Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Lektura Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie była natchnieniem do bieżącego opracowania. Niewątpliwie osoby, które miały niemały przecież wpływ na kształcenie i wychowanie całych pokoleń, zasługują na specjalną uwagę. Dlatego opierając się na danych zawartych w kronice, stworzyliśmy zestawienie nazwisk nauczycieli pracujących kiedykolwiek w Szkole Podstawowej w Kalnie. Zachowany jest również porządek chronologiczny. Kronikę prowadzono 30 lat, a szkoła istniała po wojnie łącznie 57 lat, dlatego na dzień dzisiejszy mamy jeszcze spore braki w danych, szczególnie pomiędzy rokiem 1975 a 2003. Pomóżcie stworzyć nam pełna listę nauczycieli, którzy związani byli kiedykolwiek ze Szkołą Podstawową w Kalnie...

 

Wspomnianą kronikę możesz przeczytać w częściach :

cz.1 - lata 1946 - 1950 TUTAJ,

cz.2 - lata 1950 - 1960 TUTAJ,

cz.3 - lata 1960 - 1970 TUTAJ,

cz.4 - lata 1970 - 1975 TUTAJ.


Stefania Czerska


Stefania Czerska objęła szkołę na początku 1946 roku. Według tego, co napisała w kronice którą sama założyła, szkoła była wtedy splądrowana i zdemolowana, dlatego trzeba było sporo pracy, by przygotować ją na przyjęcie pierwszych uczniów. Od września 1946 roku samodzielnie prowadziła szkołę w Kalnie ucząc klasy I - IV. Była kierowniczką szkoły, aż do roku 1963, kiedy odeszła na emeryturę.

Stefania Czerska

 

Irena Kubiak


Pierwszą dodatkową pomocą w szkole, była nauczycielka Irena Kubiak, która rozpoczęła pracę w szkole w Kalnie od 4 kwietnia 1949 roku. Wraz z zakończeniem roku szkolnego w czerwcu 1951 roku, zakończyła swoją karierę w Kalnie. Od września 1951 roku objęła stanowisko kierowniczki szkoły w Słotwinie.


brak fotografii Ireny Kubiak

 

Maria Pietuczak


Kolejną dodatkową pomocą w szkole, była nauczycielka Maria Pietuczak, która zastąpiła poprzedniczkę Irenę Kubiak, od września 1951 roku. Niestety, po jednym roku odeszła ze szkoły - brak informacji dokąd i dlaczego...

Maria Pietuczak


Aleksander Malec


Kolejną dodatkową pomocą w szkole, był nauczyciel Aleksander Malec, który zastąpił poprzedniczkę Marię Pietuczak od września 1952 roku. Niestety, już w listopadzie 1952 roku, odszedł do wojska po niespełna 3 miesiącach pracy w szkole.


Aleksander Malec


 

 

Bogdan Jakiel


W miejsce udającego się na służbę wojskową Aleksandra Malca, przydzielono natychmiast nauczyciela Bogdana Jakiela. Rozpoczął pracę od 20 listopada 1952 roku , odszedł ze szkoły z końcem roku szkolnego, w czerwcu 1954 roku - brak informacji dokąd i dlaczego...


Bogdan Jakiel

 

Władysław Wisz


Kolejną dodatkową pomocą w szkole, był nauczyciel z Żarowa, Władysław Wisz, który rozpoczął pracę od 1 września 1954 roku. Na zakończenie roku szkolnego w czerwcu 1956 roku pożegnany, porzucając zawód nauczyciela, na rzecz studiów i pracy geologa...


brak zdjęcia Władysława Wisza

 

W związku z podniesieniem stopnia organizacyjnego szkoły w Kalnie od roku szkolnego 1956/57, szkoła ta realizowała program 7-miu klas o czterech nauczycielach. Dlatego, do pomocy kierowniczce Stefanii Czerskiej, przydzielono trzy nowe osoby. W tym samym roku, uruchomiono filię szkoły w Bożanowie. W Bożanowie w budynku szkolnym zamieszkali nauczyciele Jan Barański z żoną Zofią Barańską. Stefania Czerska i nowa nauczycielka Krystyna Jastrzębska, zajmowały mieszkania w głównym budynku szkoły w Kalnie.


Jan Barański


Nauczyciel Jan Barański, przydzielony do szkoły w związku z podniesieniem jej stopnia organizacyjnego i realizacji programu siedmiu klas przy czterech nauczycielach. W szkole w Kalnie od 1 września 1956 roku. Od września 1963 roku, po odejściu na emeryturę Stefanii Czerskiej, nowy kierownik szkoły. W roku 1974, po kolejnej zmianie organizacyjnej szkoły, przeniesiony do Wierzbnej w charakterze dyrektora tamtej placówki.


Jan BarańskiZofia Barańska


Nauczycielka Zofia Barańska, przydzielona do szkoły w związku z podniesieniem jej stopnia organizacyjnego i realizacji programu siedmiu klas przy czterech nauczycielach. W szkole w Kalnie od 1 września 1956 roku. W roku 1974, po kolejnej zmianie organizacyjnej szkoły, pozostała w Kalnie na stanowisku kierowniczki filii szkoły nr 3 w Żarowie. Funkcję tę pełniła do 1986 roku, gdy na stanowisku zastąpiła ją Pani Wiesława Ziemkiewicz. Następnie pracowała do 1990 roku na 1/2 etatu.


Zofia Barańska


Krystyna Jastrzębska (później Szkudniewska)


Nauczycielka Krystyna Jastrzębska od 1 września 1956 roku (absolwentka Liceum Pedagogicznego w Świdnicy), od września 1963 roku uczyła w Żarowie.


Krystyna Jastrzębska


Aleksandra Olczyk


Nauczycielka Aleksandra Olczyk, w szkole od 3 września 1962 roku (absolwentka Liceum Pedagogicznego w Świdnicy). Według kroniki, przyjęta jako piąta siła. Pracowała w Kalnie do 1963 roku.


brak zdjęcia Aleksandry Olczyk

 

Czesława Pawlik (później Waliszek)


Nauczycielka Czesława Pawlik, w szkole w Kalnie od września 1963 roku, zastąpiła Krystynę Jastrzębską, która odeszła do szkoły do Żarowa. Pracowała w Kalnie do 1974 roku, gdy szkoła stała się filią SP3 w Żarowie.


Czesława Waliszek

 

 


Edmund Smagieł (wcześniej błędnie napisałem Smagła)


Nauczyciel Edmund Smagła, w szkole w Kalnie od września 1963 roku. Po jednym roku, w 1964 odszedł ze szkoły - brak informacji dokąd i dlaczego.


brak zdjęcia Edmunda Smagły

 

Józef Eifler


Nauczyciel Józef Eifler, w szkole w Kalnie od września 1963 roku do 1972 roku. Brak informacji dlaczego opuścił szkołę.


brak zdjęcia Józefa Eiflera

 

Alfreda Chruściel


Nauczycielka Alfreda Chruściel, w szkole w Kalnie od 1 września 1964 roku, do 1971 roku. Brak informacji dlaczego opuściła szkołę.


Alfreda Chruściel

Panią Alfredę Chruściel rozpoznał na fotografiach Pan Tadeusz Kołpak, za co serdecznie dziękujemy.

 

Wiesława Nocoń (później, Ziemkiewicz)


Nauczycielka Wiesława Nocoń, w szkole w Kalnie od 1 września 1964 roku. Wychowanka tej szkoły i absolwentka Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Uczyła w Kalnie do 2000 roku, będąc także kierowniczką filii w latach 1986-2000.


Wiesława Nocoń

 

Michał Kozak z Kalna potwierdza, że Pani Wiesława Nocoń, nazywała się później Ziemkiewicz. Dziękujemy!


Krystyna Paprota


Nauczycielka Krystyna Paprota w szkole w Kalnie od 4 września 1967 roku (siódma siła). Opuściła szkołę w 1970 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Krystyny Paproty

 

Jadwiga Przybysz


Nauczycielka Jadwiga Przybysz, w szkole w Kalnie od 2 września 1968 roku. Absolwentka Szkoły Pedagogicznej z Legnicy. Opuściła szkołę w 1970 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Jadwigi Przybysz

 

Halina Piasecka


Nauczycielka Halina Piasecka, w szkole w Kalnie od 2 września 1969 roku. Absolwentka SN z Wrocławia. Opuściła szkołę w 1970 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Haliny Piaseckiej

 

Irena Cader


Nauczycielka Irena Cader, w szkole w Kalnie od 2 września 1970 roku. Opuściła szkołę w 1971 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Ireny Cader

 

Aleksandra Krygowska


Nauczycielka Aleksandra Krygowska, w szkole w Kalnie od 2 września 1970 roku. Opuściła szkołę w 1971 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Aleksandry Krygowskiej

 

Władysława Olszewska (później Spisak)


Nauczycielka Władysława Olszewska, w szkole w Kalnie od 2 września 1970 roku. Opuściła szkołę w 1974 roku, gdy szkoła stała się filią SP3 w Żarowie.


Władysława Spisak (wcześniej Olszewska)

 


Irena Przybyła


Nauczycielka Irena Przybyła, w szkole w Kalnie od 1 września 1971 roku. Opuściła szkołę w 1972 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Ireny Przybyły

 

Jadwiga Mielcarek


Nauczycielka Jadwiga Mielcarek, w szkole w Kalnie od 1 września 1971 roku. Opuściła szkołę w 1972 roku, brak informacji dlaczego.


brak zdjęcia Jadwigi Mielcarek

 

Ryszard Suchowiński


Nauczyciel Ryszard Suchowiński, w szkole w Kalnie od 1972 roku. Opuścił szkołę w 1974 roku, gdy stała się filią SP3 w Żarowie. Wiadomo, że od września 1974 roku, uczył w jednej ze świdnickich szkół.


brak zdjęcia Ryszarda Suchowińskiego

 

Według kroniki, rok szkolny 1973/74, był ostatnim przed zmianami w organizacji szkoły. W Kalnie utworzono filię pod kierownictwem Zofii Barańskiej, podlegającą pod dyrekcję szkoły nr 3 w Żarowie. Pozostali nauczyciele zostali przeniesieni do innych placówek :

- Jan Barański na stanowisko dyrektora szkoły w Wierzbnej,

- Władysława Spisak na stanowisko nauczyciela w szkole w Wierzbnej,

- Czesława Waliszek na stanowisko nauczyciela w szkole nr 1 w Żarowie,

- Wiesława Ziemkiewicz (wcześniej nosiła nazwisko panieńskie - Nocoń) na stanowisko nauczyciela w szkole nr 1 w Żarowie

- Ryszard Suchowiński jednej ze świdnickich szkół...

 

 

Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie

 

Zofia Barańska


Nauczycielka Zofia Barańska, przydzielona do szkoły w związku z podniesieniem jej stopnia organizacyjnego i realizacji programu siedmiu klas przy czterech nauczycielach. W szkole w Kalnie od 1 września 1956 roku. W roku 1974, po kolejnej zmianie organizacyjnej szkoły, pozostała w Kalnie na stanowisku kierowniczki filii szkoły nr 3 w Żarowie. Funkcję tę pełniła do 1986 roku, gdy na stanowisku zastąpiła ją Pani Wiesława Ziemkiewicz. Następnie pracowała do 1990 roku na 1/2 etatu.


Zofia Barańska


 

Wiesława Nocoń (później, Ziemkiewicz)


Nauczycielka Wiesława Nocoń, w szkole w Kalnie od 1 września 1964 roku. Wychowanka tej szkoły i absolwentka Liceum Pedagogicznego w Świdnicy. Uczyła w Kalnie do 2000 roku, będąc także kierowniczką filii w latach 1986-2000.


Wiesława Nocoń (później Ziemkiewicz)

 

Michał Kozak z Kalna potwierdza, że Pani Wiesława Nocoń, nazywała się później Ziemkiewicz. Dziękujemy!

 

Małgorzata Plewniak-Biedrzycka


W filii w Kalnie uczyła w latach 1984 - 2000.


brak zdjęcia Małgorzaty Plewniak-Biedrzyckiej


Iwona Mendel


W filii w Kalnie krótko, od 1 września 1988 - 9 października 1988.


brak zdjęcia Iwony Mendel

 

Anna Winiarz


W filii w Kalnie krótko, od  10 października 1988 roku do 12 lutego 1989 roku.


brak zdjęcia Anny Winiarz


Wioleta Dziedzic


W filii w Kalnie od  września 1991 roku. Brak informacji do kiedy...


brak zdjęcia Wiolety Dziedzic


Wioleta Piotrowska


W filii w Kalnie od 1993 roku do końca jej działalności w 2003 roku. Od roku 2000 jako kierowniczka filii.brak zdjęcia Wiolety Piotrowskiej


Marzena Zięba


Katechetka w filii w Kalnie od 1998 - do końca jej funkcjonowania w 2003 roku.


brak zdjęcia Marzeny Zięby


Elżbieta Kwapińska


Pracowała w szkole od roku 2000, prawdopodobnie do jej zamknięcia w 2003 roku.brak zdjęcia Elżbiety Kwapińskiej

 

Likwidacja szkoły


Dlaczego likwiduje się szkoły? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze... Cóż, ekonomia jest bezwzględna. Jeśli okazuje się, że wraz z niżem demograficznym, w klasach małej wiejskiej szkoły uczy się kilkoro uczniów, a w mieście w klasie w tym samym wieku kilkakrotnie więcej, wtedy koszt utrzymania ucznia w takiej szkole drastycznie rośnie. Takie kalkulacje spowodowały zamknięcie kilku szkół wiejskich w gminie Żarów w roku 2003, w tym również szkoły w Kalnie. Szkoła ta od roku szkolnego 1974/75 była Filią Szkoły podstawowej nr 3 w Żarowie i mieściła się w Kalnie pod nr 46. Na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XII/61/2003, została zlikwidowana, a budynek przeznaczono na sprzedaż. Dziś jest to obiekt prywatny w którym mieszka kilka rodzin.

 

 


 

Zdjęcia bez podpisów, jeśli ktokolwiek jest w stanie zidentyfikować osoby na zdjęciach, uprzejmie prosimy o kontakt....

Poniższe zdjęcia pochodzą z kroniki szkoły w Kalnie. Niestety, poza ogólnymi podpisami, nie były wymienione nazwiska osób znajdujących się na zdjęciach. Istnieje możliwość, że niektóre z osób pokazanych poniżej mogli być członkami Komitetu Rodzicielskiego, lub przedstawicielami urzędów. Liczymy, że pomożecie nam uporządkować te informacje.


 
 


 

Tadeusz Smagiel


 

Janusz Czerski, syn Pani Stefanii Czerskiej, ksiądz

Pana Janusza Czerskiego rozpoznał Pan Tadeusz Kołpak, za co serdecznie dziękujemy


 

Irena Szurko

Pana Tadeusza Smagiela i Panią Irenę Szurko, rozpoznał na zdjęciach Pan Marek Wąsowski, za co serdecznie dziękujemy...
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli dołożyć swoją cegiełkę do tej publikacji, oraz zachęcamy wszystkich innych, którzy chcieliby cokolwiek od siebie dodać, zmienić, bądź ewentualnie sprostować, do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie.
Przygotował : Matthias

Na podstawie Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie