Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Trzy gazety „Świata katolickiego” datowane na okres 1926-1931, były dodatkiem tygodniowym Posłańca Niedzielnego dla diecezji wrocławskiej w języku polskim, zostały zakupione od handlarza ze Świdnickiej Giełdy Staroci, Numizmatów i Osobliwości, za  kwotę : 200,00 zł.

„Świat katolicki” to ilustrowana kronika z życia katolickiego, która w tych przypadkach zawiera materiały (zdjęcia oraz opisy) dotyczące dzisiejszej Gminy Żarów z: Saarau (Żarowa), Laasan (Łażan) oraz Sasterhausen (Zastruża)…

 

Zakup był możliwy dzięki wpłacie mieszkanek Gminy Żarów: Iwona Nieradka (20,00 zł), Zbigniew Przybylski (20,00 zł) oraz Agnieszka i Krzysztof Hennig (160,00 zł), za co serdecznie dziękujemy!

 

Kartka trafia na Regał pamięci do szuflady: „Gazety oraz Reklamy”.

 

 

 

 

 Gazetka 1


 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 1 z ilustracją św. Antoniego Pustelnika

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej,, str. 2, relacja z kongresu eucharystycznego w Chicago (Półn. Ameryka)

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej,, str. 3, widzimy tu zdjęcia z: poświęcenia chorągwi katolickiego Związku Mężów Saarau-Laasan – Depulacja z chorągwią przed kościołem katolickim w Żarowie, nową chorągiew z nazwą: „Katolischer Manner Verein Saarau-Laasan”, oraz grono uczestników w uroczystym pochodzie.

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powyższe zdjęcia w powiększeniu, przed kościołem w Żarowei

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powyższe zdjęcia w powiększeniu, pochód po ulicach Żarowa, jeszcze nie rozpoznaliśmy miejsca

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powyższe zdjęcia w powiększeniu, sztandar Katholischer Männerverein Saarau-Laasan

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powyższe zdjęcia w powiększeniu, sztandar Katholischer Männerverein Saarau-Laasan

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej,, str. 4, Wystawa Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego we Wrocławiu 1 czerwca 1926

swiat katolicki (1)

 

 

 Gazetka 2


 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej,, str. 1, ilustracja z podpisem "Kiedy bieda jest najwyższa, pomoc Boża jest najbliższa"

swiat katolicki (1)

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej,, str. 2, zdjęcie: kościoła filialnego w Zastrużu, widok z zewnąrz (jeszcze z pałacem), lewy dolny róg

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powiększenie wspomnianej powyżej fotografii, kościół filialny w Zastrużu z lewej i portal pałacu z prawej

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 3, zdjęcie kościoła filialnego w Zastrużu, wnętrze (prawy dolny róg) i sąsiadującego z gminą Gościsławia (pierwsza od góry)

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powiększenie wspomnianej wyżej fotografii, wnętrze kościoła filialnego w Zastrużu

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 2-3

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 4, ilustracje do Ewangelii niedzielnej

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Gazetka 3


 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 1, Ołtarz kościoła NMP w Raciborzu

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 2, zdjęcia i opisy : kościoła w Łażanach (widok z zewnątrz), tablice grobowe - epitafia,

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

Powiększona fotografia kościoła w Łażanach. Jakby niewiele się tutaj zmieniło w tym widoku, no może poza tym, że w całości jest jeszcze kaplica (jej fragment widać po prawej)

swiat katolicki (18)a

 

 

 

 

 Powiększona fotografia płyt nagrobnych z elewacji kościoła w Łażanach

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powiększona fotografia epitafium na elewacji koscioła w Łażanach. Tutaj jeszcze z aniołkiem (prawy dolny), który kilka lat temu został skradziony

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 3, zdjęcia i opisy : dzieci, które pierwszy raz przystępują do Komunii Świętej w 1930 roku, płytę w stylu renesansowym,znad wejścia do kościoł, zdjęcie mostu żelaznego na rzece Strzegomce oraz ciekawą notatkę notatkę nauczyciela z Łażan, F. Smieskola.

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 

 "Laasan (Lasy), w powiecie strzygłowskim, jest niewątpliwie starem słowiańskiem siedliskiem. Po pierwszy raz wzmiankowane jest w dokumentach z r. 1277. W r. 1865 i 66 wygrzebano na polu obywatela Wilhelma Blü mel kilku urnów, łzawniczek i inne sprzęty, które sięganie historji tego siedliska daleko pogańskie czasy udowadniają. Zestarzały i bardzo naprawienia wewnątrz potrzebujący kościół katolicki wrócono po 30-letniej wojnie - w roku 1654 - katolikom. Tylko czwarta część mieszkańców jest katolicką, a jak ówdzie tak i tu należą wiele z nich do najuboższych warstw mieszkańców. Mimoto, że kościół wewnątrz nie bardzo wesoło wygląda, jest liczba wiernych, którzy na Mszę świętą przybiegają, dosyć wielka, a tembardziej jest pocieszająco, że i tu niewierni nie zaniechają dokuczać pobożnym ludziom. W lecie zeszłego roku udało się nareszcie, ten prastary dom Boży najpierw zewnątrz doskonale odnowić. - Kościół jest filją parafji Saarau w powiecie świdnickim." nauczyciel z Łażan, F. Smieskola.

 

 

 

 

 

 Powiększona fotografia ze strony 3 - dzieci pierwszokomunijne w Łażanach w 1930 roku (ktoś kojarzy miejsce?)

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powiększona fotografia płyty renesansowej umieszczonej nad wejściem do kościoła w Łażanach

swiat katolicki (1)

 

 

 

 

 Powiększona fotografia mostu żelaznego z Łażan (bud. 1796, nieistniejącego od 1945)

swiat katolicki (1)

 Pod zdjęcie znajduje się ciekawy opis : "Najstarszy most żelazny w Europie (wybudowany w latach 1792-1796)..." Ciekawostką jest, że autor tekstu napisał, iż wozy widoczne na ilostracji przewożą prez most glinę...

 

 

 

 "Świat katolicki" Kronika ilustrowana z życia kościelnego, dodatek tygoniowy "Posłańca Niedzielnego" dla diecezji wrocławskiej, str. 4, poświęcona kościołowi parafialnemu w Lubnowie na Śląsku

swiat katolicki (1)

 

 

 

 


 Przygotował : Matthias