Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, wyłoniono w październiku 2019 roku wykonawcę robót remontowych i zabezpieczających na budynkach oraz obiektach stanowiących zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, które znajdują się w Zastrużu (gm. Żarów, pow. świdnicki). Zakres prac obejmuje remont murów w formie trwałej ruiny budynku pałacu oraz remont zabezpieczający dwóch budynków mieszkalnych oraz dwóch obór na działce (patrz mapa Google. Wszystkie budynki objęte są ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Projekt wykonała Firma Mazanik Waldemar Usługi Budowlane Projektowanie Nadzór, natomiast prace wykona Józef Nejman Zakład Usług Budowlanych.

Niestety z informacji zawartych w dokumentach wynika, że ruina po zabezpieczeiu pozostanie niedostępna. Dla zainteresowanych dostępem do pełnej dokumentacji podajemy znak : WRO.WOP.260.72.2019

Front ruiny pałacu w Zastrużu w dniu 10 maja 2020 roku. Obiekt jest częściowo ogrodzony i oznaczony jako teren budowy.

zastruze (1)

 

Mapa Google, Zastruże teren dawnego folwarku i pałacu. Prace zaplanowano dla oznaczonej na czerwono ruiny pałacu, oraz oznaczonych na żółto budynków mieszkalnych 7A, 7B, obory 1 i 2 

 zastruze map

Portal wejściowy do pałacu - na siatce odgradzającej od wejścia tabliczka "teren budowy wstęp zabroniony"

zastruze (1)

 

 

Tablica informacyjna budowy : remont murów pałacu w formie trwałej ruiny

zastruze (1)

Zakres prac przy budynku pałacu w stanie ruiny w/g dokumentu SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):


Obiekt wolnostojący częściowo podpiwniczony w formie ruiny, Zachowane mury obwodowe, fragmenty murów wewnętrznych i sklepienia nad piwnicami, ławy fundamentowe murowane z kamienia na zaprawie wapiennej. Masywne mury wzniesione na zaprawie wapiennej w układzie warstwowym. Wątek mieszany ceglano – kamienny. Sklepienia nad piwnicą masywne, krzyżowe z cegły. Tynki elewacji z zaprawy wapiennej. Bezpośrednie otoczenie ruin pałacu porośnięte gęstymi samosiewami drzew i zarośli.

Zakres przewidzianych prac remontowych murów pałacu w formie trwałej ruiny :
- wycięcie samosiewów drzew i zarośli wokół obiektu oraz wewnątrz ruin,
- usunięcie porostów, mchów traw i samosiejek drzew porastających mury obiektu,
- porządkowanie wnętrza ruin, usunięcie zalegającego wewnątrz gruzu,
- rozbiórka niestabilnych fragmentów murów,
- odsłonięcie zarysu murów wewnętrznych, nadmurowanie w celu widocznienia układu dawnego założenia,
- uzupełnienie i naprawa zniszczonych fragmentów murów z zachowaniem nieregularnych wysokości,
- wzmocnienie spękanych murów ściągami stalowymi,
- wzmocnienie szczelin i spękań (klamrowanie, iniekcja),
- przemurowanie i zabezpieczenie korony murów z zachowaniem reliktu gzymsu wieńczącego,
- zabezpieczenie dostępu do wnętrza ruin poprzez zamurowanie otworów okiennych poziomu przyziemienia
- uzupełnienie wypłukanych spoin w murach,
- odwodnienie wnętrza ruin

 

 

 

 Fragment elewacji frontowej

zastruze (1)

 

 

 

Dawny dziedziniec, tuż za głównym wejściem do pałacu. Otwory dolnych kondygnacji są zamurowane

zastruze (1)

 

 

 

Rusztowania przy murach od strony północno-zachodniej

zastruze (1)

 

 

Idąc przy murze kościoła (dawnej kaplicy pałacowej), można zobaczyć niemal całą ruinę 

zastruze (1)

 

 

 "Taras" za kościołem, widok na ruinę pałacu tu też zamurowane wejście

zastruze (1)

 

 

 Kolejne rusztowanie w części południowo-zachodniej

zastruze (1)

 

 

 Widok na wnętrze ruiny

zastruze (1)

 

 

 Część murów odbudowuję się, inne uzupełnia i wzmacnia

zastruze (1)

 

 

 

 

zastruze (1)

 

 

 

 

zastruze (1)

 

 

 

 Ruina pałacu, zamurowany otwór, oraz uzupełniony fragment muru

zastruze (1)

 

 

 

 

zastruze (1)

 

 

Zakres prac przy pozostałych budynkach w/g dokumentu SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):


II. Budynek mieszkalny nr 7A
Budynek wolnostojący w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, obecnie wyłączony z użytkowania. Bryła budynku zachowana do czasów obecnych w niezmienionej, pierwotnej formie. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, dach dwuspadowy, pokryty dachówką karpiówką, ułożoną w koronkę.
Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.
- naprawę i otynkowanie kominów, wymianę ław kominiarskich,
- przełożenie pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- uzupełnienie i naprawę czapek murków ogniowych,
- wyminę instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia,
- naprawę i konserwację lukarn, uzupełnienie szklenia,
- lokalna naprawa murów zewnętrznych – (miejsca uszkodzone), demontaż zbędnych elementów stalowych,
- naprawę podokienników w formie rolki z cegły poprzez uzupełnienie ubytków cegły i spoin,
- uzupełnienie ubytków tynków elewacji,
- usunięcie samosiejek drzew i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie murów budynku,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej,
- lokalna naprawa podłóg drewnianych,
- uzupełnienie podsufitki oraz ubytków tynków wewnętrznych,
- wymiana, naprawa stopni, naprawa balustrady na klatce schodowej,
-naprawa okien drewnianych z uzupełnieniem szklenia,

III. Budynek mieszkalny nr 7B
Budynek wolnostojący w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, obecnie wyłączony z użytkowania. Bryła budynku zachowana do czasów obecnych w niezmienionej, pierwotnej formie. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, dach dwuspadowy, pokryty dachówką karpiówką, ułożoną w koronkę.
Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.
- naprawę i otynkowanie kominów, wymianę ław kominiarskich,
- przełożenie pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- uzupełnienie i naprawę czapek murków ogniowych,
- wyminę instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia,
- naprawę i konserwację lukarn, uzupełnienie szklenia,
- lokalna naprawa murów zewnętrznych – (miejsca uszkodzone), demontaż zbędnych elementów stalowych,
- naprawę podokienników w formie rolki z cegły poprzez uzupełnienie ubytków cegły i spoin,
- uzupełnienie ubytków tynków elewacji,
- usunięcie samosiejek drzew i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie murów budynku,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej,
- lokalna naprawa podłóg drewnianych,
- uzupełnienie podsufitki oraz ubytków tynków wewnętrznych,
- wymiana, naprawa stopni, naprawa balustrady na klatce schodowej,
-naprawa okien drewnianych z uzupełnieniem szklenia,

IV. Budynek obory nr 1
Budynek wolnostojący w zabudowie szeregowej, niepodpiwniczony, dawniej pełniący funkcję obory i spichlerza. Bryła budynku zachowana do czasów obecnych w niezmienionej, pierwotnej formie. Budynek dwukondygnacyjny z trzypoziomowym poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, dach dwuspadowy, pokryty dachówką karpiówką, ułożoną w koronkę. W połaci dachowej wbudowane w dwóch rzędach lukarny zamykane okiennicami z desek.
Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.
- wymianę elementów więźby dachowej, zniszczonych przez korozję biologiczną,,
- przełożenie pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- uzupełnienie i naprawę czapek murków ogniowych,
- wyminę instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia,
- naprawę i konserwację lukarn,
- lokalna naprawa murów zewnętrznych – (miejsca uszkodzone), demontaż zbędnych elementów stalowych,
- naprawę podokienników w formie rolki z cegły poprzez uzupełnienie ubytków cegły i spoin,
- uzupełnienie ubytków tynków elewacji,
- uzupełnienie szklenia w stalowych oknach przyziemia,
- zabezpieczenie otworów okiennych kondygnacji piętra,
- naprawa i konserwacja drewnianych drzwi zewnętrznych,
- usunięcie samosiejek drzew i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie murów budynku,
- zabezpieczenie otworów w ścianie wewnętrznej oraz w stropach na I-III poziomie strychu,
- zabezpieczenie kanałów w posadzce przyziemia,
- uzupełnienie ubytków tynków wewnętrznych na ścianach,
- wymiana stopni klatki schodowej,

V. Budynek obory nr 2
Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dawniej pełniący funkcję obory i spichlerza obecnie wyłączony z użytkowania. Bryła budynku zachowana do czasów obecnych w niezmienionej, pierwotnej formie. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, nakryty uskokowym dachem łamanym, dwuspadowym. Jena połać pokryta dachówką karpiówką, ułożoną w koronkę druga falistymi płytami eternitowymi.
Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.
- wymianę elementów więźby dachowej, zniszczonych przez korozję biologiczną,,
- przełożenie pokrycia dachowego,
- naprawę i konserwację wolich oczek,
- naprawę i konserwację deskowania uskoku połaci dachowej,
- wyminę instalacji piorunochronnej na zasadzie odtworzenia,
- lokalna naprawa murów zewnętrznych – (miejsca uszkodzone), demontaż zbędnych elementów stalowych,
- uzupełnienie ubytków tynków elewacji,
- uzupełnienie szklenia w stalowych oknach przyziemia,
- uzupełnienie, naprawa i konserwacja drewnianych drzwi zewnętrznych,
- usunięcie samosiejek drzew i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie murów budynku,
- demontaż pozostałości podłogi oraz belek stropowych zniszczonych przez korozje biologiczną,
- demontaż konstrukcji ciesielskiej pomostów drewnianych oraz zbiornika stalowego,
- wzmocnienie posadowienie słupów więźby dachowej,
- wymiana stopni klatki schodowej,


Przygotował : Matthias