Wyszukaj na stronie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Niezmiennie cieszy nas, gdy pamiątki związane z Żarowem, tutejszymi szkołami, zakładami pracy, wydarzeniami, zainteresowaniami i samymi mieszkańcami, nie pozostają zapomniane w piwnicach, komórkach i na strychach, lub co gorsza wyrzucone bezpowrotnie na śmietnik. Dzięki ciągłym poszukiwaniom na aukcjach interenetowych i targach staroci, oraz dzięki Waszej uprzejmości, możemy cieszyć się coraz to nowymi przedmiotami sprzed lat, które przypominają o różnych faktach i wydarzeniach w minionych latach lub nawet epokach.

 

 

Poniższą pamiątkę przekazał mieszkaniec Żarowa, za co serdecznie dziękujemy !

 

 

Liczymy na to, że ewentualne pamiątki związane z naszym regionem, znalezione w przyszłości przez Was, w Waszych domach, nie trafią nigdy na śmietnik...

 

 

 

 

Tablica informacyjna (wymiary : 70 x 43 cm) o częściowym finansowaniu przedsięwzięcia w danym przedsiębiorstwie z środków zewnęrznych. W tym przypadku informacja dotyczy zakupu generatorów pary dla Zakładów Chemicznych Organika S.A. Żarów,  który zrealizowano przy współudziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu w 1996 r. Znakowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych podobnymi tablicami każdorazowo określany jest w zapisach umowy. Obowiązek ten nakładany jest na beneficjentów i to oni ponoszą koszty oznakowania danego przedsięwzięcia. Niedopełnienie przez Beneficjentów obowiązków w zakresie informacji i promocji groziło koniecznością zwrotu środków... Dziś często widujemy podobne tablice informujące o dofinansowaniu różnorakich inwestycji przez Unię Europejską.

 

tablica organika (1)

 

 

W 1996 roku Organika była już spółką akcyjną. Kilka słów o zakładzie w okresie po transformacji ustrojowej zacytujemy z monografii "Żarów. Historia miasta i gminy" Tomasza Ciesielskiego :

Rozdział IV, Gmina Żarów w latach 1990-2004, Przemysł

"W latach 90-tych XX w. oblicze przemysłowe Żarowa i okolic kształtowały istniejące od blisko półtora wieku zakłady chemiczne i materiałów ogniotrwałych. Przetrwały one pierwszy okres wieloaspektowych przekształceń w Polsce z mniejszymi lub większymi perturbacjami. Nowe realia życia gospodarczego i przepisy prawne wymusiły stopniowe ograniczenie zatrudnienia oraz prace modernizacyjne. W Zakładach Chemicznych „Organika”, za sprawą zaostrzonych przepisów ochrony środowiska, zrealizowano kosztowne inwestycje ograniczające ilość emitowanych zanieczyszczeń, gdyż w przeciwnym razie przedsiębiorstwu groziło zamknięcie. Sprawę ścieków płynnych rozwiązało wybudowanie w latach 1992-1998 oczyszczalni ścieków przez spółkę, w której „Organika” miała blisko połowę udziału. W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery wybudowano nowoczesną ciepłownię opalaną gazem oraz zainstalowano urządzenia utylizujące dwutlenek siarki powstający w trakcie procesów produkcyjnych. W 1996 r. wybudowano spalarnię odpadów stałych. Kosztowne prace proekologiczne (tylko ciepłownia gazowa i spalarnia kosztowały blisko 3,5 mln zł) prowadzone były mimo nie najlepszych wyników finansowych osiąganych przez zakład. „Organika”, jak wiele innych przedsiębiorstw, mocno odczuła skutki rekonstrukcji polskiego przemysłu. Już w 1994 r. zakład przyniósł straty, co zbiegło się w czasie z jego zakwalifikowaniem do Programu Powszechnej Prywatyzacji. Z dniem 1 grudnia 1994 r. „Organikę” przekształcono w spółkę akcyjną i przydzielono do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (NFI) „Piast” nr XII. W celu obniżenia kosztów produkcji ograniczono asortyment produkowanych wyrobów oraz stopniowo zmniejszono zatrudnienie, aby uniknąć grupowych zwolnień. W 1990 r. w zakładach chemicznych pracowało 595, w 1999 r. ok. 300, a na początku 2002 już tylko ok.200 osób. Do 1995 r. ograniczono produkcję farb i pigmentów, a pod koniec dekady całkowicie z nich zrezygnowano. Głównym produktem zakładu stały się środki pomocnicze do wyrobu gumy vulkafile, przyśpieszacze oraz trzy rodzaje środków ochrony dla upraw buraka cukrowego. Podejmowano się też wytwarzania herbicydów z surowców powierzonych przez kontrahentów krajowych i zagranicznych. W lutym 2000 r. „Organika” otrzymała certyfikat ISO 9002 na wyrób środków pomocniczych do gumy VULKAFILI R, antytultleniacza POLNOKOS R oraz usługi w zakresie produkcji środków ochrony roślin. Zakład przynosił już jednak od kilku lat straty i systematycznie rosło jego zadłużenie. W 1999 r. osiągnęło ono poziom 14 mln zł. W styczniu 2000 r. udało się podpisać układ z wierzycielami, na mocy którego firmie umorzono połowę długu, a resztę miała spłacić w ciągu 4 lat. Opracowano program naprawczy przewidujący m.in. zmniejszenie zatrudnienia do 210 osób. Jednak zakładu nie udało się uratować. Pogarszająca się kondycja finansowa sprawiła, że „Organika” przestała regulować swoje zobowiązania. Także wobec pracowników, którzy w styczniu 2002 r. po odcięciu dostaw gazu do zakładu, zostali wysłani na przymusowe urlopy. Kilka tygodni później, 5 lutego 2002 r. zarząd „Organiki” ogłosił upadłość firmy. Pracę straciła cała załoga, a zakład został wystawiony na sprzedaż...."

Tak po 144 latach fabryka chemiczna zaprzestała ostatecznie produkcji. 10 lat później w niemal 90% przestały istnieć budynki fabryczne i mimo, że pojawiło się na terenie kilka firm, zdecydowana większość terenu jest nieużytkowana.

 

 

 

 Powiększony fragment tablicy z ówczesnym logo Organiki, oraz napisem Żarów 1996, jako data inwestycji

tablica organika (2)

 

 

 

 

 Powiększony fragment tablicy z ówczesnym logo Organiki

tablica organika (3)

 

 

 


 Przygotował : Matthias