Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Luksemburg to gmina ze statusem miasta oraz stolica Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jest centrum administracyjnym i finansowym państwa, jest położone na południu kraju, nad miejscem połączenia rzek Alzette i Pétrusse. W Luksemburgu ma swoją siedzibę kilka instytucji Unii Europejskiej, w tym jej Trybunał Sprawiedliwości. Wielkie Księstwo Luksemburga, w skrócie również Luksemburg, to malutkie państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO.


Flaga Luksemburga powiewająca nad stolicą


W miejscu dzisiejszego miasta istniały już prawdopodobnie zabudowania w czasach cesarstwa rzymskiego, lecz obecnie za moment powstania Luksemburga przyjmuje się rok 963 gdy wywodzący się z lokalnego rodu Zygfryd kupił od opactwa benedyktyńskiego w Trewirze castellum quod dicitur Lucilinburhuc – niewielki zamek zbudowany na skale przy dawnej drodze rzymskiej z Reims do Trewiru. Zygfryd zbudował nowy zamek na skale zwanej Bock, w pobliżu której rozrosła się osada miejska. Sam Zygfryd jest dziś uznawany za pierwszego hrabiego Luksemburga, choć sam nie posługiwał się tym tytułem. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1244. Z racji strategicznego położenia było bardzo silnie ufortyfikowane i bardzo często przechodziło z rąk do rąk. W 1443 roku książę burgundzki Filip Dobry odkupił od Elżbiety z Goerlitz Luksemburg i wkroczył do miasta rozpoczynając okres rządów Księstwa Burgundii trwający do śmierci Marii Burgundzkiej w 1482 roku. Po niej miasto odziedziczył jej syn Filip Piękny, który założył dynastię hiszpańskich Habsburgów. W 1542 i ponownie w 1543 Franciszek I Walezjusz zdobył miasto i zburzył stary zamek hrabiów luksemburskich, jednak jego rządy nie trwały długo. Po ponownym opanowaniu Luksemburga przez hiszpańskich Habsburgów, w 1684 miasto zostało zdobyte przez Francuzów, którzy następnie otoczyli je systemem nowoczesnych fortyfikacji wg projektu Sebastiana Vauban. Po zakończeniu Wojny o Palatynat w roku 1697 miasto powróciło w ręce Hiszpanii, a po Wojnie o sukcesję hiszpańską przeszło w ręce Austrii. Podczas Rewolucji Francuskiej miasto zostało dwukrotnie zajęte przez Francję - na krótko w 1793 roku i ponownie po 7 miesiącach oblężenia, po którym francuski inżynier Lazare Carnot stwierdził, że Luksemburg to najlepsza twierdza na świecie poza Gibraltarem, w związku z czym zaczęto określać miasto jako "Gibraltar Północy". Po 1815 roku miasto znajdowało się pod pruską kontrolą wojskową. Po Kryzysie Luksemburskim w 1867 roku na podstawie Traktatu londyńskiego miasto opuścił garnizon pruski i rozpoczęto trwającą szesnaście lat rozbiórkę potężnych fortyfikacji twierdzy.

Po wybuchu I wojny światowej, mimo ogłoszonej przez Luksemburg neutralności, 2 sierpnia 1914 roku miasto zajęli Niemcy, którzy następnie od 30 sierpnia przenieśli tu na cztery lata swój sztab. W czasie II Wojny światowej od 1940 roku pod okupacją niemiecką. 10 września 1944 roku wyzwolone przez wojska amerykańskie. W grudniu roku 1944 i styczniu 1945 ostrzelane przez Niemców 183 pociskami z działa V3 z okolic Lampaden koło Trewiru. W 1952 roku w mieście do 1967 roku umieszczono siedzibę Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

 

Luksemburg jest bardzo zieloną stolicą

 

Panorama miasta


Most Adolfa Adolphe-Bréck z 1903 roku

 

Panorama miasta

 

Panorama miasta


Most Adolphe-Bréck z 1903 roku

 

Panorama miasta


Jeden ze sposobów na zwiedzanie historycznego centrum miasta


Nic się nie działo, ale policja podkreślała subtelnie swoją obecność


Po prawej widać fragment Katedry Notre Dame w Luksemburgu


Jeden z głównych placów miasta - Kiosqe


Jeden z głównych placów miasta - Kiosqe


Jeden z głównych placów miasta - Kiosqe


Jeden z głównych placów miasta - Kiosqe


Jeden z głównych placów miasta - KiosqeKościół św. Alfonsa w LuksemburguPlac Teatralny


Plac Teatralny


Łączący dawną Twierdzę Luksemburg z nowoczesną dzielnicą most Pont Grand-Duchesse Charlotte, zwany też Czerwonym Mostem.


W tle widać wieżowce nowoczesnych osiedli


Luksemburg widziany z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Luksemburg widziany z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Malownicze uliczki Luksemburga


Luksemburg widziany z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Malownicze uliczki Luksemburga


Wjazd na Most Zamkowy


Luksemburg widziany z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Spojrzenie na miasto z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Mury dawnej Twierdzy Luksemburg


Mury dawnej Twierdzy Luksemburg z prawejSpojrzenie na miasto z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Spojrzenie na miasto z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Opactwo NeumünsterOpactwo Neumünster


Spojrzenie na miasto z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Most Zamkowy z 1735


Skała Bock


Spojrzenie na miasto z murów dawnej Twierdzy Luksemburg


Opactwo Neumünster


Stare miasto na murach dawnej Twierdzy Luksemburg


Brama Trewirska z murami i wieżami obronnymi z okresu średniowiecza


Panorama miasta, widoczne ogromne mury Twierdzy Luksemburg


Panorama miasta, widoczne ogromne mury Twierdzy Luksemburg


Opactwo Neumünster
Most Zamkowy z 1735


Opactwo Neumünster poniżej skały Bock


Skała Bock,


Skała Bock,


Most Zamkowy z 1735


Skała Bock,


Tablica informująca o wpisaniu starej części miasta Luksemburga na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO


Skała Bock, na lewo Most Zamkowy z 1735


Opactwo Neumünster


Mury dawnej Twierdzy Luksemburg


z prawej Opactwo Neumünster


Opactwo Neumünster


z prawej Opactwo Neumünster


Mury dawnej Twierdzy Lukemburg


Luksemburg


Luksemburg


Jedna z dawnych bram Twierdzy Luksemburg


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta
Pomnik " Monument national de la solidarité "


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta


Panorama miasta
Panorama miasta


Most Adolphe-Bréck z 1903 roku widziany z parku poniżej mostu


Mury Twierdzy


Panorama miasta


Most Adolfa


Ulice miasta


Ulice miasta


Ulice miasta


Panorama miasta z Mostu Adolfa w tle Katedra Notre Dame


Widoki z Mostu Adolfa


Ulice miasta


Mnóstwo zieleni wokół stolicy


Mnóstwo zieleni wokół stolicy


Ulice miasta


Most Adolphe-Bréck z 1903 roku


Most Adolfa - Adolphe-Bréck z 1903 roku

Czas ruszyć w drogę. Droga do domu zajmie co najmniej 10 godzin...


Warto jadąc do Francji, Belgii, bądź innych państw w rejonie, zadać sobie trud zjechania na kilka godzin do Luksemburga.Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias

źródło informacji : pl.wikipedia.org