne miejsce...

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wieża kościoła 1833 roku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Zielony skwer przy kościele a w nim Grota Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Plac Zamkowy widziany od wejścia do kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Wchodzimy do kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Niestety, wejście zamknięte i wnętrze można zobaczyć jedynie przez szybę. W dodatku ołtarz jest niewidoczny

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Rzeźby w przedsionku kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 To wejście także było zamknięte i tu już nie dało się zajrzeć do wnętrza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Schodzimy do ulicy Kubika

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widoki na kościół z ulicy Kubika

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widoki na kościół z ulicy Kubika

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

Tutaj, na tyłach kościoła znajdują się duże fragmenty zabytkowych, średniowiecznych murów obronnych, z XIV wieku.Rozebrano je w okresie wojen napoleońskich. Wzdłuż nich ciągnie się pas Plant i trasa spacerowa którą teraz podążymy. Zachowała się także jedna baszta, w której urzęduje Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne.

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kaplica przy murach obronnych, z XVII wieku.

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Mury obronne i tarasy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Planty miejskie wzdłuż ulicy Kubika powstały po 1867 roku, wiele zmian dokonano w XX wieku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tarasy przy murach miejskich na tyłach kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Jeden z licznych pomników na plantach miejskich

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Szkoda, że nie zachował się zamek...

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej w 2010 roku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tablica poświęcona pamięci polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Kubika i jej kamienice

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Trzeba przyznać, że zabytkowe mury miejskie wkomponowane w nowoczesne miasto zawsze robią wrażenie

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Jedna z kamienic na przeciw plantów

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Budynek filii Muzeum Ceramiki, w tym domu zmarł w 1813 roku Michaił Kutuzow, rosyjski feldmarszałek

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Otoczenie filii Muzeum Ceramiki

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Tu stał niegdyś młyn

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie z ulicy Kubika w ulicę Kutuzowa, na końcu znajduje się Brama Piastowska prowadząca wprost do Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

"W 1813 roku do Bolesławca dotarli, depcząc po piętach uciekającym Francuzom, car Aleksander I wraz z głównodowodzącym armii rosyjskiej feldmarszałkiem Michaiłem Kutuzowem. Zmożony tyfusem generał nie był w stanie kontynuować pościgu. Zmarł 28 kwietnia 1813 r. Na jego cześć król pruski Fryderyk Wilhelm III w 1819 r. ufundował obelisk stojący obecnie na promenadzie przy ul. Kubika, który stał się atrakcją miasta. W lutym 1945 roku, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, pomnik stał się obiektem kultu. Marszałek Iwan Koniew rozkazał, by obok pomnika wystawiono uroczystą wartę, a przechodzący żołnierze oddawali przed nim honory. Dnia 28 kwietnia 1945 r., w 132 rocznicę śmierci Kutuzowa, przybyło tu 28 delegacji poszczególnych frontów i armii - w sumie ponad 1000 generałów, wyższych oficerów i żołnierzy. W budynku, w którym zmarł feldmarszałek, w 1945 r. zorganizowano Muzeum Kutuzowa. Opuszczające w 1993 r. Polskę wojska radzieckie ogołociły je ze wszystkich pamiątek związanych z Kutuzowem." za www.polskaniezwykla.pl

Obelisk Kutuzowa

boleslawiec (1)

Pomnik Kutuzowa wzniesiono w XIX w. na bolesławieckim rynku; w 1893 roku przeniesiony został w obecne miejsce na promenadzie przy ul. Bolesława Kubika

 

 

 

 Szereg kamienic przy ulicy Kubika, w sąsiedztwie obelisku feldarszałka Kutuzowa

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 I ciąg dalszy murów miejskich

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Obelisk Kutuzowa

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Mury miejskie

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie w ulicę Zacisze

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Pozostałość baszty, znajduje się to Bolesławieckie Towarzysztwo Fotograficzne

boleslawiec (1)

 

Wejście do BTF

 boleslawiec (1)

 

boleslawiec (1)

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 Spojrzenie w ulicę Chopina

 boleslawiec (1)

 

Spojrzenie w ulicę Chopina

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie w ulicę Chopina

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie w ulicę Chopina

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich na plantach i fontanna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Staw miejski wraz z otaczającym go Parkiem nad Stawem

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Widok z Parku nad Stawem na ulicę Kościelną i kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Gmach BZWBK w Bolesławcu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Słup kilometrowy z herbem miasta Bolesławiec, wskazujący odległosci do czterech miast : Brukseli, Paryża, Rzymu i Moskwy

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Gmach BZWBK

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Bankowa i dalej Łukasiewicza

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie z ulicy Kościelnej w alejkę parkową, widoczna fontanna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Kościelna, kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ulica Kościelna w tle widoczne kamienice w Rynku

boleslawiec (1)

 

 

Jeden z budynków ulicy Kościelnej

boleslawiec (1)

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Figura św. Jana Nepomucena przy kościciele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Rynek widziany od wrót kościoła

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Portal prowadżacy na teren przykościelny

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Droga z Rynku do Bazyliki Maryjnej

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Ciekawy symbol na portalu

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Widok na pierzeję południową Rynku

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Mikołaja - Bolesławiecka Bazylika Maryjna

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Zrobiliśmy pętlę po mieście znów jestesmy pod Ratuszem

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Opuszczamy Rynek i centrum miasta

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 Jeszcze fragmenty dawnych murów

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dworzec kolejowy Bolesławiec

boleslawiec (1)

 

 

 Powoli opuszczamy centrum miasta, ale nie opuszczamy Bolesławca, bowiem jest tu jeszcze jedno miejsce które trzeba wręcz zobaczyć - wiadukt kolejowy wybudowany nad rzeką Bóbr w latach 1844-1846. Fotorelacja z tego miejsca już wkrótce.

Zachęcamy do odwiedzenia Bolesławca. Nas miasto to zaskoczyło bardzo pozytywnie. Centrum czyste, kolorowe, piękne, wiele zabytków - przekonajcie się sami...

 

 

 

 

 


Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias