Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bolesławiec : niem. Bunzlau, Buntzlau

gmina : Bolesławiec

powiat : bolesławiecki

województwo : dolnośląskie

współrzędne geo. : 51°16'07.3"N 15°33'04.9"E

 

 

 

W Bolesławcu znajduje się wyjątkowy obiekt inżynierii kolejowej w skali Polski i całej Europy - wiadukt kolejowy nad rzeką Bóbr i drogą krajową nr 94. Jest jednym z najdłuższych tego typu wiaduktów i w całości wykonany jest z kamienia. A po zakończonym w październiku 2009 roku generalnym remoncie, dzięki któremu został wypiaskowany, jego konstrukcja została gruntownie odnowiona i poddana konserwacji prezentuje się fantastycznie. W trakcie wspomnianego remontu wiadukt zyskał nową sieć trakcyjną, układ torowy i poszerzono pas kolejowy z obu stron, dzięki czemu obecnie umożliwe jest kursowanie pociągów z prędkością 160 km/h.

 

Wschodnia część wiaduktu nad ulicą Dolne Młyny (pierwszy plan) i drogą krajową nr 94

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

W roku 1845 doprowadzono do Bolesławca kolej. W owym czasie prowadzone były już prace na przedłużeniem linii w stronę Węglińca. Jedną z podstawowych prac jaką należało wykonać była przeprawa przez rzekę Bóbr. Do realizacji wybrano projekt pruskiego architekta Fryderyka Engelhardta Gansela. Pracę nad przeprawą rozpoczęto 18 czerwca 1844 roku. Przy budowie bezpośrednio prace wykonywało ponad 600 osób, a kolejnych 3200 było z budową związanych pośrednio. Budowa trwała dwa lata (ukończono ją w lipcu 1846). Wśród ważnych dat w historii wiaduktu należy wymienić również rok 1945, kiedy to Niemcy wycofujący się z miasta wysadzili centralne przęsło przeprawy. W szybkim tempie, bo już w 1947 roku ukończono odbudowę i przywrócono pełną przejezdność linii.

W roku 2006 w sierpniu wiadukt został oświetlony. Koszt inwestycji to prawie 180 tys. zł. Oświetla go 58 projektorów kompaktowych, które zamontowane są na wewnętrznych stronach filarów mostu.

 

 

 

 

 

Wiaukt kolejowy w Bolesławcu z lotu ptaka, widok od strony zachodniej. Na pierwszym planie rzeka Bóbr

wiadukt boleslawiec

 źródło : www.commondatastorage.googleapis.com

 

 

Podstawowe dane techniczne :

    - Długość: 490 m
    - Wysokość: 26 m
    - Szerokość: 8 m
    - Ilość przęseł: 35
    - Oddalenie przęseł: 15 m, 11,5 m lub 5,65 m
    - Materiał: piaskowiec
    - Czas trwania budowy: 2 lata
    - Ukończenie budowy: 1846 r.

 

 Wschodnia część wiaduktu nad ulicą Dolne Młyny (pierwszy plan) i drogą krajową nr 94

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

Najważniejsze daty :

- 17.05.1844 - położenie kamienia węgielnego pod budowę wiaduktu
- 18.06.1844 - rozpoczęcie budowy wiaduktu
- 05.07.1846 - zakończenie budowy wiaduktu
- 01.09.1846 - rozpoczęcie rozkładowego ruchu pociągów
- 17.09.1846 - oficjalne uroczyste otwarcie wiaduktu dokonane przez króla Fryderyka Wilhelma IV
- 10.02.1945 - wysadzenie w powietrze jednego z przęseł wiaduktu oraz trzech sklepień przez wycofujące się wojska niemieckie

- 1947 - ponowne uruchomienie
- 10.10.2009 - oficjalne oddanie wiaduktu po generalnym remoncie, Show "Światło-Para-Dźwięk"

 

 

 Wschodnia część wiaduktu nad ulicą Dolne Młyny

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Wschodnia część wiaduktu, pierwsze cztery przęsła o szerokości 5,65 m. nad ulicą Dolne Młyny

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Wschodnia część wiaduktu nad ulicą Dolne Młyny, na filarze środkowym widoczna tablica pamiątkowa

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

Tablica ta umieszczona została tutaj w celu  upamiętnia uroczystego otwarcia mostu, którego dokonał osobiście król pruski Fryderyk Wilhelm IV

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Kolejne dwa przęsła, tym razem o szerokości 15 m. ponad drogą krajową nr 94

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Na szerokim filarze pomiędzy DK94 a ulicą Dolne Młyny, umieszczono współcześnie kolejną tablicę pamiątkową informującą o ostatniej renowacji w latach 2008-2009

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Początek wiaduktu, część wschodnia, w tle widoczny wysoki nasyp kolejowy, niespełna kilometr dalej znajduje sie stacja Bolesławiec

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Widok w kierunku zachodnim

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Jeden z trzech filarów do których możliwye jest wejście

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Dziewięć przęseł o szerokości 11,5 m

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Przęsło o szerokości 11,5 m, wysokość 26 m

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Filary do których możliwy jest dostęp, wyraźnie odstają od linii budowy wiaduktu

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 W jednej chwili wiadukt odwiedzają trzy grupy, jedna na zdjęciu powyżej inna tutaj za nami i my. Oznacza to, że popularność tej budowli jest naprawdę duża

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Idziemy w stronę rzeki Bóbr

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Kolejny filar z możliwością wejścia, widoczny jeden z reflektorów do nocnej iluminacji wiaduktu

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Niemal pół kilometrowa budowla, trudno stąd sfotografować całość

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Cztery przęsła o szerokości 15 m ponad rzeką Bóbr

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Tuż za rzeką wiadukt łączy się z zachodnim nasypem kolejowym

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

W 1945 r. wycofujący się Niemcy wysadzili, znajdujący się bezpośrednio nad rzeką główny filar i dwa przęsła. Jednak już w 1947 r. wysiłkiem nowo przybyłych do Bolesławca osadników wiadukt został odbudowany i przywrócono pełną przejezdność linii, a na odbudowanym przęśle wmurowano pamiątkową tablicę odnoszącą się do tego wydarzenia. Remont wykonano na podstawie dokumentacji sporządzonej w Zarządzie Odbudowy Kolei Państwowych w Katowicach. Roboty prowadził Oddział Wrocławski Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych, o czym informuje pamiątkowa tablica. Przy okazji prac remontowych wzmocniono betonowymi opaskami podmyte filary nurtowe oraz zlikwidowano kładkę dla pieszych.

      Kolejne prace na wiadukcie wykonano w latach 1984-85 w związku z elektryfikacją linii kolejowej. Dokumentację przygotowało Biuro Projektów Kolejowych we Wrocławiu. Zakres prac obejmował m.in. poszerzenie międzytorza, wymianę nadsypki, remont odwodnienia. Zamontowano stalową barierkę i słupy trakcji elektrycznej. Likwidacja kamiennej balustrady przydała budowli lekkości, z oddali prezentuje się ona w dalszym ciągu okazale.

Tablica pamiątkowa

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 Kładka dla pieszych, oraz kamienne balustrady na dawnej pocztówce

 

źródło : www.pkp.boleslawiec.pl

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Drzwi pozwalające na wejście do jednego z filarów mostu - niestety zamknięte

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Nad Bobrem

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Niski stan wody pozwala na chodzenie pod przęsłami, gdzie płynie rzeka

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Okienka filaru, do których możliwy jest dostęp

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Poniżej widzimy filar z okienkami i drzwi wejściowe

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Pod przęsłem - widoczny otwór odwadniający

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 Widok w kierunku południowym, cztery przęśła o szerokości 5,65 m ponad ulicą Dolne Młyny i przęśło o szerokości 15 m na DK94

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 

 

boleslawiec wiadukt (1)

 

 

 

 Warto poświęcić kwadrans podróżując drogą krajową nr 94, na krótki spacer pomiędzy przęsłami tego wspaniałego wiaduktu

 


Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias