Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Cieszy nas, że zgromadzone przez mieszkańców Żarowa i okolic pamiątki związane z Żarowem, jego szkołami, zakładami pracy itp, nie pozostają zapomniane w piwnicach, komórkach i na strychach, lub co gorsza wyrzucone bezpowrotnie na śmietnik. Dzięki uprzejmości Pani Anny, mieszkanki Mrowin, cieszyć się możemy kilkoma przedmiotami sprzed lat... Pamiątki zgromadził nieżyjący już Pan Stanisław Białek, były pracownik żarowskiej Szamotowni, oraz wieloletni Prezes Ogrodu Relaks w Żarowie. Serdecznie dziękujemy za przekazane eksponaty.

 

 

 

 

Tarcza szkolna Zbiorczej Szkoły Gminnej w Żarowie

pamiątki (1)

 

Na temat szkolnictwa podstawowego w Żarowie po 1945 roku, szerzej przeczytać można w monografii Tomasza Ciesielskiego "Żarów. Historia miasta i Gminy" z 2006 roku, w części IV - Dzieje Żarowa, w dziale Oświata na stronie 175 :

"W roku szkolnym 1976/77 w związku z wprowadzaną w życie reformą oświatową zostały połączone SP nr 1 i SP nr 2, które docelowo miały stać się częścią dziesięcioletniej Zbiorczej Szkoły Gminnej."

dalej znajdziemy także informację :

"Szkoła Podstawowa nr 3 - Zbiorcza Szkoła Gminna. Sprawa budowy nowej szkoły podstawowej w Żarowie przewijała się na sesjach MRN już od połowy lat 50-tych. W 1958 r. rada miejska podjęła nawet w tej sprawie specjalną uchwałę, ale bez wskazania sposobów jej realizacji. Pod koniec 1959 r. władze państwowe ogłosiły program obchodów rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, którego jednym z punktów była budowa w kraju przynajmniej tysiąca nowych szkół. Władze miejskie skorzystały z tego. MRN podjęła 29 I 1960 r. uchwałę o udziale społeczeństwa Żarowa w obchodach rocznicy - budowa szkoły była na dobrą sprawę jedynym konkretnym zadeklarowanym przedsięwzięciem. Inwestycje sfinansowano z dotacji państwowych i środków społecznych. Te ostatnie gromadzone były przez kilku lat. W 1961 r. zlecono wykonanie dokumentacji, a prace budowlane rozpoczęły się w 1963 r. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 21 VII 1967 r. W roku szkolnym 1967/68 do nowej SP nr 3 uczęszczała prawie połowa dzieci w wieku szkolnym z Żarowa i sąsiednich wsi: 630 na 1300. Wyposażenie szkoły zajęło kilkanaście lat. Teren przyszkolny uporządkowano dopiero w 1972 r. (jednym z powodów była budowa w jej pobliżu domów dla nauczycieli), a sala sportowa została przekazana szkole dopiero jesienią 1980 r. Na dodatek z braku opału nie była użytkowana do wiosny 1981 r. W 1973 r. szkoła została przekształcona na Zbiorczą Szkołę Gminną."

 

 

 

 

Identyfikator Żarowskich Zakładów Materialów Ogniotrwałych

pamiątki (2)

 

Identyfikator, to plastikowa przypinka o wymiarach 6 cm x 7 cm z przezroczystym okienkiem 6 cm x 5 cm pod nazwą firmy ŻZMO Żarów, w które wsuwano zapewne kartonik z nazwiskiem i zajmowanym stanowiskiem pracownika.

 

 

 

 

Szklanka z logo Żarowskich Zakładów Mteriałów Ogniotrwałych.  Tylko w takiej szklance smakowała kawa i każda dolewka... Pojemność ok 250 ml. Złota otoczka niestety zużyła się...

pamiątki (3)

 

 

 

Szklanka z logo i danymi teleadresowymi firmy Żaroszamot S.A.

pamiątki (4)

 

 

 


Przygotował : Matthias