Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek (1952-2020)

Jan Chlopek

Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, kompozyty węgiel-węgiel, kompozyty polimerowe, biomateriały

 

 

 

Nota biograficzna za www.historia.agh.edu.pl
 

Urodził się 3 maja 1952 roku w Bochni. Zmarł 14 listopada 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Technikum Chemiczne w Żarowie. W 1976 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Był absolwentem pierwszego rocznika kierunku Inżynieria Materiałowa. W 1976 roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Jego obszar badań dotyczył głównie tematyki włókien węglowych i kompozytów o różnych osnowach wzmacnianych tymi włóknami. Uwieńczeniem tych badań była obroniona w 1983 roku praca doktorska "Otrzymywanie i właściwości mechaniczne włókien węglowych pokrywanych węglikiem krzemu". Na początku lat 80-tych rozpoczął prace przy współpracy krajowych ośrodków medycznych nad otrzymywaniem biomateriałów węglowych. W 1998 roku na podstawie rozprawy "Kompozyty węgiel-wegiel" otrzymał habilitację. Od 2001 roku profesor AGH. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2002-2005 prodziekan ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej i w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Jako dziekan brał udział w opracowaniu programu nauczania i uruchomieniu międzyuczelnianych studiów na kierunku "Chemia Budowlana". W latach 2012-20 Katedry Biomateriałów i Kompozytów. Autor ponad 350 publikacji, z których ponad 140 ukazało się w czasopismach o obiegu międzynarodowym, 7 monografii i rozdziałów w książkach. Autor i współautor 25 patentów i zgłoszeń patentowych. Promotor 9 doktoratów i ponad 200 dyplomantów. W latach 2002-2005 był Koordynatorem Krajowym Grantu Zamawianego PBZ-KBN-082/T07/2002 "Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej', który wniósł istotny wkład w rozwój badań i nauczania w zakresie biomateriałów w Polsce.

Przez wiele lat przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji "Biomateriały w medycynie i weterynarii". Miał duże osiągnięcia w kreowaniu nowych kierunków kształcenia w Polsce. Kierował ogólnopolskim zespołem złożonym z przedstawicieli nauk technicznych i medycznych, który opracował standardy nauczania dla kierunku "Inżynieria Biomedyczna". Jako Pełnomocnik Rektora AGH koordynował prace nad opracowaniem programu nauczania dla tego kierunku na AGH i był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej.

Redaktor działu czasopisma "Kompozyty", członek Komitetów Naukowych czasopism "Archiwum Nauki o Materiałach" i "Inżynieria Biomateriałów". Od 2007 roku był redaktorem naczelnym czasopisma "Enerineering of Biomaterials".

Współorganizator Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Członek Polskiego Towarzystwa Grafitowego, Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN, Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Carbon Group of Academy of Science w Czechach.

 

 

 

Więcej o osiągnięciach i publikacjach TUTAJ

 

 

 


Przygotował : Matthias

Podziękowania za wskazanie sylwetki Jana Chłopka przez koleżankę ze szkolnej ławy Grażyny Przybylskiej