Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Piątek 23 września 2016 roku był szczególnym dniem dla żarowskiej kultury, bowiem jubileusz 40-lecia istnienia obchodziło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (wcześniej w latach 1976 - 2009 Żarowski Ośrodek Kultury). Na uroczystości, która odbyła się w auli żarowskiego gimnazjum spotkali się przedstawiciele samorządu, byli i obecni pracownicy, dyrektorzy, a także zaproszeni goście.



W oczekiwaniu na gości



Jako pierwszy głos zabrał obecny dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Artur Adamek, który przywitał zgromadzonych i zaprosił o przedstawienie zarysu historii GCKiS-u swojego zastępcę Tomasza Pietrzyka.


Tomasz Pietrzyk, pokazał zgromadzonym dokument z 1 września 1976 roku powołujący do życia zakład budżetowy pod nazwą „Żarowski Ośrodek Kultury”. Od tego momentu wiele osób zaangażowało się w działalność kulturalną, o czym usłyszeliśmy w krótkiej prelekcji 



Kolejną osobą, która zabrała głos był Burmistrz Leszek Michalak, który podziękował pracownikom za minione 40 lat pełne owocnych przedsięwzięć i kulturalnych działań


Chwila z muzyką


Po minirecitalu, obecne kierownictwo zaprosiło wszystkich byłych dyrektorów do odebrania nagrody "Mamut Kultury" za pracę na rzecz kultury. Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy


"Mamut Kultury" nawiązuje do mamuta z Krukowa a wykonała je Elżbieta Kulas z GCKiS


Obecni obdarowani odbierają swoje mamuty




"Mamut Kultury"


Specjalne podziękowania, burmistrz, oraz kierownictwo GCKiS-u złożyli wszystkim swoim pracownikom


Pracownicy GCKiS


List z podziękowaniami otrzymał również dyrektor Artur Adamek



Wszyscy związani z żarowską kulturą zaproszeni zostali do wspólnego zdjęcia



Prezentacja książki Bogdana Muchy - "Ziemia Żarowska, od prehistorii do współczesności"



Bogdan Mucha w kilku słowach o swojej książce


W następnej kolejności burmistrz Leszek Michalak i przedstawiciele żarowskich instytucji złożyli życzenia i prezenty na ręce dyrektora Artura Adamka




Na zakończenie, można było poprosić autora o dedykację i autograf


Wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali na jubileuszowy tort i poczęstunek


Jubileuszowy tort



Na zakończenie obchodów, mogliśmy być świadkami wspaniałego koncertu Edyty Geppert, która wystąpiła dla znacznie szerszej publiczności w hali widowiskowo-sportowej


$0 lat Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie



Nie ukrywam, że tak zacna instytucja zasługuje na przynajmniej broszurę z zapisem rysu historycznego. Być może doczekamy się na jakąś publikację z okazji jubileuszu 45 lecia...



Fotografował i przygotował : Matthias