Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na podstawie poniższych rodzinnych pamiątek, które udostępniła nam do wglądu Pani Gabriela Siedlecka (serdecznie za to dziękujemy), możemy przekonać się, w jakich obszarach działał, oraz na jakie odznaczenia i zaszczyty mógł liczyć pracownik Dolnośląskich Zakładów Chemicznych "Organika" w Żarowie, który był aktywny nie tylko w ramach swoich obowiązków zawodowych. Ojciec Pani Gabrieli, Pan Henryk Drobisz, bo pamiątki po nim obejrzymy, był aktywny również w ramach działającego przy DZCh "Organika" Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi imienia Ludwika Hirszfelda, ale to już materiał na osobny wpis...

 

 

 

Odznaka Zasłużony Pracownik DZ CHEM, pozostaje w pamiątkach Pani Garieli Siedleckiej

pamiatki organika (1)

 

 

 

Okładka Legitymacji Członka Związku Zawodowego Chemików

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dwie wewnętrzne strony książki członkowskiej wydanej w 1975 roku, ze zdjęciem Henryka Drobisza, danymi i pieczęcią związku

pamiatki organika (1)

 

 

 

Wewnętrzne strony książki członkowskiej z pieczątkami potwierdzającymi opłacanie składek członkowskich

pamiatki organika (1)

 

 

 

j/w

pamiatki organika (1)

 

 

 

Okładka książki Srebrnej Odznaki Honorowej Związku Zawodowego Chemików, przyznanej Henrykowi Drobiszowi za zasługi w 1977 roku

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dwie wewnętrzne strony książki, z nazwiskiem odznaczonego, numerem książki i pieczęcią Zarządu Głównego ZZ Chemików w Katowicach

pamiatki organika (7)

 

 

 

Okładka książki Odznaki Przodownika Pracy Socjalistycznej nadanej Henrykowi Drobiszowi w 1975 roku

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dwie wewnętrzne strony z nazwiskiem odznaczonego, numerem legitymacji, pieczęcią Rady Zakładowej i podpisem Fryderyka Stoszka, oraz pieczęcią i podpisem Dyrektora DZCh "Organika" mgr inż. Józefa Straszewskiego

pamiatki organika (1)

 

 

 

Odznaka Przodownika Pracy Socjalistycznej, pozostaje w pamiątkach Pani Garieli Siedleckiej

pamiatki organika (1)

 

 

 

Okładka książki Srebrnej Odznaki Brygady Pracy Socjalistycznej, przyznanej Henrykowi Drobiszowi w 1979 roku

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dwie wewnętrzne strony z nazwiskiem, numerem legitymacji, pieczęcią Związku Zawodowego Chemików, pieczęcią i podpisem Dyrektora mgr inż Józefa Straszewskiego

pamiatki organika (1)

 

 

 

Odznaka Srebrna Brygady Pracy Socjalistycznej, pozostaje w pamiątkach Pani Garieli Siedleckiej

pamiatki organika (1)

 

 

 

Okładka książki Odznaki Zasłużony Pracownik Zakładów Chemicznych "Organika" w Żarowie Spółka Akcyjna z 1996 roku

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dwie wewnętrzne strony z nazwiskiem odznaczonego, numerem legitymacji, pieczęcią i podpisem Prezesa Spółki

pamiatki organika (1)

 

 

 

Odznaka Srebrna Zasłużony Pracownik Zakładów Chemicznych "Organika" S.A. w Żarowie, pozostaje w pamiątkach Pani Garieli Siedleckiej

pamiatki organika (1)

 

 

 

Dyplom z okazji jubileuszu 20 lat pracy zawodowej dla Henryka Drobisza z 1989 roku, z pieczęcią i podpisem dyrektora i przewodniczącego Rady Zakładowej

pamiatki organika (1)

Dyplom z okazji jubileuszu 25 lat pracy zawodowej dla Henryka Drobisza z 1992 roku, z pieczęcią i podpisem dyrektora

pamiatki organika (1)

Dyplom z okazji jubileuszu 30 lat pracy zawodowej dla Henryka Drobisza z 1995 roku, z pieczęcią i podpisem Prezesa Zarządu

pamiatki organika (1)

Okładka podziękowania za 35 lat pracy

pamiatki organika (1)

Dyplom z okazji jubileuszu 35 lat pracy zawodowej dla Henryka Drobisza, z pieczęcią i podpisem Prezesa Zarządu

pamiatki organika (1)

Jeśli posiadacie Państwo podobne pamiątki związane z żarowskimi fabrykami, instytucjami, organizacjami itp., prosimy udostępnijcie je nam do wglądu, aby można było je pokazać szerszej publiczneści, a w szczególności młodzieży...


Przygotował : Matthias