Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bogatynia : niem. Reichenau

gmina : Bogatynia

powiat : zgorzelecki

województwo : dolnośląskie

(50.901981, 14.959924)


W ramach poznawania swojej ojczyzny, odwiedzamy te bliższe i dalsze miasta Dolnego Śląska. Tym razem wybraliśmy się do Bogatyni. Położenie miasta nie sprzyja jego odwiedzinom, bo znajduje się ono na cyplu tuż przy trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Miasto jest siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej Bogatynia. Położone jest na Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, nad potokiem Miedzianka, w polskiej części Łużyc Górnych. Według danych z 31 marca 2011 r. miasto miało 18 894 mieszkańców. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce, na jej terenie znajdują się Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów zatrudniające łącznie ok. 5,5 tysiąca osób. Zapraszamy zatem, na wirtualny spacer po najciekawszej części miasta.


Restauracja na Bulwarze Łużyckim w Bogatyni


Herb Bogatyni

herb


Podstawowymi zabytkami Bogatyni są dawne drewniane domy przysłupowo-zrębowe zbudowane w stylu łużyckim oraz alzackim. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są : historyczny układ urbanistyczny miasta, powstały od końca XVIII w. do XIX w., zabudowa dawnej wsi Markocice, dawny dom ludowy „Sztacheta” – obecnie Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku w Markocicach, zespół kościoła parafialnego, wybudowany w latach 1863–68, ul. Kurzańska 3: kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, cmentarz, kaplica przedpogrzebowa, plebania, salka katechetyczna, ogrodzenie, kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. par. pw. świętych Piotra i Pawła, wybudowany w XVIII w., XIX w., dawny zajazd, pl. Bohaterów Warszawy 3, wybudowany w 1828 roku, domy, ul. Dąbrowskiego 1, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, drewniane, zespół pałacowy i folwarczny Markocice, ul. Dąbrowskiego 22 a, z XVIII w./XIX w., k. XIX w., pałac; folwark: budynek gospodarczo-mieszkalny, obora, wozownia, kuźnia, park, domy, ul. Główna 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 37, 41, 50, 53, 54, 58, 66, drewniane, domy, ul. Górska 2, 5, 6, 7, drewniane, domy, ul. Kolejowa 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 25, drewniane, domy, ul. Kościuszki 1, 2, 14 szachulcowy z k. XVIII w., domy, ul. Listopadowa 7, 15, szachulcowe, z pierwszej ćw. XIX w., 1920 r., dom, ul. 1 Maja 3, 5, 10 szachulcowy z XVIII w., nr 25, 1850 r., XIX w., dom, murowano-szachulcowy, ul. Nadbrzeżna 12, z poł. XIX w., domy, ul. Nadrzeczna 4, 6, 9, 14, 15, 16, 20, 30, 36, drewniane, dom, ul. Turowska 60, z XIX w., dom, ul. Waryńskiego 17, szachulcowy, z trzeciej ćw. XIX w./XX w., zespół gospodarczy, ul. Waryńskiego 18: budynek mieszkalno-gospodarczy, szachulcowy, z 1810 r.; budynek gospodarczy I, murowano-szachulcowy, z k. XVIII w., budynek gospodarczy II, mur., z k. XIX w., domy, ul. Waryńskiego 24, 30, 32, szachulcowy, z 1836 r., XIX w., dom, ul. Wąska 14, z 1706 roku. Bogatynia – Zatonie : kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, z XV w., 1796 r., k. XIX w., dawny cmentarz ewangelicki, przy kościele, z XVII–XX w., ogrodzenie z bramkami.


Bulwar Łużycki to ulice : 1-go Maja, Armii Czerwonej i Waryńskiego, docelowo wszystkie zabytkowe domy drewniane mają w tym rejonie być odrestaurowane. Mieszkańcy wskazali nam ten fragment miasta jako najciekawszy dla turysty.


Ulica Waryńskiego


Wyłaniające się poniemieckie napisyMostek ponad Miedzianką łączący ulicę Waryńskiego i 1 Maja


Rzeka Miedzianka


Miasto posiada swoją trasę turystyczną, ale przejście nią wymaga ponad dwie godziny czasu, dlatego my ograniczyliśmy się do ścisłego centrum miasta


Tablica z opisem całej ścieżki historycznej - śladami przeszłości


Dawny dom zegarmistrza, dziś piękna restauracja z duszą


Wejdźmy do wnętrzaWidok na koryto rzeki, która w 2010 roku zalała Bogatynię czyniąc ogromne stratyMost Imienia Darczyńców Bogatyni


Park Imienia Darczyńców Bogatyni


Na 200 stronach zebrano nazwiska darczyńców, którzy wpłacili ponad 6 mln zł. Darczyńcy otrzymali podziękowania w formie papierowej, statuetki i odznaki "Przyjaciel Gminy Bogatynia", ale to nie wszystko. Radni zdecydowali o nazwaniu imieniem "Darczyńców Bogatyni" mostu i parku.Spis darczyńców BogatyniOdrestaurowana fontanna


Przechodzimy w ulicę 1 MajaTutaj domy oczekują na swój czas...Kościół p.w. świętych Piotra i Pawła Apostołów, dawniej ewangelicki z XVIII wieku
Posiada liczne epitafia
Wnętrze kościoła


Wejście od wieży

Pomnik Jana Pawła II przy kościele
Pozostałości przykościelnego cmentarza


Ulica Kościuszki


Jesśi będziesz w pobliżu, koniecznie do Bogatyni zajrzyj...


 


Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias