Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś pragniemy zaprezentować kolejny, 136. zbiór w naszym Cyfrowym Archiwum Ziemi Żarowskiej, składający się z trzydziestu siedmiu (38) fotografii które na zlecenie władz związków zawodowych funkcjonujących w Żarowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych - Mieczysława Siemiochina i Czesława Szkuta w kwietniu 1990 roku wykonał Ryszard Kozioł.

Sprawa jest bardzo ciekawa, ponieważ Kopalnia Andrzej, która wtedy od kilku lat stała już opuszczona i popadała w ruinę, oraz pozostawione na jej terenie maszyny i urządzenia stały się obiektem troski pracowników Żarowskich Zakładów Materiałów Ogmiotrwałych, mimo, że kopalnia należała przecież do innej firmy, czyli do Jaroszowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych...

Poniżej, w kilku zdaniach komentarz do zdjęć wypowiedział sam autor:

 

 

 

"Skala dewastacji na terenie nieczynnej kopalni kaolinu Andrzej

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że cyfrowe zdjęcia wykonane w końcu kwietnia 1990 r. na terenie kopalni Andrzej są niemym świadkiem przemian zachodzących w tym okresie. Kopalnia ta należąca do Jaroszowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (JZMO) zaprzestała wydobycia kaolinu w 1985 roku, o czym mówi dokument „Historia kopalni kaolinu w Żarowie”(1). Niestety, nie zadbano właściwie o majątek, jaki po niej pozostał. Sprzęt, szczególnie elementy przenośników taśmowych, a także osprzęt elektryczny do ich sterowania mógł dalej w pewnym stopniu służyć chociażby w Żarowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych (ŻZMO). Podejrzewam, że również maszyny i urządzenia do pozyskiwania urobku nadawały się też do dalszej eksploatacji. Pozostawiony bez odpowiedniego nadzoru i zabezpieczenia sprzęt jak i urządzenia, stały się łatwym łupem złodziei handlujących złomem. O skali rabunku w jakimś stopniu świadczą te cyfrowe zdjęcia. Oczywiście zdjęcia nie pokazują tego, co zostało zagrabione i wywiezione na złom. Zleceniodawcami tych zdjęć byli przewodniczący związków zawodowych funkcjonujących w ŻZMO: Mieczysław Siemiochin i Czesław Szkut (na zdjęciach). Czy miały one jakikolwiek wpływ na zahamowanie grabieży, tego nie wiem. Dlaczego związkowcy z obcej firmy podjęli się ujawnienia skali nieprawidłowości w innej firmie można snuć tylko domysły. Prawdopodobnie tym czynnikiem były sygnały napływające od ludzi o tym, jak marnotrawiony jest pokopalniany majątek. Również sami związkowcy mogli zobaczyć ten „krajobraz po bitwie” przechodząc przez drogę oddzielającą tzw. IV Oddział ŻZMO od kopani. Czy warto było powracać do tej nieciekawej przeszłości? Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Już same w sobie zdjęcia mają pewną wartość historyczną a do tego dochodzi zawsze aktualny temat nadużyć i dewastacji środowiska, który przyczynił się do ich wykonania."

Ryszard Kozioł

Jest to dowód na to, że kolejny kawałek lokalnej historii został wyciągnięty na światło dzienne dzięki Waszym kolekcjom zdjęć. Jest to również potwierdzenie, że przeszukując domowe archiwa fotograficzne, jesteśmy w stanie odkryć zdjęcia, niemal z każdego wydarzenia... Prosimy, udostępniajcie kolejne...

 

Jak zwykle prosimy o komentarze do fotografii, które pomogą wnieść coś nowego do prezentowanej kolekcji...

 

 

 

Kopie cyfrowe zdjęć udostępnił Pan Ryszard Kozioł za co serdecznie dziękujemy!

 

 

 

To dzięki Wam rozrasta się Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej, więc bardzo prosimy o więcej takich pamiątek. Wszystkie zdjęcia zostaną skopiowane i zwrócone właścicielom bez żadnego dla nich uszczerbku. Jest to kolejny zestaw fotografii który trafił w nasze ręce, pozostałe można zobaczyć w dziale Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w serii "Fotografie Żarowa i okolic z prywatnych albumów", oraz w tematycznych publikacjach TUTAJ. Proszę zwrócić uwagę, ilu ciekawostek możemy dowiedzieć się z takiej dokumentacji zalegającej w Waszych domowych archiwach...

 

 

 

UWAGA! Aby powiększyć zdjęcie, należy kliknąć na nie prawym klawiszem myszy i wybrać z menu "Otwórz grafikę w nowej karcie"

 

 

Fot.1. Teren Kopalni Andrzej, tuż przy granicy z posesjami przy ul. Słowiańskiej w Żarowie. W tle widoczny komin, dawna makaroniarnia i silosy zbożowe... 

 album136 (0)

 

 

 

Fot.2. Panowie Mieczysław Siemiochin i Czesław Szkut na terenie Kopalni Andrzej

album136 (1)

 

 

 

 Fot.3. Teren Kopalni Andrzej, widok w kierunku ulic Słowiańskiej/Mickiewicza, w tle kominy Szamotowni

album136 (1)

 

 

 

 Fot.4. Teren Kopalni Andrzej, widok w kierunku Wydziału IV

album136 (1)

 

 

 

 Fot.5. Teren Kopalni Andrzej, widok w kierunku Wydziału IV (dziś oba kominy nie istnieją)

album136 (1)

 

 

 

 Fot.6. Teren Kopalni Andrzej, widok w kierunku ulicy Słowiańskiej, w tle fragment Szamotowni z jej kominami

album136 (1)

 

 

 

 Fot.7. Teren Kopalni Andrzej, widok w kierunku ulicy Słowiańskiej, w tle fragment Szamotowni z jej kominami

album136 (1)

 

 

 

 Fot.8. Panowie Mieczysław Siemiochin i Czesław Szkut na terenie Koalni Andrzej, w tle budynki przy ulicy Słowiańskiej

album136 (1)

 

 

 

 Fot.9. Kopalnia Andrzej, taśmociągi i urobek

album136 (1)

 

 

 

 Fot.10. Kopalnia Andrzej, tasmociągi i urobek

album136 (1)

 

 

 

 Fot.11. Kopalnia Andrzej, widok w kierunku Mrowin, Dom z prawej stoi dziś nad brzegiem stawu

album136 (1)

 

 

 

 Fot.12. Kopalnia Andrzej, taśmociąg, w tle wieża żarowskiego kościoła

album136 (11)

 

 

 

 Fot.13. Kopalnia Andrzej, zdewastowane urządzenia

album136 (1)

 

 

 

 Fot.14. Kopalnia Andrzej, jeden z taśmociągów

album136 (13)

 

 

 

 Fot.15. Rolki tasmociągu porozrzucane w błocie

album136 (1)

 

 

 

 Fot.16. Pan Mieczysław Siemiochin dokonuje przeglądu zniszczeń

album136 (1)

 

 

 

 Fot.17. Kopalnia Andrzej, w tle od lewej do prawej budyki przy ul. Słowiańskiej, oraz kominy i buży budynek Szamotowni

album136 (1)

 

 

 

 Fot.18. Kopalnia Andrzej graniczyła z ulicą Słowiańską

album136 (1)

 

 

 

 Fot.19. Kopalnia Andrzej graniczyła z ulicą Słowiańską

album136 (1)

 

 

 

 Fot.20. Pan Mieczysław Siemiochin pokazuje rozprute, kable po kradzieży miedzi

album136 (19)

 

 

 

 Fot.21. Grube kable energetyczne porozrzucane na terenie Kopalni Andrzej

album136 (20)

 

 

 

 Fot.22. Kopalnia Andrzej, jeden z taśmociągów

album136 (21)

 

 

 

 Fot.23. Kable i stalowe liny porozrzucane i niezabezpieczone na ziemi

album136 (22)

 

 

 

 Fot.24. Sukcesywnie cięte na kawałki i rozkradane grube kable energetyczne

album136 (1)

 

 

 

 Fot.25. Panowie Mieczysław Siemiochin i Czesław Szkut dokonują rekonesansu na terenie Kopalni Andrzej

album136 (24)

 

 

 

 Fot.26. Uszkodzone urządzenia przy taśmociągach

album136 (25)

 

 

 

 Fot.27. Teren Kopalni Andrzej

album136 (26)

 

 

 

 Fot.28. Kopalnia Andrzej - widok w kierunku Mrowin. Maszyny i urządzenia opuszczone stoją bez nadzoru

album136 (1)

 

 

 

 Fot.29. Taśmociąg w Kopalni Andrzej

album136 (28)

 

 

 

 Fot.30. Niszczejące urządzenia

album136 (1)

 

 

 

 Fot.31. Niszczejące urządzenia

album136 (30)

 

 

 

 Fot.32. Teren Kopalni Andrzej

album136 (31)

 

 

 

 Fot.33. Kopalnia Andrzej

album136 (32)

 

 

 

 Fot.34. Jedna z porzuconych maszyn na terenie Kopalni Andrzej

album136 (33)

 

 

 

 Fot.35. Porozrzucane urządzenia na terenie Kopalni Andrzej

album136 (1)

 

 

 

 Fot.36. Panowie Mieczysław Siemiochin (z prawej) i Czesław Szkut podczas rekonesansu Kopalni Andrzej

album136 (35)

 

 

 

 Fot.37. Jedna z maszyn porzuconych na terenie Kopalni Andrzej

album136 (36)

 

 

 

 Fot.38. Kable porozrzucane tuż przy drodze Żarów - Mrowiny, w tle Wydział IV

album136 (37)

 

 

 

Kto kolejny otworzy swój album???

 

 

 


 Przygotował : Matthias

(1). - http://inicjatywab.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kopalnia-kaolinu-Historia.pdf