Wyszukaj na stronie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W przeddzień 112 rocznicy poświęcenia żarowskiego kościoła, która wypada 29 września, wspomnimy w oparciu o polskie czasopismo religijne wydawane w niemieckim, przedwojennym Wrocławiu p.t. „Posłaniec Niedzielny dla diecezji wrocławskiej, zarazem organ związku św. Rodziny” z grudnia 1935 roku, 25 rocznicę powstania kościoła katolickiego w Żarowie.

Do pisma dodawano od połowy lat 20. XX w. ilustrowaną wkładkę zatytułowaną „Świat katolicki. Kronika ilustrowana z życia kościelnego. Dodatek tygodniowy Posłańca Niedzielnego dla archidiecezji wrocławskiej”. To właśnie w takim dodatku o numerze 50. z 15 grudnia 1935 r. znaleźć można fotoreportaż, który pragniemy dziś przypomnieć. 

 

 

 

Materiały znalazł w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej i podesłał nam Zbigniew Malicki, za co serdecznie dziękujemy. Przy okazji pragniemy przypomnieć, że trzy inne egzemplare ilustrowanego dodatku udało nam się kupić i zdeponować na Regale Pamięci (zobacz TUTAJ).

 

 

 

O kościele katolickim w Saarau (przedwojennym Żarowie), wyczerpująco przeczytać możemy w najnowszej książce Zbigniewa Malickiego - "Spacer po dawnym Żarowie":

"W czwartek 29 września 1910 r., pod przewodnictwem proboszcza katedry wrocławskiej, księdza Arthura Koniga, miało miejsce uroczyste poświęcenie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowę rozpoczęto 16 miesięcy wcześniej w maju 1909 r. Początkowo kosciół miał stanąć obok ówczesnej szkoły katolickiej (obecnie budynek przy ulicy Armii Krajowej 15), jednak policja budowlana  nie wyraziła na to zgody..."

Powodem było osunięcie się ziemi w bliskim sąsiedztwie placu budowy, w związku z czym uznano, że teren nie jest wystarczająco bezpieczny dla tak dużej budowli. Ostatecznie budowę rozpoczęto z opóźnieniem w miejscu gdzie stoi do dziś.

Komplet informacji znajduje się w książce, ale kilka ciekawych faktów zdradza prezentowany poniżej fotoreportaż sporządzony w 1935 roku z okazji 25-lecia kościoła w Żarowie.

 

 

 25. rocznica powstania kościoła w Żarowie, rok 1935


 Poniżej 2 i 3 strona, 4-stronicowego dodatku "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, z 15 grudnia 1935 r. z reportażem o kościele w Żarowie. Wszystkie fotografie do fotoreportażu wykonał Richard Niesler z Königszelt (Jaworzyna Śląska).

Aby obejrzeć strony w powiększeniu, kliknij na obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu "Otwórz w nowym oknie"

01

 

 

Tekst główny:

"Kościół Serca Pana Jezusa 

w Saarau, 

powiat świdnicki


"podług rysunków architektów Overkott i Föhr, Wroclaw, w latach 1909 i 1910 w późnogotyckim stylu surowo wybudowany, poświęcony został 29 września 1910 r. przez ks. prałata proboszcza tumu prof. dra. König. Budownikiem był tymczasowy ks. kuratus Hermann Klimke. 25-letni jubileusz kościoła święcono uroczyście w dniach 29 września do 1 października 1935 r., tak kościelno jak i świecko. Parafja brała udział bardzo licznie przy komunji generalnej podczas Mszy spólnej, nabożeństwa solennego, i w wieczór na nieszporach Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją. Jako mówca podczas wszystkich kazań rozżywiał słuchaczów Ojciec Superior Bonawentura-Heinzendorf. Podczas .wieczoru świątecznego przemawiał Ojciec dr. Patrycjusz z Wrocławia na temat .Ksiądz i Omina", ksiądz proboszcz Sauer „historję i znaczenie kościoła parafialnego* przedstawił. Śpiew chóru kościelnego, gra laiczna, gadania chóru mówiącego i filmowe przedstawienia budowej kościoła upiększały wieczór doskonale."

W poyższym tekście, należy zwrócić uwagę na fakt istnienia filmu nakręconego podczas budowy kościoła w Żarowie. Czy kiedykolwiek dane nam będzie obejrzeć go???

 

 

Kościół katolicki w Żarowie

02

 

 

 

 Ołtarz  boczny (po lewej od ołtarza) Najświętszej Marii Panny

03

 

 

 

Tekst w "Świecie katolickim...":  

"Ołtarz Najświętszej Panny Marji.

W mistrzowskim wyrobie snycowania przedstawia prośba: Święta Marja, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinie
śmierci naszej. .Ubogi grzesznik" w konaniu - Dzieciątko Jezus wysłuchując prośby Matki Boskiej, wyciąga ramię ku konającemu, aby go po skończeniu cierpień cielesnych wprowadzić w raj niebieski. Pod głównym gronie .predeli" przedstawiają dwa rzeźby .Zwiastowanie* i .Nawiedzenie Marji*. Ołtarz jedynie mistrzowsko, wykonany wysnycował rzeźbiarz daleko znany Cyrylo del’Antonio w Cieplicy.

 

 


Ołtarz boczny (po prawej od ołtarza św. Józefa

04

 

 

 

Tekst w "Świecie katolickim...":  

"Na prawo:
Ołtarz św. Józefa przedstawia św. Józefa, chłopcze Jezu. Jana Chrzciciela i anioły w warsztacie. U spodu dwaj rzeźby. Także praca snycerska Cyrylo del'Antonio."

 

 


Widok na cały kościół przystrojony z okazji ćwierćwiecza istnienia

05

 

 

 

 Od lewej: ołtarz Najświętszej Marii Panny, ambona i ołtarz główny.

06

 

 

 

Tekst w "Świecie katolickim...":  

 Widok na Ołtarz Marji, Kazalnicę i Ołtarz główny.
U kazalnicy widać czterech ewangelistów rzeźby przedstawiają: lectio — meditatio — annotatio — praedicatio — według modelów ks proboszcza Hermana Klimke. — Trzej szklanne okna w prezbyterjum przedstawiają malowania: Śmierć Chrystusa — Chrystus jako przyjaciel dzieci — Syn marnotrawny. Artystycznie wykonana praca pochodzi od p. Mullera w Kwedlinburgu. 

 

 

 

Ołtarz główny

07

 

 

 

Tekst w "Świecie katolickim...":  

 "Ołtarz główny: Figura Serca Pana Jezusa i grono uwielbiających aniołów, snycowanie A. Wittig’a w Nowejrudzie."

 

 

 


Przygotował : Matthias