Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny zakup w ramach projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów, to zestaw dokumentów należących do przedwojennego mieszkańca Żarowa (Saarau), Gustava Weidlicha, zakupione od prywatnego kolekcjonera za kwotę 50,00 zł. Nazwisko Gustav Weidlich, nie pojawia się w znanych nam księgach adresowych przedwojennego Żarowa. Z dokumentów wiemy, że mieszkał on przy Striegauerstr. 5 (ul. 1 Maja). Prawdopodobne jest, że wynajmował mieszkanie pod tym adresem.

Zakup był możliwy dzięki datkom : Anna Kadziolka 30,00 zł, Małgorzata Banaś 20,00 zł - Dziękujemy za wsparcie!

 

Tłumaczenie : Zbigniew Malicki

 

Pierwszy eksponat to okładka legitymacji rencisty z typowymi uwagami o każdorazowym okazywaniu legitymacji przy odbiorze renty na poczcie, o zwrocie legitymacji w przypadku utraty renty lub zmiany miejsca zamieszkania. Na karcie znajduje się także zalecenie : starannie przechowywać, nie zgubić, zapamiętać numer, za skutki wynikające ze zgubienia karty odpowiada posiadacz renty. Karta ma rozmiary zbliżone do wizytówki.

Strona główna z numerem renty

 

Na odwrocie podpis

 

Kolejny eksponat to odpowiedź na pismo Gustava Weidlicha informująca, że uprzywilejowana renta jego zmarłej żony wygasa z dniem 31 sierpnia 1933. Renta nie jest dziedziczna. Dalej wyjaśnienie, że kupony loteryjne zmarłej, na kwotę 187,50 marek, przypadają dwóm osobom: Gustavowi Weidlichowi z Żarowa i muzykowi Maxowi Weidlichowi (syn?) z Wrocławia. Dokument wystawiono w dniu 5 maja 1933 roku w Berlinie, opatrzono pieczęcią urzędową i podpisem.

 

 

Kolejny dokument to urzędowe potwierdzenie złożenia przez przez Gustava Weidlicha z Saarau, zamieszkałego przy Striegauer str. 5 (dziś ul. 1 Maja) pięciu obligacji o łącznej wartości 375 marek. Dokument wystawiono 26 kwietnia 1933 roku w Berlinie, opatrzono pieczęcią urzędową i podpisami.

 

 

Rachunek dla Gustava Weidlicha na kwotę 80 marek za transport mebli z Wrocławia do Żarowa, wystawiony w Żarowie 11 października 1929. Rachunek ten potwierdza, że Gustav Weidlich raczej urodzony był poza Żarowem, stąd brak jego nazwiska w spisie adresowym...

 

 

Jeśli jesteś w stanie rozwinąć temat powyższych dokumentów, lub losów ich pierwotnego właściciela, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie.

 

 


Przygotował : Matthias