Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Niniejszym prezentujemy kronikę Kółka Recytatorskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żarowie, prowadzoną w latach 1973-1978. Wprawdzie w kronice nie znajdziemy ani jednej fotografii, ale za to całe mnóstwo informacji i nazwisk osób związanych z Kołem Recytatorskim przez 5 lat...

 

 

Serdeczne podzięowania za udostępnienie kroniki kierujemy do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja, którą prowadzi Pani Beata Jurczak.

 

 

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarowie prowadzimy w Cyfrowym Archiwum Ziemi Żarowskiej osobny wpis tematyczny p.t. "Uczniowie żarowskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza". Jeśli w jakikolwiek sposób możesz powiększyć zasoby owego wpisu poprzez przekazanie kopii zdjęć, dokumentów i innych pamiątek związanych z działalnością szkoły, będziemy bardzo wdzięczni...

 

 

 

 

Wykonana metodą pirograficzną w drewnie, prawdopodobnie samodzielnie przez uczniów SP2, okładka kroniki Kółka Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (00)

 

 

 

Okładka kroniki

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 1. Strona tytułowa

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 2. Motto Kółka Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 3. Członkowie Zarządu Koła Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 4. Członkowie Koła Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 5. Zarys historii powstania koła, wskazano nazwisko ucznia prowadzącego kronikę - Krzysztof Jabłoński

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 6. O Kółku Recytatorskim...

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 7. Pierwszy występ w roku szkolnym 1973/1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 8. Pierwszy występ w roku szkolnym 1973/1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 9. Występ z okazji Dnia Nauczyciela w 1973 roku

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 10. Występ z okazji Dnia Nauczyciela w 1973 roku

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 11. Występ z okazji uroczystego zebrania członków ZBOWiD w 1973 roku

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 12. Występ z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej w 1973 roku

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 13. Przygotowania do konkursu recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 14. Występ z okazji spotkania emerytów gminy Żarów w 1973 roku

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 15. Szkolny Konkurs Recytatorski 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 

 Strona 16. Szkolny Konkurs Recytatorski 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 17. Gminny Konkurs Recytatorski 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 18. Gminny Konkurs Recytatorski 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 19. Występ z okazji Dnia Koboet 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 20. Występ z okazji spotkania z kombatantem

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 21. Apel z okazji 1 Maja 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 22. Apel z okazji 1 Maja 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 23. Apel z okazji 1 Maja 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 24. Apel z okazji 1 Maja 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 25. Występ podczas harcerskiego apelu z okazji "Dni Ziemi Świdnickiej"

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 26. Pożegnanie ósmych klas w 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 27. Koniec roku szkolnego 1973/1974, widzimy również informację, że kronikę prowadziły dwie osoby: Krzysztof Jabłoński i Barbara Wójcik

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 28. Rok szkolny 1974/1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 29. Zarząd Kółka Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 30. Członkowie Kółka Recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 31. Pierwsze spotkanie Kółka Recytatorskiego w roku szolnym 1974/1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 32. Występ z okazji 30 rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 33. Występ z okazji 30 rocznicy powstania Milicji Obywatelskiej

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 34. Występ z okazji Dnia Nauczyciela 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 35. Występ z okazji Dnia Nauczyciela 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 36. Występ z okazji Barbórki 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 37. Występ z okazji Barbórki 1974

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 38. Wieczór Patrona 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 39. Wieczór Patrona 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 40. Gminny Konkurs Recytatorski 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 41. Gminny Konkurs Recytatorski 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 42. Występ z okazji Dnia Kobiet 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 43. Występ z okazji Dnia Kobiet 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 44. Występ z okazji 1 Maja 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 45. 1 Maja 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 46. Występ z okazji Dnia Zwycięstwa 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 47. Występ z okazji Dnia Zwycięstwa 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 48. Zakończenie roku szkolnego 1974/1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 49. Zakończenie roku szkolnego 1974/1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 50. Rok szkolny 1975/1976

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 51. Zarząd Kółka Recytatorskiego w roku szkolnym 1975/1976 (oznaczono kronikarza - Elę Mazur i zdobnika kroniki - Ewę Gracę)

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 52. Członkowie Kółka Recytatorskiego w roku szkolnym 1975/1976

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 53. Pierwsze spotkanie członków Kółka Recytatorskiego w roku szkolnym 1975/1976

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 54. Występy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Kinie Świt

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 55. Występy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Kinie Świt

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 56. Występy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Kinie Świt

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 57. Święto Ludowego Wojska Polskiego 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 58. Apel z okazji Dnia Nauczyciela 1975

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 59. Przygotowania do choinki noworocznej

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 60. Przygotowania do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 1976

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 61. Eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 62. Koncert pierwszomajowy

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 

W Kronice Kółka Recytatorskiego brak wpisów z roku szkolnego 1976/1977. To właśnie wraz z końcem roku szkolnego 1976/1977, po 20 latach działalności przestała istnieć Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarowie. Przyglądając się poniższemu wpisowi z roku szkolnego 1977/1978, domniemamy, że istniała próba kontynuacji Kółka Recytatorskiego w tej samej formie już pod tarczą Szkoły Podstawowej nr 1. Niestety zdołano tylko wprowadzić nazwiska członków i zaniechano dalszego prowadzenia kroniki...

 

 

 

 Strona 63. Rok szkolny 1977/1978

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 64. Członkowie Kółka Recytatorskiego w roku szkolnym 1977/1978

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Strona 65. Członkowie Kółka Recytatorskiego w roku szkolnym 1977/1978

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 Pieczęć szkoły umieszczona na wewnętrznej stronie okładki

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (67)

 

 

 Tylna okładka drewniana

sp2 1973 78 kolko recytatorskie (1)

 

 

 


 Przygotował : Matthias