Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Bystrzyca Kłodzka : niem. Habelschwerdt

gmina : Bystrzyca Kłodzka

powiat : Kłodzki

województwo : dolnośląskie

(50.296683, 16.652120)


Trafić do tego miasta to istna uczta dla oczu... Szczególnie gdy wjedzie się tam od ulicy Kolejowej. Jadąc od tej strony warto na chwilę zatrzymać sie przed mostem na Nysie Kłodzkiej i spojrzeć na niepowtarzalną panoramę miasta, przywodzącą na myśl górskie średniowieczne włoskie miasteczka. Bystrzyca Kłodzka w pełni zachowała swój układ urbanistyczny wywodzący się właśnie z czasów średniowiecznych, przez co należy do jednych z najciekawszych zespołów miejskich na Śląsku. Wynika to z faktu, że miasto lokowano na specyficznym terenie, przez co od samego początku uzyskało ostateczne, optymalne rozplanowanie. Ze względu na usytuowanie miasta na wysokim brzegu jego zabudowa ukształtowała się tarasowo, tworząc niepowtarzalną panoramę, a wiele uliczek i zaułków łączących okolice rynku z dolinami obu rzek zbudowano w postaci stromych przejść, niekiedy wiodących po wielu kamiennych stopniach.


Bystrzyca Kłodzka - panorama starego miasta


Herb Bystrzycy Kłodzkiej

herb


Grafika : By Bastianow (Bastian) - Ta grafika wektorowa została stworzona za pomocą programu Inkscape przez Bastianowa (Bastiana) na podstawie wersji rastrowej., Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4202896


Bystrzyca Kłodzka nad Nysą Kłodzką


Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków nieruchomych Bystrzycy Kłodzkiej wpisane są następujące obiekty : ośrodek historyczny miasta, kościół par. pw. św. Michała Archanioła, z końca XIII w., przebudowany w XV w. i w 1916 r., kościół szpitalny pw. św. Jana Nepomucena, z 1833 r., kościół ewangelicki, ob. muzeum, z lat 1824-5, kaplica św. Floriana, w parku miejskim, z XVIII w., kaplica przydrożna, przy drodze do Waliszowa, z XVIII w., mury obronne, z XIV-XV w., brama Wodna, ul. Podmiejska, z XIV w., baszta Kłodzka, z 1319 r., przebudowana w 1568 r., 1843 r., baszta Rycerska, z 1580 r., przebudowana w 1609 r., 1843 r.. ratusz, z lat 1853-54, wieża, z XV w., dom, ul. Kościelna 5, z XVI w., przebudowany w XX w., dom, ul. Kościelna 11, z XVI w., przebudowany w XIX-XX w., dawna szkoła ewangelicka, ob. Muzeum Filumenistyczne, Mały Rynek 1-1A, z 1823 r., dom, ul. Międzyleska 29, z XVIII w., przebudowany w XX w., dom, ul. Okrzei 1-3, z XVIII/XIX w., dom, Rynek 3, z XVII w., przebudowany w XVIII w., XIX w., dom, Rynek 4, z XVII w., domy, Rynek 6, 7, 8, z XVII w., przebudowane w XIX w., dom, Rynek 9 (dec. pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 10, z XVII w., przebudowany w XX w.. dom, Rynek 11, z XVII w., przebudowany w XX w.. dom, Rynek 12 (dec. pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 13 (dec. pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 14 (dec. pl. Wolności 13), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 15, z XVII-XX w., dom, Rynek 17, z XVII-XIX w., dom, Rynek 18, z XVII-XIX w., dom, Rynek 19 (dec. pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 20 (dec: pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 21, z XVII w., przebudowany w XX w., dom, Rynek 22, z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 23 (dec.: pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 24 (dec.: pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 25 (dec.: pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, Rynek 27 (dec.: pl. Wolności), z XVII w., przebudowany w XIX w., dom, ul. Siemiradzkiego 2, z XVII w., przebudowany w XIX w., wójtostwo, ul. Siemiradzkiego 3 (dec. Wodna 1), z XVI w., przebudowane w XVIII w.. dom, ul. Sienna 4, z XVIII w., przebudowany w XX w., budynek Seminarium Nauczycielskiego, obecnie zespół szkół, ul. Sempołowskiej 13, z lat 1877-80.

O oryginalności układu przesądza kilka czynników : kościół parafialny zlokalizowano w najwyżej położonym punkcie miasta, a nie, jak kazała tradycja w pobliżu rynku, w najniższej części osady, ale za to na cyplu ostrogi zbudowano obronne wójtostwo, rynek uzyskał kształt zbliżony do trapezu, wytyczono go w rozmiarze 62 X 108 m, poza miastem znajdował się szpital z kaplicą i przytułkiem oraz szpital zakaźny, młyny, folwarki, a także kaplica św. Floriana.


Most na Nysie Kłodzkiej i tuż za nim kościół Św. Jana Nepomucena, w tle kościół Michała Archanioła


Plan Bystrzycy Kłodzkiej i oznaczenie Miejskiej trasy Turystycznej


Baszta Rycerska


Przy Baszcie Rycerskiej (ul. Międzyleśna) znajduje się parking, na którym warto zostawić auto i zacząć od punktu pierwszego zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej, Miejską Trasą Turystyczną. Warto też przespacerować się ulicą Międzyleśną, którą do parkingu dojechaliśmy, by podziwiać wspaniałe mury miejskie.


Tyły Muzeum Filumenistycznego przy Baszcie Rycerskiej


Ulica Międzyleśna - widok w kierunku Baszty Kłodzkiej


Fragment murów miejskich


Od tego miejsca zaczyna się spacer Miejską Trasą Turystyczną (widok od ul. Międzyleśnej)


Widok z Ulicy Rycerskiej


Baszta Rycerska


Mały Rynek z pręgierzem


Baszta Rycerska widok z ulicy Rycerskiej


Ulica Rycerska prowadząca wprost do Rynku - Placu Wolności


Ulica Rycerska i Baszta Rycerska w tle


Ratusz


Portal jednej z kamienic w Rynku


Fontanna


Portal jednej z kamienic w Rynku


Południowo-wschodnia część Rynku


Kolumna Trójcy Świętej


Ulica Sienna


Ulica Okrzei z Basztą Kłodzką


Baszta Kłodzka


Ulica Okrzei


Rynek z ratuszem


Jedna z kamienic w Rynku


Ratusz


Kolumna Trójcy Świętej


Kamienice w Rynku


Ulica Kościelna i kościół Michała Archanioła


Ratusz


Kolumna Trójcy ŚwiętejKolumna Trójcy Świętej


Rynek - część północno-wschodnia


Wlot ulicy Kościelnej do Rynku


Wlot ulicy Siennej i Okrzei do Rynku


Część północno-wschodnia Rynku - wlot ul. Podmiejskiej


Mały spacer od stacji Bystrzyca Kłodzka ulicą Międzyleśną wzdłuż murów miejskich


Fragment murów miejskich, Baszta Rycerska i Muzeum Filumenistyczne widziane z ulicy Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Most kolejowy nad Nysą Kłodzką


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej - strome kamienne schody między budynkami


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Most kolejowy nad Nysą Kłodzką


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej - kolejne strome kamienne schody miedzy budynkami


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Mury miejskie wzdłuż ul. Międzyleśnej


Skrzyżowanie ul. Międzyleśnej z Placem Szpitalnym, w tle kościół Michała Archanioła

 

Ulica Międzyleśna widziana z Placu Szpitalnego


Plac Szpitalny widok na most na Bystrzycy


Rzeka Bystrzyca


Panorama Bystrzycy Kłodzkiej z Mostu na Bystrzycy przy Placu Szpitalnym

 

Panorama Bystrzycy Kłodzkiej - widok z mostu na Bystrzycy przy Placu Szpitalnym


Pomnik Jana Nepomucena przy moście nad Bystrzycą przy Placu Szpitalnym - w tle wieża kościoła Michała Archanioła


Święty Jan Nepomucen


Panorama Bystrzycy Kłodzkiej z mostu nad Bystrzycą przy Placu Szpitalnym


Widok na ulicę Podmiejską


Widok na ulicę podmiejską - w tle widoczna jest wieża Bramy Wodnej


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie i w tle kościół Michała Archanioła


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie i w tle kościół Michała Archanioła


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie i w tle kościół Michała Archanioła


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie i w tle kościół Michała Archanioła


Ulica Przyjaciół - widok na mury miejskie


Panorama Bystrzycy Kłodzkiej widziana z ulicy Przyjaciół


Wąskie, strome schody między budynkami


Ufff, schody pokonane...


Kościół Michała Archanioła


Kościół Michała Archanioła


Ulica Jana Pawła II


Ulica Jana Pawła II


Zbieg ulic Kościelnej i Jana Pawła II


Ulica Wojska Polskiego


Kościół Michała Archanioła


Ulica Wojska PolskiegoFragmenty murów miejskich wzdłuż ul. Wojska Polskiego


Zespół zabudowań parafialnych i kościół Michała Archanioła widziany z ul. Wojska Polskiego


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kryształowa Aleja Gwiazd w Bystrzycy Kłodzkiej


Kolejne fragmenty murów miejskich


Kapliczka słupowa przy murze miejskim (skwer przy ul. Wojska polskiego)


Skwer przy ul. Wojska Polskiego


Mury miejskie przy ul. Wojska PolskiegoSzkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema ( dawniej Katholische Volksschule)


Mury miejskie przy ul. Wojska PolskiegoSzkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema ( dawniej Katholische Volksschule)


Mury miejskie przy ul. Wojska Polskiego


Budynek Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej


Ulica Sienna


Rynek


Urząd Stanu Cywilnego w Ratuszu


Rynek


Wieża Ratusza


Ratusz widziany z ulicy Henryka Sienkiewicza


Baszta WodnaBaszta Wodna


Baszta WodnaUlica Podmiejsa - widok spod Baszty Wodnej


Widok na ulicę Międzyleśną z muru przy Baszcie WodnejBaszta Wodna


Baszta Wodna
Rynek


Rynek


Rynek


Ratusz


Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Rycerskiej


Mały Rynek z pręgierzem


Mały Rynek z Basztą Kłodzką w tle


Pręgierz


Pręgierz - w tle Baszta Rycerska


Fragment Małego Rynku


Budynki Muzeum Filumenistycznego i Baszta Rycerska widziane z tzw. Małego Rynku


Baszta Kłodzka widziana z tzw. Małego Rynku


Pręgierz na Małym Rynku


Informacja Turystyczna


Mały Rynek


Widok na Muzeum Filumenistyczne i Basztę Rycerską


Wejście do Muzeum Filumenistycznego


Informacja Turystyczna przy Małym Rynku - w tle Baszta Kłodzka


Mury miejskie widziana spod Baszty Rycerskiej - po lewej parking przy ul. Międzyleśniej


I już z powrotem jesteśmy w punkcie wyjścia


Przykład dobrze oznaczonego miasta


Spacer po Bystrzycy Kłodzkiej należał do najprzyjemniejszych spacerów po miastach Dolnego Śląska. Polecamy!Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias