Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Złotoryja : niem. Goldberg

gmina : Złotoryja

powiat : złotoryjski

województwo : dolnośląskie

współrzędne geo. : 51°07'25.1"N 15°54'56.2"E

 

 

Wreszcie trafiamy do miasta związanego ze złotem nie tylko z nazwy. Ten cenny i poszukiwany kruszec wydobywano tutaj w średniowieczu, co sprawiło, że miejscowość stała się ważnym ośrodkiem. Celem naszej wyprawy w ten rejon był Zamek Grodziec (fotorelacja TUTAJ), ale będąc na Grodźcu koniecznie trzeba odwiedzić pobliską Złotoryję.

 

 

 

 Widok na Rynek i północno-wschodnią część miasta z wieży kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Herb Złotoryi

 

 

 

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są :

 1. Starówka (Stare Miasto)
 2. kościół pomocniczy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z 1230 r., XVI-XX w.
 3. kościół cmentarny pw. św. Mikołaja z XIV-XIX w.; położony na wzgórzu, gdzie na przełomie XII w. i XIII w. powstała osada górników złota. Zdobi go okazały, XIV-wieczny portal z misterną dekoracją roślinną. Na zewnętrznych elewacjach zachowały się interesujące epitafia z czasów nowożytnych
 4. zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.: kościół, obecnie par. pw. św. Jadwigi, klasztor są dziełem zakonu franciszkanów, sprowadzonych przez św. Jadwigę w pierwszej połowie XIII w. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza. Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia i XVIII-wieczna statua św. Jana Nepomucena
 5. zespół mauzoleów na cmentarzu komunalnym, ul. Cmentarna 10, z XVIII w.-XX w.: mauzolea rodzin: Guenther, Langner i Jaekel; Eisler, Gottschling, Haerold, Schmaller, Schoffer; Hoeher i Ehrlich; Mende, Gottschling; Schafer i Hibner; Steinbrecher, Weber, Hein, Schubert, Kuehn
 6. pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.
 7. brama Górna zw. Basztą Kowalską, z XIV w., XVI w., jej gotycki hełm zniszczono podczas walk o miasto w czasie wojen napoleońskich. Do dzisiaj zachowały się fragmenty średniowiecznych obwarowań
 8. katownia, ul. Zaułek, z XVIII w.
 9. domy, ul. Konopnickiej 15 (d. 27), 19 (d. 30); 21 i 21a (d. 20, 20a), z 1785 r. i 1965 r., 24 (d. 28)
 10. dom, ul. Mickiewicza 30, z XVII w., XIX w.
 11. dom, ul. Piłsudskiego 24, z XVIII w., k. XIX w.
 12. dom, Rynek 2, z XVI w., k. XIX w.
 13. zajazd, ob. hotel, Rynek 5, z 1623 r., XVII w., XIX w.
 14. domy, Rynek 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, z XVI w., XVII w., 1730 r., XVIII w., XIX w.
 15. dom, ul. Szkolna 2, z XVI w., XVIII w.
 16. domy, pl. Niepodległości 3, 4, 5, z 1738 r., k. XIX w.
 17. młyn z częścią mieszkalną, ul. Kolejowa 6/8, z poł. XVII w., k. XIX w.
 18. wieża wodociągowa, z pierwszej poł. XVIII w.

inne zabytki:

    cmentarz żydowski

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

Trochę historii...

Od VIII do X wieku w okolicach dzisiejszej Złotoryi mieszkali przedstawiciele plemienia Trzebowian. Pod koniec XII wieku osiedlili się tu niemieccy górnicy, by wydobywać złoto, od którego Złotoryja wzięła swe wszystkie nazwy: Aurum – łac. złoto, Goldberg, niem. Złota Góra. Prawa miejskie osadzie nadał w roku 1211 książę Henryk I Brodaty (stało się to na zamku w sąsiedniej Rokitnicy), osadzając tu niemieckich kolonistów. Jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim, co pod względem prawnym czyni Złotoryję najstarszym miastem Polski. Pozostałości średniowiecznych murów obronnych przy ul. Pocztowej i Klasztornej, widok od pd.-zach.

Kilkuset górników ze Złotoryi wzięło udział w 1241 w bitwie z Mongołami pod Legnicą, większość z nich zginęła w walce. W 1290 miasto otrzymało prawo mili, było także ośrodkiem handlu soli i sukna. W 1328 Złotoryja wraz z resztą księstwa legnickiego stała się lennem Czech. Najazdy husytów w latach 1427, 1428 i 1431 spowodowały konieczność zbudowania murów obronnych, których znaczne fragmenty wraz z Basztą Kowalską zachowały się do dzisiaj. Na pierwszej mapie Europy z 1467 r. Mikołaj z Kuzy na obszarze Śląska oprócz Wrocławia zaznaczył tylko Złotoryję. W 1497 w mieście panowała epidemia. Aurimontanus założył szkołę miejską w 1504 r.

Pierwsze protestanckie kazanie wygłoszono w Złotoryi w 1522 r. w kościele mariackim. W mieście kilka lat później na bazie szkoły Aurimontanusa powstało gimnazjum łacińskie, którego okres świetności przypada na rektorat Valentina Trozendorfa. Renoma szkoły była tak wielka, że książę Fryderyk II rozważał jej przekształcenie w uniwersytet. Śmierć księcia i pożar miasta w 1554 roku przerwały te plany.

XVI wiek to okres rozwoju gospodarczego Złotoryi. Powstał tu m.in. browar. Złotoryja wraz z księstwem legnickim przeszła pod zwierzchnią władzę Habsburgów w roku 1526.

Rok 1608 przyniósł miastu powódź, w której zginęło ok. 50 złotoryjan, w roku 1613 pożar zniszczył 571 domów. Miasta nie ominęła także wojna trzydziestoletnia. Wskutek tych wydarzeń w XVII wieku miasto straciło na znaczeniu.

W 1675, po śmierci ostatniego władcy z dynastii Piastów, Jerzego Wilhelma, przeszła pod bezpośrednie panowanie Habsburgów.

W roku 1742 Złotoryja wraz z większością Śląska po trzech wojnach śląskich z Austrią została zdobyta przez Prusy. 23 sierpnia 1813 bitwa o miasto pomiędzy wojskami Napoleona a oddziałami prusko-rosyjskimi. 26 sierpnia 1813 cofająca się napoleońska Armia Bobru marszałka Macdonalda przegrała niedaleko Złotoryi bitwę z wojskami pruskimi, dowodzonymi przez feldmarszałka Gebharda von Blüchera.

Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku zbudowano linie kolejowe:

    15 października 1884 otwarto jednotorową linię do Legnicy (dł. 21,3 km),
    16 września 1895 otwarto jednotorową linię przez Jerzmanice do Świerzawy (dł. 14,9 km),
    15 września 1906 otwarto jednotorową linię do Chojnowa (dł. 21,6 km).

Pierwszy telegraf pojawił się w Złotoryi w 1862, pierwszy telefon podłączono w 1900. W latach dwudziestych XX wieku próbowano ponownie wydobywać złoto w okolicach Złotoryi, lecz bez powodzenia.

5 marca 1933 w wyborach do Reichstagu w okręgu złotoryjskim zwyciężyła Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, zdobywając 25% głosów przy 90% frekwencji.

13 lutego 1945 Złotoryję zajęły wojska radzieckie I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa; miasto stało się częścią Polski. Do roku 1949 dotychczasowi mieszkańcy miasta zostali wysiedleni do Niemiec, większość z nich trafia do Solingen w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W 1945 roku utworzono w Złotoryi powiat złotoryjski, w którego skład weszły miasta Chojnów, Świerzawa i Złotoryja oraz 6 gmin: Krzywa, Nowy Kościół, Pielgrzymka, Rząśnik, Strupice i Zagrodno.

W pobliskim Wilkowie i Nowym Kościele otwarto kopalnie rud miedzi (tzw. stare zagłębie), które jednakże zamknięto w latach siedemdziesiątych, z powodu odkrycia znacznie większych, choć uboższych złóż w okolicach Lubina. Powstały także inne zakłady przemysłowe – fabryka obuwia, kopalnie bazaltu, fabryka bombek choinkowych.

Zaczęły też działać placówki oświatowe: Najpierw 22 września 1945 r. w budynku nr 13 przy obecnej ulicy Marii Konopnickiej rozpoczyna działalność szkoła, której pełna nazwa brzmi Publiczna Szkoła Powszechna, potem – od 13 listopada 1946 r. – szkoła zajmuje budynek przy placu Zwycięzców 7 (dziś Szkoła Podstawowa nr 1 ma adres: pl. Niepodległości 7). W 1947 roku rozpoczęła swoją działalność pierwsza szkoła średnia, jednak już po roku jej praca została przerwana. 7 lipca 1951 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie o utworzeniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Złotoryi, a jej siedzibą stał się budynek wcześniej należący do Szkoły Podstawowej. Wreszcie l września 1954 r. szkoła otrzymała odbudowany po zniszczeniach wojennych obiekt, który już przed wojną służył oświacie (ufundowany przez małżeństwo Schwabe-Priesemuth w 1877 r.) Obecnie placówka funkcjonuje jako Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi.

W 1992 roku założone zostało Polskie Bractwo Kopaczy Złota, nawiązujące do tradycji dawnych górników ze Złotoryi, które corocznie organizuje w mieście Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, a w 2000 i 2011 – mistrzostwa świata.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęto, i jest to kontynuowane, odrestaurowanie starówki mocno zaniedbanej w okresie PRL.

W 2016 w trakcie badań archeologicznych na Górze Mieszczańskiej odsłonięto pozostałości szubienicy z XVI wieku.

źródło : pl.wikipedia.org

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w., widok z ogrodów klasztory Franciszkanów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

Pozostałości murów obronnych, z XIV w., XVI w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w. : kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi, oraz klasztor są dziełem zakonu franciszkanów, sprowadzonych przez św. Jadwigę w pierwszej połowie XIII w. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza. Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia i XVIII-wieczna statua św. Jana Nepomucena

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zespół klasztorny franciszkanów, z XV-XIX w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zakrystia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zakrystia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - ołtarz główny

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - ambona

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - ołtarz boczny

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - empora

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - prospekt organowy

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - ołtarz boczny

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza - organy

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Tablice pamiątkowe

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Tablica pamiątkowa

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Obraz w zakrystii kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Klasztor

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kapliczka słupowa przed kościołem

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Krzyż Misyjny

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Tuż obok kościoła znajduje się wotywna kapliczka słupowa z końca XV stulecia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście do klasztoru od ulicy Klasztornej

zlotoryja (1)

 

 

 

 

XVIII-wieczna statua św. Jana Nepomucena

zlotoryja (1)

 

 

 

 

XVIII-wieczna statua św. Jana Nepomucena

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Front kościoła, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi. Świątynia po osiemnastowiecznej odbudowie, z barokowym wystrojem fasady i wnętrza

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście główne do kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów obronnych od ul. Marii Konopnickiej

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów obronnych od ul. Marii Konopnickiej, wzdłuż ulicy Stanisława Staszica

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widok spod murów miejskich na ulicę Stanisława Staszica

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wielki krzyż u zbiegu ulic Staszica i Świętej Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wielki krzyż u zbiegu ulic Staszica i Świętej Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Kościół, obecnie parafia pod wezwaniem św. Jadwigi widziany z ul. Św. Jadwigi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zbieg ulic Konopnickiej i Św. Jadwigi, w tle widoczna wieża kościoła Rzymskokatolickiego Pw. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ul. Marii Konopnickiej

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Wejście do banku

 zlotoryja (1)

 

 

 

 

Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zachodnia część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 W sercu miasta i samego Rynku Urząd Skarbowy

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Przed budynkiem US fontanna Delfina

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Południowa część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Zachodnia część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście do Urzędu Skarbowego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wieża kościoła pod wezwaniem Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Joannitów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Epitafium na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widok na wieżę północną (można zwiedzać) kościoła od ulicy Joannitów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście boczne do kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widok na kościół i wieżę południową z przejścia pomiędzy ulicami Basztową i Joannitów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Portal wejścia bocznego z rozetą ponad

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wnętrze kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wnętrze kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Pomnik Jana Pawła II przy Placu Niepodległości, przed głównym wejściem do kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście główne do kościoła od Placu Niepodległości

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Budynek Szkoły Podstawowej nr 1

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół p.w. Narodzenia NMP w całej okazałości, widok od ulicy Stefana Żeromskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Pomnik

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Budynek Starostwa Powiatowego w Złotoryi

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Portal wejścia bocznego do kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Liczne epitafia na elewacji kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wieża północna kościoła, czas na zwiedzanie

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wejście do wieży od ulicy Stefana Żeromskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Po drodze : loch Joannitów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Obciążniki mechanizmu zegarowego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Obciążniki mechanizmu zegarowego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Sklepienie nad ołtarzem, widok ze strychu

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kręte schody, dużo krętych i wąskich schodów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Mechanizm zegara

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Dzwon

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Strażnica

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Nie wszyscy czuwają

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP - Rynek

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP - wieża południowa

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Na wieży miejsca nie ma wiele, ale ruch odbywa się jednostronnie, więc nawet podczas liczniejszych odwiedzin nie powinno być kłopotu ze zwiedzaniem. Udogodnieniem są wycięte w kracie okeinka do wykonywania fotografii

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP - widok na wieżę południową

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Grzybek na Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widoki na miasto i okolice z wieży północnej kościoła p.w. Narodzenia NMP - ulica Joannitów

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Uzbrojenie Joannity

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Rynek

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Rynek

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Rynek, część zachodnia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Rynek, część zachodnia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Fryderyka Chopina, widok z ulicy Basztowej

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Przejście z ulicy Basztowej do ulicy Joannitów i dalej do wejścia bocznego kościoła

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kościół widziany z ul. Basztowej

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Basztowa

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Koniec ulicy Basztowej z Basztą Kowalską

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Baszta Kowalska

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Baszta Kowalska

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Baszta Kowalska, widok z Placu Władysława Reymonta

zlotoryja (1)

 

 

 

 

Pomnik Władysława Reymonta

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Plac Władysława Reymonta, Baszta Kowalska z lewej i w tle wieża południowa kościoła p.w. Narodzenia NMP

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Baszta Kowalska

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 W niedzielę niestety nieczynne :(

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Baszta Kowalska

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Drewniane schody prowadzące do wejścia

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Spojrzenie w ul. Basztową

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Stefana Żeromskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Pałac Ślubów - Urząd Stanu Cywilnego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fragmenty murów miejskich przy ulicy Żeromskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Stefana Żeromskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Południowa część Rynku z tzw Grzybkiem

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Południowa część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wschodnia pierzeja Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Wschodnia pierzeja Rynku widok w kierunku południowym

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Północna część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Północ na część Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fontanna Górników

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Kamienice zachodniej pierzei Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fontanna Górników

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Fontanna Górników

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Po prawej zachodnia pierzeja Rynku, widok w kierunku półudniowym

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Studnia przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Studnia j.w.

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Górna i fragmenty murów miejskich

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Ulica Górna i fragmenty murów miejskich

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Plac Jana Matejki i budynek poczty

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Plac Jana Matejki

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Postać poszukiwacza złot przed budynkiem poczty

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Budynek Urzędu Pocztowego z wieżą zegarową

zlotoryja (1)

 

 

 

 

 Widok na ul. Mickiewicza w kierunku Rynku

zlotoryja (1)

 

 

 


 Przygotował : Matthias