Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mija 25 lat od transformacji ustrojowej w Polsce. Pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne odbyły się w czerwcu 1989 roku, zaś pierwsze od 1950 roku wybory do samorządu terytorialnego w maju 1990 roku. Do tej pory, najważniejszym człowiekiem w mieście i gminie Żarów był naczelnik, od teraz, burmistrz. Pragniemy przedstawić Wam cząstkę najnowszej historii miasta i gminy, tworząc niniejszy "poczet" żarowskich burmistrzów ostatniego 25-lecia. Nie skupiamy się w bieżącym opracowaniu na dokonaniach, sympatiach, czy ich przekonaniach politycznych, po prostu - kto, gdzie i kiedy... Za nami też wybory samorządowe 2014 roku, znamy już wyniki, więc śmiało możemy zamknąć temat podając nazwisko najnowszego zwycięzcy...

Jeśli jednak znajdzie się ktoś, kto będzie uważał, że szczegółowy opis sylwetek burmistrzów, i/lub wydarzenia związane z ich wyborami, porażkami czy sukcesami są dla historii miasta istotne, niech zaproponuje odpowiednie, zgodne z prawdą historyczną teksty, na pewno je opublikujemy.

 

 

Wszystkie nazwiska Radnych Miejskich od 1990 roku znajdziesz TUTAJ

 

 

 

Wybory samorządowe - 27 maja 1990 rok


Pierwsze po przemianach ustrojowych wybory, wygrywa bardzo młody, bo 26-letni wtedy Zbigniew Chlebowski, który zostaje pierwszym burmistrzem miasta i gminy Żarów.

 

 

 

 Zbigniew Chlebowski

burmistrz zarow (2)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Leszek Michalak

burmistrz zarow (7)

 

 

Wybory samorządowe - 19 czerwca 1994 roku.


Wybory wygrywa i po raz drugi zostaje burmistrzem, Zbigniew Chlebowski.

 

 

 

Zbigniew Chlebowski

burmistrz zarow (2)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Leszek Michalak

burmistrz zarow (7)

 

Wybory samorządowe - 11 października 1998 roku.


Wybory wygrywa i po raz trzeci z rzędu zostaje burmistrzem, Zbigniew Chlebowski.

 

 

 

Zbigniew Chlebowski

burmistrz zarow (2)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Leszek Michalak

burmistrz zarow (7)

 

 

W 11-tym roku urzędowania jako burmistrz miasta i gminy Żarów, Zbigniew Chlebowski zakończył kadencję wcześniej, gdyż w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001 roku, został wybrany do sejmu jako poseł IV kadencji. W związku z tym, że kolejne wybory samorządowe miały odbyć się w następnym roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Żarowie, w dniu 15 listopada 2001 roku, na stanowisko burmistrza, Rada Miejska wybrała dotychczasową sekretarz, Lillę Gruntkowską (uchwała w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Żarów numer XXXVII/208/2001). Na tej mocy pełniła swoja funkcję do wyborów w październiku 2002 roku.

 

 

 

Wybory samorządowe - 27 października 2002 roku (I tura), oraz 10 listopada 2002 roku (II tura)


Wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Lilla Gruntkowska.

 

 

 

Lilla Gruntkowska

burmistrz zarow (3)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Leszek Michalak

burmistrz zarow (6)

 

 

 

 Wybory samorządowe - 12 listopada 2006 roku (I tura). 26 listopada 2006 roku (II tura).


Wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Marek Zywer. Zywer Marek Jan, lat 44, wykształcenie wyższe, bezpartyjny, liczba głosów 2648 (55,94%), jedynym przeciwnikiem była Gruntkowska Lilla, lat 41, wykształcenie wyższe, bezpartyjna,liczba głosów 2086 (44,06%)

 

 

 

Marek Zywer

burmistrz zarow (4)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Dorota Regina Puć (brak fotografii)

 brak

 

 

 

 Po nieco ponad roku urzędowania, w grudniu 2007 roku, burmistrz Marek Zywer podał się do dymisji. W związku z tym faktem premier Donald Tusk wyznaczy zarządcę komisarycznego.

 

 

 

Zarządca Komisaryczny wyznaczony przez premiera Donalda Tuska.


Do czasu przedterminowych wyborów, komisarzem zostaje Stanisław Wachowiak, wieloletni naczelnik miasta i gminy przed 1989 rokiem.

 

 

 

Stanisław Wachowiak

burmistrz zarow (1)

 

 

 

Zgodnie z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. Ponadto w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów, czyli tzw. komisarz. Samo wygaśnięcie mandatu wójta następuje m.in. w przypadkach pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, orzeczenia trwałej niezdolności do pracy czy też odwołania w drodze referendum. Ponadto prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, może odwołać wójta, w przypadku gdy dopuszcza się on powtarzającego się naruszenia konstytucji lub ustaw. Osoba wyznaczona przez premiera przejmuje kompetencje organu, jakim jest wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sytuacja ta jest jednak nietypowa i rodzi konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wybory zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia. W rozporządzeniu zamieszczony jest kalendarz wyborczy, ustalany po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Kalendarz ten określa terminy wykonania czynności wyborczych. Terminy te w przypadku wyborów przedterminowych mogą być krótsze od przewidzianych w samorządowych ordynacjach wyborczych. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów wojewoda podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia na terenie gminy, na której mają odbyć się wybory.

 

 

Wybory przedterminowe burmistrza Żarowa zarządzone zostały na dzień 2 marca 2008 r.

 

 

 

Wybory przedterminowe - 2 marca 2008 r.


Przedterminowe wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Lilla Gruntkowska. Oponentem był jeden kandydat, dotychczasowy Zarządca Komisaryczny Stanisław Wachowiak.

 

 

 

Burmistrz : Lilla Gruntkowska

burmistrz zarow (3)

Zastępca Burmistrza : Leszek Buchowski (odwołany 2 marca 2010 roku)

wladze gminy (4)

 

 

 

Zastępca Burmistrza : Grzegorz Osiecki (od marca 2010)

wladze gminy (5)

 

 

 Wybory samorządowe - 21 listopada 2010 roku (I tura), oraz 5 i 19 grudnia 2010 roku (II tura).


Wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Leszek Michalak. Michalak Leszek Kazimierz, lat 46, wykształcenie wyższe, bezpartyjny, głosów : 2857 (66.00%). Jedynym przeciwnikiem był Dariusz Bronisław Szpot, lat 43, wykształcenie wyższe, bezpartyjny, głosów : 1472 (34.00%)

 

 

 

Leszek Michalak

burmistrz zarow (6)

 

Zastępca Burmistrza : Grzegorz Osiecki

wladze gminy (1)

 

 

Wybory samorządowe - 16 listopada 2014 roku (I tura),  30 listopada 2014 roku (II tura)


Wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Leszek Michalak. Kadencja trwa 4 lata od 2014 r. do 2018 r. Michalak Leszek Kazimierz, głosów 3625 (75.24 %). Przeciwniczkami były : Potoczna Katarzyna Anna, głosów 728 (15.11 %), oraz  Lewandowska Halina głosów 465 ( 9.65 %)

 

 

 

Leszek Michalak

burmistrz zarow (6)

 

Zastępca Burmistrza : Grzegorz Osiecki

wladze gminy (1)

 

 

Wybory samorządowe - 21 października 2018 roku (I tura),  4 listopada 2018 roku (II tura)


Wybory wygrywa i zostaje burmistrzem Leszek Michalak. Kadencja trwa 5 lat od 2018 r. do 2023 r. Michalak Leszek Kazimierz, lat 54, wykształcenie wyższe, liczba głosów 4 003 (81.03%), Jedynym przeciwnikiem był Czapla Michał Szymon, lat 31, wykształcenie wyższe, liczba głosów 937 (18.97%)

 

 

 

Leszek Michalak

burmistrz zarow (6)

 

Zastępca Burmistrza : Grzegorz Osiecki

wladze gminy (1)

 

 

 


Przygotował : Matthias