Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 


 

 

Ilość pozycji na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości, w/g państw.

 

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości, to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (stan w lipcu 2012) 962 obiekty w 157 krajach, w tym 745 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 188 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). W sprawie wpisania danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 roku. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

O objęciu danego obiektu ochroną UNESCO w ramach listy światowego dziedzictwa decyduje szereg kryteriów : sześć kryteriów dla obiektów dziedzictwa kulturowego i cztery dla przyrodniczego. Dany obiekt musi reprezentować "unikatową uniwersalną wartość" i spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

Kryteria kulturowe


 

  1. "reprezentować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego"
  2. "przedstawiać ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub w obszarze danego regionu świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, w sztukach monumentalnych, urbanistyce lub projektowaniu krajobrazu"
  3. "przedstawiać unikatowe albo przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub istniejącej albo minionej cywilizacji"
  4. "przedstawiać szczególny przykład typu budowli, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu ilustrującego ważny etap (lub etapy) w historii ludzkości"
  5. "przedstawiać szczególny przykład tradycyjnego ludzkiego osadnictwa, zagospodarowania ziemi lub morza, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur), albo ludzkiej interakcji ze środowiskiem, szczególnie jeśli stało się ono zagrożone wskutek nieodwracalnej zmiany"
  6. "pozostawać w bezpośrednim lub namacalnym związku z wydarzeniami lub żywą tradycją, pomysłowością lub wierzeniami albo z dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet uznaje, że to kryterium powinno być stosowane w połączeniu z innymi kryteriami)"

 

Kryteria przyrodnicze


 

  1. "obejmować wyjątkowe zjawiska przyrodnicze lub tereny szczególnego naturalnego piękna i o estetycznym znaczeniu"
  2. "przedstawiać szczególne świadectwo ważnych etapów w historii planety, zawierające ślady dawnego życia, istotnych toczących się procesów geologicznych tworzących formy ukształtowania terenu lub istotne formacje geomorficzne lub fizjograficzne"
  3. "przedstawiać szczególny przykład toczących się procesów ekologicznych i biologicznych, istotnych dla ewolucji i rozwoju lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich ekosystemów lub społeczności roślin i zwierząt"
  4. "obejmować najważniejsze środowiska przyrodnicze do ochrony różnorodności form życia, łącznie z zagrożonymi gatunkami o uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki i konserwacji przyrody."

 


Polska jest jednym z pierwszych państw – sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego i jednym z czołowych reprezentantów na liście Światowego Dziedzictwa. Zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. Daje to Polsce 9 miejsce w Europie i 15 na świecie. Część miast i obiektów w Polsce, znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO skupiły się w Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

 

foto obiekt

K-kulturowe, P-przyrodnicze

rok wpisu
Rynek Glowny w Krakowie.jpg Stare Miasto w Krakowie K 1978
Wieliczka-daVinci.jpg Zabytkowa kopalnia soliWieliczce K 1978
Birkenau gate.JPG Auschwitz-BirkenauNiemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945) K 1979
Wisent.jpg Białowieski Park Narodowy – (wspólnie z Białorusią) P 1979
Castle Square, Warsaw.jpg Stare Miasto w Warszawie K 1980
Ratusz Zamosc.jpg Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej K 1992
Toruń - Old Town by night 01.jpg Średniowieczny zespół miejski Torunia K 1997
Panorama of Malbork Castle, part 4.jpg Zamek Krzyżacki w Malborku K 1997
Kalwariazebrzydowska.jpg Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w. K 1999
Jawor - zbór.jpg Kościoły PokojuJaworzeŚwidnicy K 2001
Stary kosciol w Haczowie.jpg Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa,BlizneDębno PodhalańskieHaczówLipnica MurowanaSękowa K 2003
Park Muzakowski5.jpg Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami) K,P 2004
Centennial Hall in Wrocław and Zoo Wrocław 1.jpg Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu K 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

na podstawie pl.wikipedia.org